LỊCH CÔNG TÁC

HĐND - UBND thị xã Hồng Lĩnh

UBND THỊ XÃ HỒNG LĨNH
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
Sáng

- Chủ tịch UBND thị xã tiếp công dân định kỳ.

- Giao ban lãnh đạo UBND thị xã với các phòng ban.

- Ban tiếp Công dân. - Văn phòng. Phòng họp
Chiều

Thường trực Thị ủy tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về việc đẩy mạnh tiến độ xây dựng các công trình, dự án và giao ban Thường trực.

Văn phòng Thị ủy Hội trường Thị ủy