Trung tâm Chính trị thị xã Hồng Lĩnh được thành lập ngày 17/10/1996, theo Quyết định số 21-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cấp uỷ, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Thị uỷ. Sau 25 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Chính trị thị xã đã có những đóng góp quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ thị xã. 

Trung tâm Chính trị thị xã

Trung tâm chính trị thị xã Hồng Lĩnh có nhiệm vụ đào tạo sơ cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể và một số lĩnh vực khác cho cán bộ Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị ở cơ sở; bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới; tổ chức thông tin thời sự, các chính sách của Đảng, Nhà nước cho đội ngũ báo cáo viên cấp ủy.

Đồng chí Đặng Ngọc Huấn - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã

Từ khi mới vào hoạt động Trung tâm Chính trị gặp nhiều khó khăn, nhất là cơ sở vật chất, bộ máy, đội ngũ giảng viên, nội dung chương trình giảng dạy còn khó khăn, nhiều hạn chế. Trước tình hình đó, được sự quan tâm lãnh đạo của Ban Thường vụ Thị ủy, sự hướng dẫn của cấp trên và phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ. Trung tâm chính trị đã có những bước phát triển, cơ sở vật chất từng bước được đầu tư xây dựng mới, các phương tiện phục vụ hoạt động dạy và học tập được tăng cường. Đến nay Trung tâm có 01 nhà làm việc 2 tầng, trong đó có 05 phòng làm việc, 01 phòng khách, tủ sách - thư viện khoảng hơn 100 đầu sách và các loại báo chí, 01 giảng đường 120 chỗ ngồi và các công trình phụ trợ khác. Năm 2010 đến nay, Trung tâm Chính trị Hồng Lĩnh được sự quan tâm của tỉnh nên đã đầu tư mua sắm một số trang thiết bị dạy và học hiện đại đáp ứng với yêu cầu giảng dạy hiện nay. Đội ngũ cán bộ được củng cố, tăng cường đảm bảo số lượng và chất lượng, khi mới thành lập chỉ có một đồng chí giám đốc và một kế toán, đến nay đã có 06 đồng chí tất cả đều có trình độ đại học về chuyên môn và lý luận chính trị trung cấp đến cao cấp, trong đó, 04 giảng viên chuyên trách, có trình độ chuyên môn là đại học và cao cấp lý luận chính trị; đội ngũ giảng viên kiêm chức có 09 đồng chí là lãnh đạo các Ban, ngành đoàn thể cấp Thị, các đồng chí giảng viên được đào tạo cơ bản, có đạo đức, phẩm chất trong sáng, có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với nghề có kinh nghiệm và năng lực trong công tác giảng dạy.  

          

Trao bằng cho các học viên xuất sắc của lớp sơ cấp chính trị                      

Bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình gắn với tình hình thực tế của thị xã. Trung tâm chính trị thường xuyên cập nhật nội dung, chương trình giảng dạy, học tập theo sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và nhiệm vụ chính trị của thị xã để cụ thể hoá vào chương trình giảng dạy một cách có hiệu quả cả về lý luận và thực tiễn. Trung tâm chính trị xây dựng quy chế hoạt động, bổ sung hoàn thiện nội quy giảng dạy và học tập; hàng năm, các đồng chí giảng viên đều được tham gia tập huấn nghiệp vụ ở Tỉnh và Trung ương, vì vậy đội ngũ giảng viên ngày càng được phát huy về năng lực, sở trường và đáp ứng được yêu cầu công tác giảng dạy. Công tác mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng đều có sự chỉ đạo của Thường trực cấp uỷ, có sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo, các chương trình học tập bồi dưỡng được chuẩn bị đầy đủ, bố trí, phối hợp một cách khoa học, các bài giảng được soạn thành giáo án và được lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Trung tâm chính trị kiểm duyệt một cách chặt chẽ, tất cả các bài giảng đều đảm bảo tính chính trị, tính khoa học, đúng quan điểm của Đảng. Trong giảng dạy đã có nhiều đổi mới, đa số các giảng viên đã sử dụng công nghệ tin học để soạn và giảng dạy bằng giáo án điện tử; các chuyên đề khi lên lớp luôn gắn lý luận với thực tiễn, giải quyết tốt các vấn đề xã hội đang quan tâm, liên hệ sát với tình hình cơ sở, tăng cường đối thoại giữa giảng viên và học viên. Các lớp học tập tại Trung tâm chinh trị được bố trí thời gian thích hợp để học viên được nghe thời sự trong nước, quốc tế, tình hình kinh tế - xã hội của Thị xã và của Tỉnh, một số lớp học được đi tham quan mô hình thực tế. Sau mỗi lớp học đều tổ chức làm bài thu hoạch bằng hình thức thi viết và vấn đáp để đánh giá chất lượng học tập, căn cứ vào kết quả học tập, Trung Tâm chính trị đã cấp giấy chứng nhận và khen thưởng cho học viên đạt thành tích xuất sắc để khích lệ động viên phong trào học tập, đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý, cho nên chất lượng giảng dạy và học tập ngày càng được nâng cao. 

Trong 25 năm qua, Trung tâm chính trị đã tổ chức được 832 lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 81.244 lượt người tham gia học tập thuộc các đối tượng, các loại hình dài hạn và ngắn hạn cho cán bộ, đảng viên, hội viên thuộc các cơ quan Đảng, chính quyền, các đoàn thể thị và cấp cơ sở. Các lớp học đảm bảo tốt chất lượng dạy và học, tỷ lệ học viên đạt khá, giỏi bình quân chiếm 85 - 90%. Với sự phát triển đi lên, Trung tâm chính trị còn đa dạng hóa các hình thức, loại hình đào tạo, từ bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị. Trung tâm đã phối hợp với các phòng, ban liên quan mở các lớp tuyên truyền pháp luật, lớp Đại học tại chức và phối hợp với Trường Chính trị Trần Phú mở 07 lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính cho 590 đồng chí. Ngoài nhiệm vụ mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, hàng tháng Trung tâm chính trị phối hợp với Ban Tuyên giáo Thị ủy duy trì nghiêm túc hội nghị Báo cáo viên, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng, vừa đảm bảo tính thời sự vừa đảm bảo tính định hướng tư tưởng gắn với nhiệm vụ trọng tâm của Thị xã, của cơ sở để triển khai trong đội ngũ báo cáo viên cấp ủy nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong các cấp ủy đảng, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân.

Qua khảo sát ở các cơ sở Ðảng, hầu hết các cấp uỷ đều nhận xét: Cán bộ, đảng viên sau khi được bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm khi trở về công tác đã nâng cao về nhận thức, quan điểm lập trường, vận dụng có hiệu quả kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống. Biết phân tích đánh giá tình hình một cách đúng đắn sát thực, vận dụng và cụ thể hoá những kiến thức đã học vào thực tế công việc mà cán bộ, đảng viên đó công tác. Nhiều cán bộ, đảng viên đã trưởng thành đảm nhận vị trí quan trọng ở các cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã và tỉnh.

Các học viên chúc mừng các giảng viên Trung tâm nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Với những kết quả được trong 25 năm qua, Trung tâm chính trị đã được UBND Tỉnh tặng bằng khen, là cơ quan đạt danh hiệu “đơn vị văn hóa”, một số đồng chí giảng viên tham gia và đạt kết quả cao ở các hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp Tỉnh và các hội thi khác của Trung ương. Phát huy những thành tích đạt được Trung tâm chính trị thị xã tiếp tục khẳng định vai trò và vị trí của mình, đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cơ sở đáp ứng với thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của Thị xã ngày càng trong sạch, vững mạnh./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.764.224
    Online: 80