Đảng đoàn Liêp hiệp các Hội Khoa học - Kỷ thuật Tỉnh làm việc với Ban thường vụ Thị ủy về kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 26 - CT/TU và Quyết định 781-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Đỗ Khoa Văn, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liêp hiệp các Hội Khoa học - Kỷ thuật Tỉnh và đồng chí Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đỗ Khoa Văn, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liêp hiệp các Hội Khoa học - Kỷ thuật Tỉnh và đồng chí Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị.

Liên hiệp các hội KH&KT  thị xã hiện có 21 hội thành viên, trong đó khối cơ quan có 15 hội; khối phường xã có 6 hội, tập hợp được hơn 1.500 hội viên. Thực hiện chức năng về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, đội ngũ cán bộ của Liên hiệp Hội thị xã và các thành viên đã có những đóng góp tích cực vào các NQ và Đề án của cấp ủy Đảng, Chính quyền thị xã, góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chương trình, kế hoạch, các chủ trương, cơ chế của thị xã về phát triển kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ, Giáo dục và đào tạo… Hội viên các Hội thành viên thuộc Liên hiệp các Hội KH&KT đã tham gia tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ; tổ chức phong trào thi đua lao động sáng tạo, áp dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống. Phối hợp nâng cao chất lượng các cuộc thi, hội thi sáng tạo KH&CN, phát hiện, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong hoạt động sáng tạo KH&CN trên địa bàn. Việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, phong trào thi đua lao động sáng tạo được triển khai, nhiều đề tài, giải pháp được ứng dụng, nhân rộng.

Đồng Chí Nguyễn Trí Anh, Trưởng phòng GD&ĐT, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH - KT thị xã trình bày báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 26 - CT/TU và Quyết định 781-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong 10 năm qua, đã có trên 1000 đề tài, sáng kiến được ứng dụng vào sản xuất và đời sống góp phần phát triển kinh tế xã hội của thị xã, điển hình như: Đề án về ứng dụng công nghệ thông tin cải cách thủ tục hành chính với trọng tâm là sử dụng văn phòng điện tử thông minh I.O; Sáng kiến chuyển đổi công nghệ đúc bếp ganh từ khuôn cát sang khuôn kim loại; Khắc phục một số yếu điểm của bơm hút quặng Titan; mô hình nuôi lươn không bùn; lúa rươi, cá rô đầu vương; chăn nuôi gia súc; Các sáng kiến kinh nghiệm của đội ngũ giáo viên được áp dụng hiệu quả …

Đồng chí Lê Văn Khánh, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Liên hiệp các Hội KH&KT thị xã cần tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng liên quan đến Liên hiệp hội theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh.

Đối với các cuộc thi KHKT dành cho học sinh Trung học, từ năm 2013 đến nay đã có 92 dự án tham gia dự thi cấp thị xã; 23 dự án dự thi cấp tỉnh và 5 dự án dự thi cấp quốc gia. Trong đó, có 10 dự án đạt giải cấp tỉnh. Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng có 20 sản phẩm đạt giải cấp tỉnh; có 8 học sinh đạt giải cấp tỉnh và 01 học sinh đạt giải khuyến khích quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Phó giám đốc Sở KH&CN: Chỉ đạo tổ chức Hội tích cực tham gia phản biện các chương trình, kế hoạch, Đề án phát triển Kinh tế - Xã hội.

Tuy vậy, hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT thị xã còn những hạn chế đó là: Chưa tập hợp được đông đảo tri thức KH&CN, tri thức trẻ, tri thức trong doanh nghiệp; Việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội thành viên và hội viên chưa được quan tâm đúng mức…

Đồng chí Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã: Yêu cầu thời gian tới tổ chức Hội nghiên cứu, ban hành cơ chế chính sách để phát huy trí tuệ của thành viên Liên hiệp Hội  và các tri thức, mời gọi các chuyên gia phản biện các Đề án phát triển Kinh tế - Xã hội; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp hội, nhằm phát huy tính tích cực, tự giác của thành viên Liên hiệp Hội. Tăng cường phối hợp với LHH tỉnh và các thanh viên của Liên hiệp Hội thị xã.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Khoa Văn, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liêp hiệp các Hội Khoa học - Kỷ thuật Tỉnh và đồng chí Nguyễn Thăng Long, Phó bí thư Thường trực Thị ủy đánh giá cao hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT thị xã trong thời gian qua.

Đồng chí Đỗ Khoa Văn, Bí thư Đảng, Đoàn, Chủ tịch Liêp hiệp các Hội Khoa học - Kỷ thuật tỉnh: Ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và kỷ thuật thị xã trong 10 năm qua; Đồng chí cũng gợi mở một số vấn đề để Liên hiệp các hội Khoa học và Kỷ thuật thị xã nghiên cứu đưa vào nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Để hoạt động của hội đạt kết quả cao hơn các đồng chí yêu cầu   Hội cần tiếp tục quán triệt đầy đủ mục tiêu, quan điểm, các nhiệm vụ và giải pháp được đề ra trong Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ chính trị; Tập hợp, đoàn kết và tạo điều kiện cho đội ngũ tri thức phát huy tiềm năng, trí tuệ để đáp ứng sự nghiệp xây dựng và phát triển thị xã; Tiếp tục chỉ đạo các hội tham gia tích cực vào các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Phát huy tốt vai trò thành viên Liên hiệp hội trong tuyên truyền, phổ biến các kiến thức, thành tựu mới về KHKT; nghiên cứu, ban hành cơ chế chính sách để phát huy trí tuệ của thành viên LHH và các tri thức, mời gọi các chuyên gia phản biện các Đề án phát triển Kinh tế - xã hội; Cần ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho Liên hiệp hội hoạt động và phát triển; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp hội, phát huy tư duy sáng tạo, tích cực trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ KH&CN của hội viên…/.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.595.136
    Online: 59