Sáng ngày 15/10, Đảng ủy phường Bắc Hồng tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 02 của BCH Đảng bộ thị xã về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, phát huy sức mạnh các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển Thị xã giai đoạn 2010 - 2015 và những năm tiếp theo và Nghị quyết 22 của BCH Trung ương Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Tới dự có đại diện đoàn chỉ đạo của Thị ủy tại phường Bắc Hồng và đại diện Ban Dân vận Thị ủy.

Sau khi quán triệt các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh, Thị xã, các văn bản của Đảng ủy phường về công tác dân vận nhận thức, ý thức trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu về công tác dân vận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân được nâng lên. Xem công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ thường xuyên gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng ban ngành, chính quyền địa phương và của từng cá nhân, từng cán bộ công chức viên chức. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương hàng năm đề ra.

Bí thư Đảng ủy phường Bắc Hồng Đặng Ngọc Vệ phát biểu hội nghị

Với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, tranh thủ chính sách hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước, doanh nghiệp đến nay toàn phường Bắc Hồng đã làm được 26,6 km đường bê tông, 40 km kênh mương nội đồng với tổng kinh phí là 120 tỷ đồng; Tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án; Vận động Nhân dân hiến đất tài sản đóng góp kinh phí thực hiện chỉnh trang đô thị. Trong 10 năm qua Nhân dân phường Bắc Hồng đã hiến 2560m2 đất ở, đất vườn và 1480m tường rào để mở rộng đường giao thông trị giá gần 10 tỷ đồng; Vận động Nhân dân các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí hỗ trợ, xây dựng 34 nhà ở cho hộ nghèo; Vận động Nhân dân, doanh nghiệp ủng hộ Covid-19 được hơn 527 triệu đồng. Đến nay toàn phường đã xây dựng được 74 mô hình dân vận khéo, trong đó có 14 mô hình trên lĩnh vực kinh tế, 44 mô hình trên lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, 6 mô hình trên lĩnh vực văn hóa xã hội, 2 mô hình lĩnh vực an sinh xã hội và 8 mô hình trong lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị,..

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại như việc xây dựng điển hình tiên tiến, mô hình Dân vận khéo tạo sức lan tỏa trở thành phong trào mạnh mẽ để nhân rộng ra trên toàn phường còn ít; Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn, hội còn thấp, nội dung sinh hoạt chưa được phong phú đa dạng; Việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng mô hình Dân vận khéo tại các tổ dân phố đang còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.

Về thực hiện Nghị quyết 22 của BCH Trung ương Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên cũng đã được phường Bắc Hồng tổ chức quán triệt học tập một cách nghiêm túc. Cấp ủy, chính quyền đã bám sát chủ trương, quan điểm các mục tiêu nhiệm vụ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Tập trung xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Xây dựng được khối đại đoàn kết trong đội ngũ cán bộ Đảng viên và Nhân dân. Đội ngũ cán bộ, đảng viên được rèn luyện, thử thách, trưởng thành qua thực tiễn công tác, đã phát huy được vai trò, trách nhiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực trình độ cơ bản đáp ứng yêu cầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đại đa số đảng viên xác định tốt vai trò, trách nhiệm, có ý thức phấn đấu, rèn luyện về các tính Đảng.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Nghị quyết

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận nêu lên tồn tại hạn chế, những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các Nghị quyết đồng thời đóng góp nhiều ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới

Tại hội nghị Đảng ủy phường Bắc Hồng cũng đã trao giấy  khen cho các tập thể và cá nhân thực hiện tốt Nghị quyết số 02 của Đảng bộ Thị xã và Nghị quyết số 22 của BCH Trung ương Đảng khóa X.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.764.424
    Online: 113