Chiều ngày 15/10 Đảng uỷ phường Nam Hồng đã tổ chức hội nghị tổng kết 13 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, của BCH Trung ương Đảng khóa X về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, phát huy sức mạnh các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển thị xã giai đoạn 2010 - 2015 và những năm tiếp theo”. Các đồng chí: Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư thường trực Thị uỷ, Đinh Thị Hương, UVBTV, Trưởng đoàn chỉ đạo của BTV Thị ủy tại phường đã về dự.

Thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa X, Đảng ủy phường Nam Hồng đã tập trung quán triển và triển khai thực hiện trong toàn thể đảng bộ vận dụng tốt các chủ trương, Nghị quyết đề ra các giải pháp sát với tình cán bộ, đảng viên; đồng thời hàng năm đều có văn bản chỉ đạo. Đảng uỷ phường đã chú trọng xây dựng, kiện toàn, sắp xếp các tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng đội ngũ cấp uỷ viên, bí thư cấp uỷ. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng uỷ phường có 15 đồng chí đều đảm bảo trình độ; từ năm 2018 đến nay, Đảng uỷ đã tạo điều kiện và hỗ trợ 10 đồng chí học đại học, 19 đồng chí học cao cấp, trung cấp chính trị. Đảng uỷ phường cũng đã làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ; thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng, kỷ luật tổ chức Đảng. 

Đối với Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, phát huy sức mạnh các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển thị xã giai đoạn 2010 - 2015 và những năm tiếp theo”, trong 10 năm qua, Đảng uỷ phường Nam Hồng luôn xác định trách nhiệm và nâng co hiệu quả công tác dân vận  của các tổ chức trong hệ thống chính trị, tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác dân vận, chỉ đạo khối dân vận xây dựng triển khai các chương trình, kế hoạch hành động. Nhờ vậy, hiệu quả công tác dân vận trong  hoạt động chính quyền và các cơ quan Nhà nước không ngừng được nâng lên. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền được đẩy mạnh và có sự đổi mới; cấp uỷ, chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công tác cải cách hành chính  được thực hiện tốt trên cả 5 lĩnh vực. Trong những năm qua, ấp uỷ, chính quyền phường đã huy động trên 100 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị; ngoài ra, Nhân dân cũng đã từng bước nâng cao nếp sống văn hoá, văn minh đô thị. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã  không ngừng được nâng cao, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã  được phát triển sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, trong nhiệm kỳ qua, đã có 127 mô hình đăng ký xây dựng mô hình dân vận khéo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư thường trực Thị uỷ đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng uỷ phường Nam Hồng đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh; đồng thời đồng chí cũng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Đảng uỷ phường Nam Hồng đã trao giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.763.801
    Online: 105