LỊCH CÔNG TÁC

HĐND - UBND thị xã Hồng Lĩnh

UBND THỊ XÃ HỒNG LĨNH
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
Sáng

Khám sức khỏe nghĩa vụ Quân sự, Công an năm 2024.

Lãnh đạo UBND, BCH Quân sự, CA thị xã Hội trường BCH Quân sự thị xã
Chiều

Khám sức khỏe nghĩa vụ Quân sự, Công an năm 2024.

Lãnh đạo UBND, BCH Quân sự, Công an thị xã Hội trường BCH Quân sự thị xã