Chiều ngày 25/11/2021, Thường trực HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 5 để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021; đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tháng 11 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Dự phiên họp còn có các đồng chí trong Thường trực HĐND thị xã, lãnh đạo UBND thị xã, Ủy ban Mặt trận tổ quốc thị xã; lãnh đạo các phòng, ban, ngành liên quan; các tổ đại biểu HĐND thị xã; đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ phường, xã…

Theo dự kiến, kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 HĐND thị xã khóa VII nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày (từ ngày 27/12/2021 đến ngày 28/12/2021) tại hội trường UBND thị xã. Kỳ họp sẽ thông qua các báo cáo của UBND thị xã theo luật định. Các báo cáo của HĐND thị xã sẽ thông qua tại kỳ họp: Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2021, báo cáo kết quả giám sát chuyên đề; báo cáo giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri… Kỳ họp cũng thông qua văn bản của Ủy ban MTTQ thị xã và các ngành. Dự kiến danh mục các tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND thị xã trình là 3 nghị quyết và Thường trực HĐND thị xã trình là 01 nghị quyết. Kỳ họp cũng thảo luận, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Liên quan đến một số nội dung khác, phiên họp thống nhất chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 06 - 15/12/2021), hình thức tiếp xúc cử tri tùy thuộc vào diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Kết luận phiên họp, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã thống nhất dự kiến thời gian, chương trình kỳ họp, các công việc và tiến độ chuẩn bị cho kỳ họp như trong kế hoạch dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm của Thường trực HĐND thị xã. Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã, các ban HĐND thị xã và các phòng, ban, ngành liên quan căn cứ dự kiến nội dung chương trình kỳ họp đã thống nhất để phối hợp triển khai công tác chuẩn bị đảm bảo tiến độ, chất lượng, bám sát quy định, đúng quy chế. Các cơ quan, đơn vị được phân công soạn thảo nghị quyết phải chuẩn bị sớm nội dung, hồ sơ, tài liệu kèm theo đầy đủ và chịu trách nhiệm trước HĐND thị xã về các nội dung được trình. Thường trực HĐND thị xã phối hợp chặt chẽ với UBND thị xã, Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã tổ chức tốt các nội dung của kỳ họp cũng như việc tiếp xúc cử tri trên nguyên tắc gần gũi, lắng nghe được đông đảo ý kiến của cử tri; tùy theo từng địa bàn, các tổ đại biểu sẽ lựa chọn thống nhất hình thức tiếp xúc phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19, linh hoạt, đảm bảo hiệu quả. Giao UBND thị xã gửi cho Thường trực HĐND dự thảo báo cáo KTXH trước ngày 02/12/2021, số liệu phải đảm bảo chính xác. Giao Thường trực HĐND tóm tắt báo cáo và gửi cho các Tổ đại biểu HĐND chậm nhất vào ngày 04/12/2021. Về làm việc với cấp ủy, chính quyền phường, xã, yêu cầu các Tổ đại biểu HĐND thị xã phải thực hiện nghiêm túc.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 988.198
    Online: 66