LỊCH CÔNG TÁC

HĐND - UBND thị xã Hồng Lĩnh

UBND THỊ XÃ HỒNG LĨNH
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
Sáng

Thị xã, phường Đậu Liêu tổ chức Lễ an táng hài cốt Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thị xã Hồng Lĩnh

Ban Thường vụ Thị ủy, phường Đậu Liêu, phòng LĐTBXH Nghĩa trang Liệt sỹ Thị xã