Sáng ngày 30/11, BTV Thị ủy đã tổ chức hội thảo nâng cao sinh hoạt chi bộ Thôn, Tổ dân phố. Đến dự có đồng chí Võ Hồng Hải - UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các ban Đảng của Tỉnh ủy.

Các đồng chí Đặng Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Thăng Long - Phó Bí thư thường trực Thị ủy đã chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Bình - UVBTV Thị ủy - Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy báo cáo kết quả sinh hoạt điểm tại các Chi bộ Thôn, Tổ dân phố 

Đảng bộ Hồng Lĩnh hiện có 27 tổ chức cơ sở Đảng với 3.485 đảng viên, trong đó có 52 Chi bộ thôn, tổ dân phố trực thuộc 6 Đảng bộ phường, xã với trên 2.100 Đảng viên.

Trong những năm qua, xác định việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là then chốt trong công tác xây dựng đảng, Ban Thường vụ  Thị ủy Hồng Lĩnh có nhiều giải pháp nâng cao sinh hoạt chi bộ , ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kiểm tra, giám sát và thông báo, phân công các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thị uỷ kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc, đồng thời chỉ đạo các Đảng uỷ phân công các đồng chí đảng uỷ viên phụ trách giám sát thường xuyên các chi bộ trực thuộc. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo, Ban tổ chức, hàng tháng tổng hợp, cung cấp, định hướng thông tin về tình hình thời sự, tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội để các chi bộ thông tin đến các đảng viên, đồng thời tổng hợp kết quả sinh hoạt chi bộ và sự tham gia của các thành viên Tổ công tác.

Đồng chí Nguyễn Thị Khanh - Bí thư Chi bộ TDP Quỳnh Lâm - Đảng bộ phường Trung Lương tham luận nội dung về nâng cao sinh họat chi bộ

Nhờ đó, đến nay 100% chi bộ trong toàn thị đã duy trì, chấp hành tốt sinh hoạt chi bộ ngày mồng 3, 4 và 5 hàng tháng. Trong sinh hoạt, nhiều chi bộ đã quan tâm thực hiện tốt việc gắn nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ. Các chi bộ cũng thảo luận tìm pháp trong xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới; tạo nguồn phát triển đảng viên…

Qua theo dõi, số lượng đảng viên dự sinh hoạt ở hầu hết các chi bộ được duy trì đảm bảo, đặc biệt qua dự sinh hoạt điểm ở 7/52 Chi bộ Thôn, Tổ dân phố , trong đó có 6 chi bộ thực hiện sinh hoạt thường kỳ, 1 chi bộ sinh hoạt chuyên đề thì nhận thấy các tỷ lệ Đảng viên tham dự khá cao. Trước sinh hoạt, các Chi ủy đều hội ý để bàn bạc và thống nhất về nội dung, nhờ đó mọi đảng viên đều có thời gian chuẩn bị phát biểu, không khí dân chủ, cởi mở, cho nên trong cuộc họp số lượng ý kiến phát biểu tăng lên về số lượng và chất lượng.

Đồng chí Bùi Xuân Niềm - Bí thú chi bộ TDP Thuận Hòa - Đảng bộ phường Đức Thuận tham luận về nội dung nâng cao sinh hoạt chuyên đề

Theo đánh giá của BTV Thị ủy, quá trình sinh hoạt chi bộ thời gian qua mặc dù chất lượng sinh hoạt được nâng lên, nhưng nhìn chung khá nhiều cấp ủy còn gặp một số khó khăn, bộc lộ rõ ràng nhất trong quá trình sinh hoạt chi bộ đó là:  Một số chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt còn chung chung, chưa cụ thể; Kỹ năng, năng lực điều hành của chủ trì, một số chi bộ sinh hoạt rập khuôn, chậm đổi mới, nội dung chưa phong phú; các ý kiến phát biểu tính chiến đấu chưa cao; tài liệu  cấp trên  gửi sinh hoạt hàng tháng  sử dụng chưa hiệu quả. Việc phát triển đảng viên vẫn khó; nhiều chi bộ sinh hoạt chủ yếu chỉ có đảng viên cao tuổi sinh hoạt rất khó sôi nổi, việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ thực hiện chưa kịp thời, chưa thực chất.

Với tinh thần cởi mở, cầu thị, các đại biểu đã thẳng thắn nêu lên thực trạng công tác sinh hoạt chi bộ hiện nay đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, đề xuất nhiều giải pháp để góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới. Nhiều ý kiến được đóng góp các đại biểu đã trao đổi về thực trạng sinh hoạt chi bộ hiện nay, liên quan đến công tác xây dựng Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát đối với sinh hoạt chi bộ; các phương pháp để sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ đạt hiệu quả cao...

Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng đưa ra giải pháp về công tác phát triển, quản lý đảng viên, phân công công tác đảng viên; kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện đảng viên hoạt động phân tán...Nội dung các tham luận đã bám sát vào tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị. Qua đó, không chỉ nêu lên được phương pháp tổ chức, thực hiện nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tại Chi bộ mà còn truyền đạt, chia sẻ được những kinh nghiệm quý báu, giúp các địa phương khác trên địa bàn đúc rút được kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn việc tổ chức sinh hoạt Chi bộ trong thời gian tới.

Đồng chí Võ Hồng Hải - UVBTV  Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo của đồng chí Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và kết luận của đồng chí Bí thư Thị ủy Đặng Thanh Hải khẳng định: việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là then chốt trong công tác xây dựng đảng. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cần nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị cho sinh hoạt chi bộ, nâng cao tỷ lệ đảng viên sinh hoạt, nâng cao quá trình tổ chức sinh hoạt, nâng cao thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt và nâng cao kết quả thực hiện nghị quyết chi bộ.

Bí thư Thị ủy Đặng Thanh Hải kết luận hội thảo

Để thời gian tới việc tổ chức sinh hoạt chi bộ đạt hiệu quả, trong thời gian tới BTV Thị ủy sẽ chỉ đạo tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt; tăng cường sinh hoạt chuyên đề theo từng tháng, trong đó chú trọng việc nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên; hài hòa giữa thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của đơn vị; nâng cao kỹ năng điều hành của chi ủy, đặc biệt vai trò bí thư Chi bộ; mỗi đảng viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò của mình trong công tác xây dựng Đảng, mạnh dạn đấu tranh, phê bình và tự phê bình. Thị ủy sẽ nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; nâng cao hơn nữa vai trò của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo sinh hoạt Chi bộ. Đồng chí Bí thư Thị ủy giao cho Đảng ủy các phường, xã và đoàn công tác của BTV Thị ủy phải tham  gia sinh hoạt định kỳ với các Chi bộ, đề nghị Ban Tuyên giáo thay đổi bản tin đề làm tài liệu sinh hoạt định kỳ, các Ban xây dựng Đảng tham mưu cho BTV Thị ủy có kết luận cụ thể để ban hành hướng dẫn thực hiện../


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 988.376
    Online: 83