Hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo do Trung tâm chính trị thị xã Hồng Lĩnh tổ chức nhân dịp kỷ niệm 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam, kỷ niệm 25 năm thành lập Trung tâm chính trị là diễn đàn khoa học nhằm đánh giá thực trạng, tổng kết, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp, góp phần làm rõ thêm các luận cứ khoa học để tiếp tục đổi mới, phát triển đồng bộ, toàn diện công tác đào tạo - bồi dưỡng của Trung tâm trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Sáng nay 18/11, Trung tâm Chính trị thị xã Hồng Lĩnh hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Văn nghệ chào mừng do Trung tâm VH&TT thể hiện

 Đến dự có đồng chí Lê Văn Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Trường Chính trị Trần Phú. Về phía thị xã có các đồng chí Đặng Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Phó Bí thư thường trực Thị ủy Nguyễn Thăng Long; Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Huy Hùng cùng các đồng chí trong BTV Thị ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ, các ban xây dựng Đảng, Đảng bộ các phường, xã.

Thời gian qua, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền thị xã Hồng Lĩnh, Trung tâm Chính trị thị xã Hồng Lĩnh ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; không ngừng đổi mới hình thức, phương pháp giảng dạy, học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị đảm bảo tính nghiêm túc, đúng quy chế, quy định, khoa học, thiết thực và hiệu quả. Tăng cường xây dựng đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức, trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức là các đồng chí trong BTV Thị ủy, trưởng phó các ban, cơ quan có trình độ về chuyên môn nghiệp vụ cũng như trình độ lý luận chính trị, ưu tiên những đồng chí có nghiệp vụ sư phạm làm giảng viên kiêm chức.

Chủ trì hội thảo

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thị xã thời gian qua còn một số hạn chế, đó là: Nội dung, chương trình chậm được đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nội dung và phương pháp giảng dạy còn nặng về lý luận, nhẹ về thực tiễn, chưa phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. Các hội nghị cập nhật kiến thức mới cho cán bô, đảng viên được tổ chức chưa nhiều...

Hội thảo đã nhận được 12 bài viết và 6 ý kiến tham luận trực tiếp tại Hội thảo. Các bài nghiên cứu và những ý kiến phát biểu tại Hội thảo có nhiều nội dung mới, sâu sắc, có hàm lượng khoa học cao, giàu tính thực tiễn; khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của Trung tâm chính trị thị xã Hồng Lĩnh trong việc góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đánh giá về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trung tâm trong thời gian qua; xác định vị trí, vai trò của công tác công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trong thời kỳ mới.

Đồng chí Đặng Ngọc Huấn - Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy - Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã Hồng Lĩnh khai mạc nêu lên ý nghĩa của Hội thảo

Trong đó, cần chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên, giảng viên, giảng viên kiêm chức có trình độ cao cả về lý luận và kiến thức thực tiễn. Gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị với các khâu trong công tác tổ chức, cán bộ .Tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới và mở rộng các hình thức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Khắc phục “bệnh lười” học tập lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng hiện đại, thiết thực, phù hợp với cán bộ, đảng viên. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động dạy và học ở Trung tâm.

Ông Bùi Chiến Thắng - Bí thư Đảng ủy phường Đậu Liêu : Đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị sau khi học tập nghiên cứu  các chương trình ở Trung tâm chính trị về vận dụng tại địa phương.

Các nghiên cứu tại hội thảo cũng đã làm rõ vai trò của cấp ủy, chính quyền các địa phương, các ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh đối với những thành công  trong thời gian qua trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận tại Trung tâm chính trị. Hội thảo còn mang đến một giá trị to lớn, đóng góp tích cực góp vào xây dựng Trung tâm chính trị sớm đạt trung tâm chuẩn và thực sự trở thành nôi đào tạo cho cán bộ cơ sở.

Đồng chí Trần Ánh Dương - Phó hiệu trưởng trường Chính trị Trần Phú: Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở trong giai đoạn hiện nay đóng vai trò rất quan trọng.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng, phát triển Trung tâm hiện nay và những năm tiếp theo.

Đồng chí Đinh Quốc Thị - Nguyên hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, Bí thư Thị ủy Đặng Thanh Hải nhấn mạnh: Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng là yếu tố hàng đầu quyết định sự tồn tại, phát triển của Trung tâm. Khi xã hội ngày càng phát triển, yêu cầu Trung tâm phải không ngừng đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Đồng chí Đặng Thanh Hải - TUV - Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh: Hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng là diễn đàn khoa học nhằm đánh giá thực trạng, tổng kết, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp, góp phần làm rõ thêm các luận cứ khoa học để tiếp tục đổi mới, phát triển đồng bộ, toàn diện công tác đào tạo - bồi dưỡng của Trung tâm trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đào tạo, bồi dưỡng vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Hội thảo lần này là diễn đàn khoa học nhằm đánh giá thực trạng, tổng kết, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp, góp phần làm rõ thêm các luận cứ khoa học để tiếp tục đổi mới, phát triển đồng bộ, toàn diện công tác đào tạo - bồi dưỡng lý luận chính trị  giai đoạn 2020 - 2025. Chính vì vậy, trong thời gian tới, Trung tâm chính trị thị xã cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cung cấp thêm nhiều cơ sở lý luận, thực tiễn cần thiết để Trung tâm nỗ lực, tập trung và phát huy mọi nguồn lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nghiên cứu, giảng dạy, đổi mới công tác quản lý trong học tập, đổi mới nội dung, phương thức giảng dạy, đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. /.

Trong 25 năm qua, Trung tâm chính trị Hồng Lĩnh đã tổ chức được 832 lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 81.244 lượt người tham gia học tập thuộc các đối tượng, các loại hình dài hạn và ngắn hạn cho cán bộ, đảng viên, hội viên thuộc các cơ quan Đảng, chính quyền, các đoàn thể thị và cấp cơ sở. Với sự phát triển đi lên, Trung tâm chính trị còn đa dạng hóa các hình thức, loại hình đào tạo, từ bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị. Trung tâm đã phối hợp với các phòng, ban liên quan mở các lớp tuyên truyền pháp luật, lớp Đại học tại chức và phối hợp với Trường Chính trị Trần Phú mở 07 lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính cho 590 đồng chí.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
 Liên kết website
Thống kê: 866.747
Online: 55