Sáng ngày 12/10, Đảng bộ phường Bắc Hồng tổ chức hội nghị Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 17- CT/TW; Nghị quyết số 15- NQ/TU và sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Về dự có đồng chí Hoàng Bá Khang, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy cùng các đồng chí trong đoàn công tác của BTV Thị ủy tại Đảng bộ phường Bắc Hồng 

Đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy phường Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 17- CT/TW; Nghị quyết số 15- NQ/TU

9 tháng đầu năm Đảng bộ phường Bắc Hồng luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đảng bộ đã  tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của cấp trên một cách đầy đủ, kịp thời; chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền và trang bị phương tiện phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn phường. Tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 03/02, đợt 19/5 và đợt 02/9 cho 62 đồng chí đảng viên. Tiếp nhận sinh hoạt Đảng cho 34 đồng chí; chuyển sinh hoạt đi cho 33 đồng chí; giới thiệu, cử 27 quần chúng đi học lớp đối tượng Đảng, xét kết nạp đảng cho 06 quần chúng ưu tú; xét chuyển Đảng viên chính thức cho 04 Đảng viên dự bị. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được quan tâm. Đảng ủy đã tổ chức kiểm tra 3/3 cuộc đạt 100% KH; Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy tổ chức kiểm tra 4/4 cuộc đạt 100% kế hoạch. Công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể hoạt động có hiệu quả.

Đồng chí Phạm Thị Hoàng Yến, quyền Chủ tịch UBND phường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Lĩnh vực kinh tế xã hội có nhiều khởi sắc, 9 tháng đầu năm phường Bắc Hồng thành lập mới 6 doanh nghiệp, 15 cơ sở kinh doanh cá thể; ngừng hoạt động 05 doanh nghiệp. Hiện nay trên địa bàn phường có 111 doanh nghiệp, 1.375 cơ sở kinh doanh cá thể, tăng 4 doanh nghiệp, 55 cơ sở kinh doanh cá thể so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng đầu năm ước đạt 31 tỷ đồng, đạt 154% kế hoạch, bằng 268% so với cùng kỳ; Tổng chi ngân sách trên địa bàn đạt 8,3 tỷ đồng, đạt 135,5% kế hoạch, bằng 53.84% so với cùng kỳ.

Trong công tác xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từ phường đến các tổ dân phố để từng bước hoàn thiện các tiêu chí về phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Đến nay, đã có 6/9 tiêu chí đã đạt và còn 3 tiêu chí chưa đạt 100% theo quy định gồm: tiêu chí về Giao thông đô thị; tiêu chí Thông tin - truyền thông và tiêu chí Văn hóa, thể thao đô thị.

Lĩnh vực đất đai và GPMB các dự án, phường Bắc Hồng đã tập trung xử lý hồ sơ tồn đọng, cấp mới, cấp đổi GCNQSD đất sau đo vẽ bản đồ địa chính cho 55 trường hợp. Trình thị xã thẩm định, công nhận lại diện tích đất ở cho 22 hộ gia đình có nguồn gốc sử dụng từ trước ngày 18/12/1980. Phối hợp với các cấp ban ngành liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 8 công trình, dự án; Làm tốt công tác thu gom rác thải, phát động phong trào ngày Chủ nhật xanh, lao động vệ sinh môi trường, đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp trên địa bàn. Hoạt động văn hóa xã hội, giáo dục - đào tạo; Lao động, thương binh và xã hội Công tác y tế, dân số; Quốc phòng, an ninh tiếp tục được duy trì và phát triển.

Đồng chí Đặng Ngọc Vệ, Bí thư Đảng ủy phường quán triệt một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới

 Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ phường vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa thực sự đổi mới; việc kết nạp Đảng viên chưa đạt so với kế hoạch đề ra; Một số mô hình dân vận khéo tại các đơn vị chưa đạt kế hoạch đề ra; Công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện công tác chỉnh trang đô thị theo Nghị quyết 97 của HĐND thị xã vẫn còn một số hộ dân tại đường Cao Thắng, Hoàng Xuân Hãn chưa đồng tình hiến đất, tài sản nên tiến độ thi công chậm làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của người dân; Tiến độ xây dựng, chỉnh trang đô thị một số công trình không thực hiện đúng theo kế hoạch; Việc GPMB các công trình trên địa bàn đến nay còn một số hộ dân không chấp hành quy định về chính sách bồi thường nên khó khăn cho việc thi công công trình; một số vụ việc tranh chấp đất đai còn kéo dài mặc dù đã được các cơ quan tư pháp giải quyết theo quy định của pháp luật; Ý thức xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị của một số người dân vẫn chưa cao. Tình trạng tái lấn chiếm hành lang, vĩa hè để kinh doanh buôn bán vẫn còn diễn ra…

Đồng chí Hoàng Bá Khang, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy thông tin thêm về một số kết quả nổi bật của thị xã trong 9 tháng qua và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để Đảng bộ phường nghiên cứu đưa vào phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

 Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, nêu lên những tồn tại, hạn chế và đưa và các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng còn lại./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.504.985
    Online: 76