Đảng uỷ phường Trung Lương vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, phát huy sức mạnh các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển thị xã giai đoạn 2010 - 2015 và những năm tiếp theo” và 13 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Tham dự có đồng chí Nguyễn Quang Vinh, UVBTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, Trưởng đoàn chỉ đạo của  BTV Thị ủy tại phường Trung Lương cùng đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng.

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh, trong những năm qua, Đảng uỷ phường Trung Lương đã lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới công tác dân vận nói chung và dân vận khéo nói riêng. Cùng với công tác dân vận của cấp uỷ và các tổ chức trong ban công tác mặt trận, 100% tổ dân phố đều thành lập tổ dân vận. Nhờ vậy, vai trò, trách nhiệm và hiệu quả   công tác dân vận của chính quyền và các cơ quan Nhà nước ngày càng được nâng cao. Trong những năm qua, phường Trung Lương đã vận động Nhân dân cải tạo bờ vùng, bờ thửa với diện tích 42ha, vận động Nhân dân hiên trên 22 nghìn m2  đất ở, đất vườn, đất sản xuất nông nghiệp đồng thời đóng góp kinh phí để xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, kết quả đã xây dựng được 15km đường giao thông 13,7km mương thoát nước…. Hàng năm, Đảng uỷ đã chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vện khéo” gắn với điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong  cách Hồ Chí Minh. Trong 10 năm qua, đã xây dựng  được 127 mô hình dân vận khéo. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã không ngừng được đực đổi mới phương thức hoạt động, quan tâm giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội , nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.   

Có thể khẳng định, sau 13 năm thực hiện Nghị quyết 22 của BCH Trung ương Đảng (khóa X),  công tác xây dựng Đảng có  chuyển biến rõ rệt, đã phát huy được  vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. các cấp  uỷ, tổ chức đảng  duy trì thường xuyên và đều đặn  chế độ sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ theo  quy định Điều lệ Đảng. Đảng uỷ phường đã thực hiện việc xây dựng, kiện toàn, sắp xếp các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Hiện nay, Đảng bộ phường có 356 đảng viên, sinh hoạt ở 15 chi bộ. Các cấp ủy Đảng đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác  xây dựng Đảng, công tác tổ chức, công tác cán bộ, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị. Nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở Đảng và sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ đảng viên trong tình hình mới được nâng lên. Các cấp ủy luôn coi trọng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy, cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cấp uỷ viên, bí thư cấp uỷ. 

          Cũng tại hội nghị, Đảng uỷ phường đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Các thành phần tham dự đã tập trung thảo luận, bổ sung thêm những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để từ đó rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để tập trung thực hiện trong thời gian tới. 

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, UVBTV Thị ủy, Phó chủ tịch HĐND thị xã, Trưởng đoàn chỉ đạo của Thị uỷ tại phường Trung Lương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Vinh, UVBTV Thị ủy, Phó chủ tịch HĐND thị xã, Trưởng đoàn chỉ đạo của Thị uỷ tại phường Trung Lương đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng uỷ phường Trung Lương trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 22 của BCH Trung ương Đảng khóa X và Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh; đồng thời chí cũng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đặc biệt là nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2021.

Tại hội nghị, Đảng uỷ phường Trung Lương đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện hai Nghị quyết./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.728.803
    Online: 73