THÔNG BÁO

   Kết quả Kỳ họp thứ 5 và 6 của Ủy ban kiểm tra Thị ủy

-----

Ngày 21/9/2021 và ngày 13/10/2021, Ủy ban kiểm tra Thị ủy đã họp Kỳ thứ 5 và 6 để đánh giá, xem xét, kết luận một số nội dung:  

1. Đánh giá tình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

Trong 9 tháng đầu năm, cấp ủy và ủy ban kiểm tra 2 cấp ở thị xã đã triển khai thực hiện toàn diện và đạt được nhiều kết quả tích cực các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định. Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 25 tổ chức đảng và 37 đảng viên; giám sát đối với 22 tổ chức đảng và 20 đảng viên. Ủy ban kiểm tra 2 cấp tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức và 10 đảng viên (trong đó UBKT Thị ủy kiểm tra 01 tổ chức, 03 đảng viên); kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đối với 25 tổ chức; kiểm tra tài chính đảng, việc thu nộp, quản lý sử dụng đảng phí đối với 18 tổ chức; giám sát 18 đảng viên và 17 tổ chức đảng.

Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021: Rà soát và triển khai hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 đã đề ra. Trong đó, tập trung tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy hoàn thành cuộc giám sát việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại Đảng bộ Công an thị xã và Đảng bộ Trung tâm y tế Hồng Lĩnh; triển khai giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ đối với đồng chí Thị ủy viên, Trưởng phòng Quản lý đô thị; chuẩn bị các điều kiện để làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và Đoàn Kiểm tra tài chính của UBKT Tỉnh ủy. UBKT Thị ủy tập trung hoàn thành việc giám sát đối với Chi bộ Khối dân và đồng chí Phó Chủ tịch UBMTTQ thị xã, đồng chí Phó Chủ tịch Hội CCB thị xã; thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện quy chế làm việc đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Nam Hồng; hoàn thành việc giải quyết tố cáo và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng.

2. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi ủy Chi bộ 6 thuộc Đảng bộ phường Nam Hồng, nhiệm kỳ 2017 - 2020 và đồng chí Nguyễn Đình Luyên, Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố; đồng chí Lê Hải Doan, nguyên Bí thư chi bộ; đồng chí Trần Thị Kim Anh, nguyên Chi ủy viên Chi bộ 6, Đảng bộ phường Nam Hồng.

- UBKT Thị ủy yêu cầu Chi ủy Chi bộ 6 nhiệm kỳ 2017 - 2020 kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Thị ủy.

- Ủy ban Kiểm tra Thị ủy nhận thấy 03 đồng chí trong Chi ủy đã thiếu trách nhiệm trong việc ban hành, tổ chức thực hiện quy chế làm việc nhiệm kỳ 2017 - 2020 của Chi bộ và trong công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa Tổ dân phố 6, phường Nam Hồng từ năm 2018 đến năm 2020. Ủy ban Kiểm tra Thị ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với các đồng chí: Nguyễn Đình Luyên, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố; đồng chí Lê Hải Đoan, nguyên Bí thư Chi bộ; đồng chí Trần Thị Kim Anh, nguyên Chi ủy viên Chi bộ 6, thuộc Đảng bộ phường Nam Hồng, nhiệm kỳ 2017-2020.

3. Xem xét, báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Hoàng Thế Hùng, Thị ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND - UBND thị xã, đã vi phạm quy định về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình trong trường hợp sinh con thứ 3.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ các quy định, hướng dẫn về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm Thị ủy đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy thi hành kỷ luật đảng với hình thức Khiển trách đối với đồng chí Hoàng Thế Hùng, Thị ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã (Ngày 29/9/2021, Ban Thường vụ Thị ủy đã họp và quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Thế Hùng bằng hình thức Khiển trách).

4. Ủy ban Kiểm tra Thị ủy tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Lê Văn Thông, đảng viên Chi bộ Công ty TNHH Hải Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Linh Logistic, thị xã Hồng Lĩnh, đã vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, trong trường hợp sinh con thứ 3. Ban Thường vụ Thị ủy đã đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, quyết định xử lý kỷ luật đối với đồng chí Lê Văn Thông bằng hình thức Khiển trách. (Ngày 08/10/2021, UBKT Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 86-QĐ/UBKTTU thi hành kỷ luật đồng chí Lê Văn Thông bằng hình thức Khiển trách).

5. Cũng tại các kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã xem xét, quyết định thành lập Đoàn giải quyết tố cáo tại Đảng bộ phường Bắc Hồng; thành lập Đoàn giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng tại Đảng bộ phường Trung Lương và quyết định một số nội dung quan trọng khác./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.449.181
    Online: 38