LỊCH CÔNG TÁC

HĐND - UBND thị xã Hồng Lĩnh

UBND THỊ XÃ HỒNG LĨNH
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
Chiều

Duyệt đại hội Hội Người mù thị xã nhiệm kỳ 2022-2027.

UBND thị xã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường