Nằm trong chuỗi những công trình, phần việc hiệu quả và thiết thực góp phần hoàn thành kế hoạch 30 công trình, 30 phần việc thi đua cao điểm (từ tháng 10/2021-01/2022) chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, 30 năm Ngày thành lập thị xã Hồng Lĩnh.

Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết giữa các hội viên phụ nữ, chuẩn bị cho sản xuất vụ Xuân năm 2022, các chi hội phụ nữ phường Đậu Liêu tổ chức ra quân nạo vét kênh mương tại các xứ đồng trên địa bàn phường.

Trong đợt ra quân từ ngày 20 - 22/11/2021, có hơn 556 hội viên phụ nữ tham gia tập trung nạo vét bùn đất, khơi thông cống rãnh tại các tuyến kênh mương nội đồng trên toàn phường. Kết quả đã nạo vét được 8.545 m. Đồng thời tổ chức dọn vệ sinh phát quang cây cối, cỏ dại, bèo, thu gom rác thải, bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng để chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa 2022, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân.

Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa của Hội viên phụ nữ tham gia. Đồng thời là hoạt động để gây quỹ cho chi hội và góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 988.448
    Online: 73