LỊCH CÔNG TÁC

HĐND - UBND thị xã Hồng Lĩnh

UBND THỊ XÃ HỒNG LĨNH
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
Sáng

Họp BCĐ tiêm Vắc xin phòng chống Covid-19

Đ/c Đinh Văn Hồng-PCT UBND thị xã Hội trường tẩng 3-UBND thị xã