LỊCH CÔNG TÁC

HĐND - UBND thị xã Hồng Lĩnh

UBND THỊ XÃ HỒNG LĨNH
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
Sáng

Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức Hội nghị để thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

Đ/c Nguyễn Huy Hùng, Chủ tịch UBND thị xã Hội trường tầng 3, UBND thị xã
Chiều

Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức họp nghe báo cáo công tác tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024; cho ý kiến vào kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý các trường học nhiệm kỳ 2021-2026 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2026- 2031.

Đ/c Nguyễn Huy Hùng, Chủ tịch UBND thị xã Hội trường tầng 3, UBND thị xã