UBND xã Thuận Lộc phối hợp với các tổ chức đoàn thể và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã tổ chức Hội nghị tuyên truyền chuyển đổi số; hướng dẫn đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn sử dụng mã QR thanh toán không dùng tiền mặt tại xã Thuận Lộc.

Tham dự có đại diện Phòng Nội vụ, cơ quan BHXH, Viễn thông Hồng Lĩnh.

Trong thời gian qua, công tác chuyển đổi số đã được UBND xã Thuận Lộc tập trung thực hiện và đã được những kết quả quan trọng: Cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin được đầu tư, nâng cấp đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân và doanh nghiệp; hệ thống chính quyền điện tử được xây dựng , hoàn thiện, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền; các dịch vụ công trực tuyến được triển khai rộng rãi, góp phần giảm chi phí, thời gian đi lại, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Lộc Phan Văn Sự nói về ý nghĩa của chuyển đổi số; hướng dẫn đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn sử dụng mã QR thanh toán không dùng tiền mặt 

Đồng chí Trần Lê Văn, Công chức Văn hóa - Xã hội tuyên truyền chuyển đổi số; hướng dẫn đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia.

Tại hội nghị,  đông đảo người dân đã được nghe cán bộ của UBND xã  tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chuyển đổi số và hướng dẫn  đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia; nghe cán bộ của Cơ quan BHXH thị xã tuyên truyền hướng dẫn cài đặt ứng dụng phần mềm bảo hiểm xã hội VssID giúp người dùng cập nhật, tra cứu các thông tin về bảo hiểm dễ dàng , thuận tiện trên thiết bị điện thoại  di động.  

 

Đồng chí Phạm Phi Hùng, Chuyên viên của cơ quan BHXH hướng dẫn cài đặt ứng dụng phần mềm VssID

Đông đảo người dân tham gia

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên địa bàn, trong thời gian tới UBND xã Thuận Lộc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân  về vai trò, ý nghĩa của chuyển đổi số; đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin; triển khai các dịch vụ công trực tuyến mực độ cao, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.505.304
    Online: 82