Sáng ngày 29/11, Ban Thường vụ Thị uỷ Hồng Lĩnh tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo cuốn sách lịch sử Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh, giai đoạn 1992 - 2022. 

Các đồng chí Đặng Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã, Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư thường trực Thị uỷ, Nguyễn Huy Hùng, Chủ tịch UBND thị xã đã chủ trì hội thảo.

Đơn vị tư vấn soạn thảo báo cáo nội dung dự thảo cuốn sách

Tham dự có các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt thị xã qua các thời kỳ, toàn BTV Thị ủy; Hội lịch sử tỉnh Hà Tĩnh, cơ quan tư vấn soạn thảo là Nhà xuất bản chính trị Quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Thượng Luận - Nguyên Bí thư Thị ủy khóa I của thị xã phát biểu ý kiến

Bản thảo Lịch sử Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn 1992 - 2022 được nghiên cứu, biên soạn từ nguồn thông tin của các nhân chứng lịch sử, cán bộ chủ chốt của thị xã qua các thời kỳ và tài liệu lưu trữ của địa phương. Bản dự thảo đã khái quát, hệ thống quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh qua từng giai đoạn lịch sử cụ thể trong mối quan hệ chặt chẽ với tiến trình xây dựng và phát triển của Đảng gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của thị xã sau 30 năm thành lập và phát triển. 

Đồng chí Đinh Quốc Thị - Nguyên Chủ tịch UBND thị xã phát biểu ý kiến

  Sau hội thảo lần thứ nhất, cơ quan tư vấn soạn thảo là Nhà xuất bản chính trị quốc gia đã tiếp thu chỉnh sửa bản thảo để trình Hội thảo lần thứ hai. Theo đó, dự thảo được trình bày bao gồm 4 chương;  Chương I là khái quát về điều kiện tự nhiên, xã hội và truyền thống lịch sử, văn hóa vùng đất và cong người thị xã Hồng Lĩnh; Chương II Đảng bộ Hồng Lĩnh thành lập, lãnh đạo Nhân dân ổn định và phát triển thị xã giai đoạn 1992-2000; Chương III Đảng bộ Hồng Lĩnh lãnh đạo Nhân dân xây dựng thị xã thành trung tâm văn hóa, xã hội phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh(2000-2010); Chương IV Đảng bộ Hồng Lĩnh loãnh đạo Nhân dân xây dựng phát triển thị xã theo hướng văn minh, hiện đại (2010-2020).

Đồng chí Hoàng Văn Quảng - Giám đốc Sở Công thương, Nguyên Bí thư Thị ủy phát biểu ý kiến

 Tại hội thảo, sau khi nghiên cứu nội dung bản thảo, các đại biểu đã thống nhất cao với bố cục các phần; các ý kiến đều cho rằng, sau hội thảo lần thứ nhất cơ quan soạn thảo đã tiếp thu, chỉnh sửa nhưng vẫn còn dài cần xem xét tiếp tục  rút ngắn; số liệu còn rườm rà và thiếu sự thống nhất, các phần còn sa vào sự kiện, số liệu; các đồng chí cũng đã đóng góp ý kiến về nội dung và hình thức trình bày, cung cấp thêm một số thông tin cũng như tính chính xác của một số sự kiện lịch sử của thị xã Hồng Lĩnh những năm đầu thành lập, đồng thời góp ý một số câu từ không phù hợp, bổ sung thêm một số sự kiện, dấu mốc quan trọng.

Các đồng chí  lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ cũng đã đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét phải đảm bảo tính chất viết lịch sử, số liệu phải chính xác, từng giai đoạn phải nêu được những kết quả nổi bật theo tiến trình phát triển của thị xã, chỉ ra những cách làm sáng tạo của cán bộ thị xã Hồng Lĩnh qua các thời kỳ. Từ đó khẳng định tính đúng đắn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của đảng trong suốt 30 năm thành lập và phát triển thị xã Hồng Lĩnh

Kết luận hội thảo, Đặng Thanh Hải, TUV, Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND Thị xã đề nghị đơn vị tư vấn, soạn thảo tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo của thị xã qua các thời kỳ để chỉnh sửa hợp lý, đồng thời bổ sung những dữ liệu, sự kiện ở từng thời kỳ vào cuốn sách chính xác, phù hợp với lịch sử của thị xã. 

Đồng chí Bí thư Thị ủy Đặng Thanh Hải kết luận hội nghị

Bí thư thị ủy nhấn mạnh: Cuốn sách khi hoàn thành sẽ tái hiện 30 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh. Đây là nguồn tư liệu lịch sử, kinh nghiệm quý báu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong hiện tại và tương lai; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; đồng thời, động viên khích lệ tinh thần thi đua xây dựng thị xã Hồng Lĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 988.311
    Online: 20