LỊCH CÔNG TÁC

HĐND - UBND thị xã Hồng Lĩnh

UBND THỊ XÃ HỒNG LĨNH
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
sáng

UBND thị xã làm việc với hội đồng GPMB đường trục chính (nguồn ADB) về công tác GPMB hướng tuyến điều chỉnh( đường Ngô Đức Kế- Đoạn tuyến phía Nam đầu nối đường Trần Phú)

Chiều

UBND thị xã tổ chức cuộc họp bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp.

Chủ tịch UBND thị xã Hội trường UBND thị xã