DANH SÁCH Nhà hàng, khách sạn và nhà nghỉ, quán karaoke trên địa bàn thị xã hồng lĩnh

DANH SÁCH

Nhà hàng, khách sạn và nhà nghỉ, quán karaoke trên địa bàn thị xã hồng lĩnh

1. Khách sạn, nhà nghỉ:

 

STT

Tên nhà nghỉ, khách sạn

Tổng số phòng

Phòng đơn

Phòng đôi

Đơn giá

(1 ngày đêm)

Địa chỉ

Thông tin liên hệ

 1.  

Khách sạn Việt Thái

41

11

30

300.000đ/phòng, kèm ăn sáng

350.000đ/phòng lớn (3 giường)

Số 104 – Đường Nguyễn Ái Quốc (QL1A) – phường Bắc Hồng

Email: vietthaihotel@gmail.com

ĐT: 0393 570 789

 1.  

Khách sạn Trường An

17

13

4

250.000đ/phòng đôi

Số 99 – Đường Trần Phú (QL 8A) – phường Nam Hồng

ĐT: 0393 787 999

Hoặc 0963 048 122

 1.  

Khách sạn Hồng Lĩnh

20

4

16

Loại 1: 220.000đ/phòng;

Loại 2: 160.000đ/phòng;

Loại3: 120.000đ/phòng.

Số 43 – Đường Trần Phú (QL 8A) – phường Nam Hồng

ĐT: 0393 835 319

Hoặc 0972 258 578

 1.  

Khách sạn Asean

18

9

9

Phòng đơn: 160.000đ/phòng;

Phòng đôi: 220.000đ/phòng.

Số 30 – Đường Trần Phú (QL8A) - phường Bắc Hồng

ĐT: 0982 937 636

 1.  

Nhà nghỉ Hoàng Quân

32

16

16

250.000đ – 300.000đ/phòng

Số 58 – Đường Nguyễn Đổng Chi – phường Nam Hồng

ĐT: 0393 575 859

hoặc 0913 294 202

 1.  

Nhà nghỉ 79

16

11

5

Phòng đơn: 150.000đ/phòng;

Phòng đôi: 250.000đ/phòng.

Số 302 – Đường Nguyễn Ái Quốc (QL1A) – phường Bắc Hồng

ĐT: 0393 78 79 79

Hoặc 0912 028 038

 1.  

Nhà nghỉ Hoàng Anh

5

5

0

200.000đ/phòng

Ngõ 212 – Đường Nguyễn Ái Quốc – Phường Bắc Hồng

ĐT: 0916 144 578

Hoặc 0983 182 421

 1.  

Nhà nghỉ Huệ Lâm

10

10

0

200.000đ/phòng

Tổ dân phố 10 – phường Bắc Hồng (bên cạnh UBND thị xã)

ĐT: 0965 472 659

hoặc 01629 143 220

 1.  

Nhà nghỉ 88

7

7

0

150.000đ/phòng

Số nhà 1A – Đường Lê Hữu Trác – phường Bắc Hồng (gần bệnh viện đa khoa Hồng Lĩnh)

ĐT: 0916 005 688

0989 619 979

 1.  

Nhà nghỉ Núi Hồng

6

4

2

Phòng đơn: 150.000đ/phòng;

Phòng đôi: 200.000đ/phòng.

Tổ dân phố 3 – phường Nam Hồng

ĐT: 0983 314 249

 1.  

Nhà nghỉ Phương Nam

9

7

2

Phòng đơn: 150.000đ/phòng;

Phòng đôi: 200.000đ/phòng.

Số nhà 2 – Ngõ 128 – Đường Quang Trung – Phường Nam Hồng

ĐT: 0982 611 927

 1.  

Nhà nghỉ Huyền Trang

6

4

2

Phòng đơn: 170.000đ/phòng;

Phòng đôi: 220.000đ/phòng.

Số nhà 166 – Đường Quang Trung – Phường Nam Hồng

ĐT: 0972 88 33 44

 1.  

Nhà nghỉ Xanh Blume

18

14

4

Phòng đơn: 200.000đ/phòng;

Phòng đôi: 250.000đ/phòng.

Đường Phan Kính – Tổ dân phố 8 – phường Nam Hồng

ĐT: 0914 440 377

 1.  

Nhà nghỉ Việt Tiệp

11

9

2

Phòng đơn: 200.000đ/phòng;

Phòng đôi: 250.000đ/phòng.

Số nhà   - Đường Phan Đình Phùng – Tổ dân phố 5 – phường Nam Hồng

ĐT: 0392 472 221

 1.  

Nhà nghỉ 64

8

8

0

150.000đ/phòng

Số nhà 354 – Đường Nguyễn Ái Quốc – TDP Thuận Hồng – phường Đức Thuận

ĐT: 0903 457 681

 

2. Nhà hàng, quán ăn bình dân:

STT

Tên nhà hàng

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Giá cả

 1.  

Nhà hàng Việt Thái

Số 104 – Đường Nguyễn Ái Quốc – phường Bắc Hồng

Email: vietthaihotel@gmail.com

ĐT: 0393 570 789

100.000đ – 200.000đ/suất

 1.  

Nhà hàng Hoàng Quân

Số 58 – Đường Nguyễn Đổng Chi – phường Nam Hồng

ĐT: 0393 575 859

hoặc 0913 294 202

50.000đ – 150.000đ/suất

 1.  

Nhà hàng Bà Yến

Số 14 – Đường Nguyễn Ái Quốc – phường Bắc Hồng

ĐT: 0982 525 564

80.000đ – 150.000đ/suất

 1.  

Nhà hàng Thùy Linh

Số nhà 149 – Đường Trần Phú – phường Nam Hồng

ĐT: 0973 730 435

50.000đ – 150.000đ/suất

 1.  

Nhà hàng Đồng Hạnh

Số 210 đường Quang Trung – phường Nam Hồng

ĐT: 0982 11 54 58

hoặc 0918 11 54 58

30.000đ – 100.000đ/suất

 1.  

Nhà hàng Hùng Hiếu

Tổ dân phố 2 – phường Đậu Liêu (QL1A, gần cuối Hồng Lĩnh tính từ Bắc vào)

ĐT: 0913 294 654

50.000đ-180.000đ/suất

 1.  

Nhà hàng Thái Hàn

Tổ dân phố 10 – phường Bắc Hồng (cạnh đường lên Hồ Thiên Tượng)

ĐT: 0979959 393

40.000đ – 100.000đ/suất

 1.  

Nhà hàng Nga Trọng

Số 360 – Đường Nguyễn Ái Quốc (QL1A) – Tổ dân phố Thuận Hồng - phường Đức Thuận (Gần chợ Hồng Sơn)

ĐT: 0913.327.139

 

30.000đ – 100.000đ/suất

 1.  

Nhà hàng Thanh Bình

Số 16A – Đường Nguyễn Nghiễm – phường Nam Hồng

ĐT: 01695 079 997

Hoặc 0912 222 713

30.000đ – 100.000đ/suất

 1.  

Quán ăn Hải Thắng

Số 10 - Đường Nguyễn Nghiễm – phường Nam Hồng

ĐT: 0985.763 609

25.000đ/suất

 1.  

Quán phở Khoa

Số 43 – Đường Trần Phú (QL 8A) – phường Nam Hồng (bên cạnh khách sạn Hồng Lĩnh)

ĐT: 0988 383 367

30.000đ/suất

 1.  

Quán gà Thủy Tịnh

Số nhà 373 – Đường Nguyễn Ái Quốc – TDP Thuận Hồng – phường Đức Thuận

ĐT: 0949 586 580

35.000đ – 50.000đ/suất

 

3. Cơ sở kinh doanh karaoke

          1. Khách sạn, nhà nghỉ:

 

STT

Tên nhà nghỉ, khách sạn

Tổng số phòng

Phòng đơn

Phòng đôi

Đơn giá

(1 ngày đêm)

Địa chỉ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

 1.  

Khách sạn Việt Thái

41

11

30

300.000đ/phòng, kèm ăn sáng

350.000đ/phòng lớn (3 giường)

Số 104 – Đường Nguyễn Ái Quốc (QL1A) – phường Bắc Hồng

Email: vietthaihotel@gmail.com

ĐT: 0393 570 789

Nếu ở ghép thì thu thêm100.000đ/người

 1.  

Khách sạn Trường An

17

13

4

250.000đ/phòng đôi

Số 99 – Đường Trần Phú (QL 8A) – phường Nam Hồng

ĐT: 0393 787 999

Hoặc 0963 048 122

Cho ở ghép đến 4 người không thu thêm tiền

 1.  

Khách sạn Hồng Lĩnh

20

4

16

Loại 1: 220.000đ/phòng;

Loại 2: 160.000đ/phòng;

Loại3: 120.000đ/phòng.

Số 43 – Đường Trần Phú (QL 8A) – phường Nam Hồng

ĐT: 0393 835 319

Hoặc 0972 258 578

Cho ở ghép đến 4 người không thu thêm tiền

 1.  

Khách sạn Asean

18

9

9

Phòng đơn: 160.000đ/phòng;

Phòng đôi: 220.000đ/phòng.

Số 30 – Đường Trần Phú (QL8A) - phường Bắc Hồng

ĐT: 0982 937 636

Cho ở ghép đến 4 người không thu thêm tiền

 

 

 1.  

Nhà nghỉ Hoàng Quân

32

16

16

Giá phòng thường:

Phòng đơn: 250.000đ/phòng;

Phòng đôi: 300.000đ/phòng.

Giá phòng VIP:

Phòng đôi: 600.000đ/phòng;

Phòng đơn: 400.000đ/phòng.

Số 58 – Đường Nguyễn Đổng Chi – phường Nam Hồng

ĐT: 0393 575 859

hoặc 0913 294 202

Cho ở ghép 4 người không thu thêm tiền. Phòng Vip có phòng tiếp khách riêng.

 1.  

Nhà nghỉ 79

16

11

5

Phòng đơn: 150.000đ/phòng;

Phòng đôi: 250.000đ/phòng.

Số 302 – Đường Nguyễn Ái Quốc (QL1A) – phường Bắc Hồng

ĐT: 0393 78 79 79

Hoặc 0912 028 038

Cho ở ghép đến 4 người không thu thêm tiền

 1.  

Nhà nghỉ Hoàng Anh

5

5

0

200.000đ/phòng

Ngõ 212 – Đường Nguyễn Ái Quốc – Phường Bắc Hồng

ĐT: 0916 144 578

Hoặc 0983 182 421

Phòng chỉ nghỉ được tối đa 2 người

 1.  

Nhà nghỉ Huệ Lâm

10

10

0

200.000đ/phòng

Tổ dân phố 10 – phường Bắc Hồng (bên cạnh UBND thị xã)

ĐT: 0965 472 659

hoặc 01629 143 220

Phòng chỉ nghỉ được tối đa 2 người

 1.  

Nhà nghỉ 88

7

7

0

150.000đ/phòng

Số nhà 1A – Đường Lê Hữu Trác – phường Bắc Hồng (gần bệnh viện đa khoa Hồng Lĩnh)

ĐT: 0916 005 688

0989 619 979

Phòng chỉ nghỉ được tối đa 2 người

 1.  

Nhà nghỉ Núi Hồng

6

4

2

Phòng đơn: 150.000đ/phòng;

Phòng đôi: 200.000đ/phòng.

Tổ dân phố 3 – phường Nam Hồng

ĐT: 0983 314 249

Phòng đôi cho ngủ ghép 4 người không thu thêm tiền

 1.  

Nhà nghỉ Phương Nam

9

7

2

Phòng đơn: 150.000đ/phòng;

Phòng đôi: 200.000đ/phòng.

Số nhà 2 – Ngõ 128 – Đường Quang Trung – Phường Nam Hồng

ĐT: 0982 611 927

Phòng đôi cho ngủ ghép 4 người không thu thêm tiền

 1.  

Nhà nghỉ Huyền Trang

6

4

2

Phòng đơn: 170.000đ/phòng;

Phòng đôi: 220.000đ/phòng.

Số nhà 166 – Đường Quang Trung – Phường Nam Hồng

ĐT: 0972 88 33 44

Phòng đôi cho ngủ ghép 4 người không thu thêm tiền

 1.  

Khách sạn Xanh Blume

18

14

4

Phòng đơn: 200.000đ/phòng;

Phòng đôi: 250.000đ/phòng.

Đường Phan Kính – Tổ dân phố 8 – phường Nam Hồng

ĐT: 0914 440 377

Phòng đôi cho ngủ ghép 4 người không thu thêm tiền

 1.  

Nhà nghỉ Việt Tiệp

11

9

2

Phòng đơn: 200.000đ/phòng;

Phòng đôi: 250.000đ/phòng.

Số nhà   - Đường Phan Đình Phùng – Tổ dân phố 5 – phường Nam Hồng

ĐT: 0392 472 221

Phòng đôi cho ngủ ghép 4 người không thu thêm tiền

 1.  

Nhà nghỉ 64

8

8

0

150.000đ/phòng

Số nhà 354 – Đường Nguyễn Ái Quốc – TDP Thuận Hồng – phường Đức Thuận

ĐT: 0903 457 681

 

 

2. Nhà hàng, quán ăn bình dân:

STT

Tên nhà hàng

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Giá cả

Ghi chú

 1.  

Nhà hàng Việt Thái

Số 104 – Đường Nguyễn Ái Quốc – phường Bắc Hồng

ĐT: 0393 570 789

100.000đ – 200.000đ/suất

 

 1.  

Nhà hàng Hoàng Quân

Số 58 – Đường Nguyễn Đổng Chi – phường Nam Hồng

ĐT: 0393 575 859

hoặc 0913 294 202

50.000đ – 150.000đ/suất

 

 1.  

Nhà hàng Bà Yến

Số 14 – Đường Nguyễn Ái Quốc – phường Bắc Hồng

ĐT: 0982 525 564

80.000đ – 150.000đ/suất

Hiện đang tạm nghỉ để nâng cấp lại

 1.  

Nhà hàng Thùy Linh

Số nhà 149 – Đường Trần Phú – phường Nam Hồng

ĐT: 0973 730 435

50.000đ – 150.000đ/suất

 

 1.  

Nhà hàng Đồng Hạnh

Số 210 - Đường Quang Trung – phường Nam Hồng

ĐT: 0982 11 54 58

hoặc 0918 11 54 58

30.000đ – 100.000đ/suất

Cơm bình dân

 1.  

Nhà hàng Hùng Hiếu

Tổ dân phố 2 - phường Đậu Liêu (QL1A, gần cuối Hồng Lĩnh tính từ Bắc vào)

ĐT: 0913 294 654

50.000đ-180.000đ/suất

Có các món đặc sản

 1.  

Nhà hàng Thái Hàn

Tổ dân phố 10 – phường Bắc Hồng (cạnh đường lên Hồ Thiên Tượng)

ĐT: 0979959 393

40.000đ – 100.000đ/suất

Đặc sản vịt trời

 1.  

Nhà hàng Nga Trọng

Số 360 – Đường Nguyễn Ái Quốc (QL1A) – Tổ dân phố Thuận Hồng - phường Đức Thuận (Gần chợ Hồng Sơn)

ĐT: 0913.327.139

 

30.000đ – 100.000đ/suất

Quán ăn sáng, ăn trưa, ăn tối bình dân

 1.  

Nhà hàng Thanh Bình

Số 16A – Đường Nguyễn Nghiễm - phường Nam Hồng

ĐT: 01695 079 997

Hoặc 0912 222 713

30.000đ – 100.000đ/suất

Cơm bình dân

 1.  

Quán ăn Hải Thắng

Số 10 - Đường Nguyễn Nghiễm – phường Nam Hồng

ĐT: 0985.763 609

25.000đ/suất

Cơm bình dân

 1.  

Nhà hàng Thương Sơn

Đường Nguyễn Xuân Linh - Tổ dân phố 3- phường Nam Hồng

ĐT: 0393 836 619

50.000đ – 100.000đ/suất

Các món thịt dê

 1.  

Dê Tuấn Mến

Đường Cao Thắng – Tổ dân phố 3 – phường Nam Hồng

ĐT: 0934 620 435

50.000đ – 100.000đ/suất

Các món thịt dê

 1.  

Nhà hàng Phương Anh (Quán gà tắc)

Số 16 - Đường 3-2, phường Bắc Hồng

ĐT: 0973 415 234

30.000đ – 100.000đ/suất

Các món gà tắc

 1.  

Quán Dê Thui Hương Sơn

Số 05 - Cao Thắng - Tổ dân phố 3 -Bắc Hồng

ĐT: 0976 670 488

50.000đ – 100.000đ/suất

Các món thịt dê

 1.  

Quán phở Khoa

Số 43 – Đường Trần Phú (QL 8A) – phường Nam Hồng (bên cạnh khách sạn Hồng Lĩnh)

ĐT: 0988 383 367

30.000đ/suất

Chuyên bún, phở

 1.  

Quán gà Thủy Tịnh

Số nhà 373 – Đường Nguyễn Ái Quốc – TDP Thuận Hồng – phường Đức Thuận

ĐT: 0949 586 580

35.000đ – 50.000đ/suất

Chuyên các món gà, vịt

 1.  

Nhà hàng Hào Khoa

Số 28 – Đường 3-2 – phường Bắc Hồng

ĐT: 0979 887 159

30.000đ - 40.000đ/suất

Quán ăn sáng bún, miến.

 1.  

Quán ăn Thảo Dục

Đường Nguyễn Ái Quốc, Bắc Hồng

ĐT: 0984 348 786

30.000đ/suất

Quán ăn sáng bún, miến

 1.  

Quán 109

109 – Đường Nguyễn Ái Quốc (trước cổng UBND thị xã)

ĐT: 0946214275

25.000đ – 30.000đ/suất

Quán ăn sáng bún, sốt vang.

 1.  

Quán ăn sáng Thanh Hương

Số 93 – Đường Nguyễn Ái Quốc, Bắc Hồng (trước cổng UBND thị xã)

ĐT: 0129 597 9705

25.000đ – 30.000đ/suất

Quán ăn sáng bún riêu ốc

 1.  

Quán Yến Tửu

Đường 3-2, phường Bắc Hồng

ĐT: 0942 725 726

30.000đ/suất

Quán ăn sáng bún, miến

 1.  

Quán Bún Hiền Thuận

Đường Bình Lạng – Tổ dân phố 5, phường Bắc Hồng

ĐT: 0943 282 628

30.000đ/suất

Quán ăn sáng bún, miến

 1.  

Quán cháo gà Bà Thảo (cơ sở 2)

Đường Sử Hy Nhan – phường Bắc Hồng

ĐT: 0913 586 676

30.000đ/suất

Quán cháo gà

 1.  

Phở bò Bà Nhị

Đường Nguyễn Ái Quốc - Tổ DP Thuận Hồng – phường Đức Thuận

ĐT: 01629 636 619

30.000đ/suất

Quán bún, phở

 1.  

Phở Lan Hải

Đường Quang Trung – TDP 3 - phường Nam Hồng

 

30.000đ/suất

Quán bún, phở

 1.  

Phở Hiếu

Đường Quang Trung - TDP 3 - phường Nam Hồng

ĐT: 0163 402 6833

30.000đ/suất

Quán bún, phở

 1.  

Quán Phở Hà Nội  (Ngọc Béo)

Đường Quang Trung - TDP 7 - phường Đậu Liêu (gần trường lái)

ĐT: 0167 892 7368

30.000đ/suất

Quán bún, phở

 

3. Cơ sở kinh doanh karaoke

TT

Tên hộ kinh doanh

Biển hiệu

Địa chỉ kinh doanh

Điện thoại

 1.  

Nguyễn Khắc Long

KARAOKE ÁNH TRĂNG

TDP 3 - Bắc Hồng

01272578359

 

Nguyễn Thị Thu

KARAOKE 89

TDP10 - Bắc Hồng

0988752999

 1.  

Nguyễn Công Hoan

KARAOKE THẾ GIỚI NHẠC

TDP10 - Bắc Hồng

0345761168

 1.  

Hoàng Xuân Thìn

KARAOKE THÌN ĐỘ

TDP10 - Bắc Hồng

0983256483

 1.  

Lê Thị Nghệ

KARAOKE QUÂN LIN

TDP10 - Bắc Hồng

0977494261

 1.  

Trần Thị Huệ

KARAOKE HUỆ HÙNG

TDP10 - Bắc Hồng

0984052224

 1.  

Trần Bá Cẩm

KARAOKE HTC 58

TDP10 - Bắc Hồng

0915050164

 1.  

Nguyễn Đình Thiêm

KARAOKE QUEEN CLUB

Số 12 - Đ. Nguyễn Đổng Chi - TDP 1 - Nam Hồng

0974341333

 1.  

Nguyễn Công Hoan

KARAOKE ĐÔNG - NGA

TDP10 - Bắc Hồng

0345761168

 1.  

Nguyễn Thị Thiều Hoa

KARAOKE LUXURY CLUB

26 - Đường Trần Phú - Phường Bắc Hồng

0961763739

Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
 Liên kết website
Thống kê: 3.588.046
Online: 58