Tiếp tục hưởng ứng các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023, trong 03 ngày 15-17/5, Đoàn kiểm tra liên ngành của thị xã kiểm tra việc thực hiện pháp luật ATVSLĐ-PCCN, Luật BHXH, BHYT, Luật Công đoàn tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra liên nghành của Thị xã kiểm tra tại Công ty cổ phần Hoàng Linh Logistics

Đoàn đã làm việc với các doanh nghiệp và kiểm tra các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ-PCCN và Tháng Công nhân năm 2023, các quy định về bảo hộ lao động, nội quy an toàn vệ sinh lao động, PCCC. Đặc biệt, là kiểm tra việc thực hiện kí kết hợp đồng lao động, chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, đăng ký và xây dựng thang lương, bảng lương theo Bộ Luật Lao động 2019; việc thành lập tổ chức công đoàn, thực hiện đóng kinh phí công đoàn theo Nghị định 191/2013/NĐ-CP, việc xây dựng và đăng ký thỏa ước lao động tập thể, tình hình hoạt động của công đoàn trong doanh nghiệp.

Đoàn kiểm tra tại Chi nhánh công ty TNHH MTV dịch vụ suất ăn hạng Nhất tại Hà Tĩnh 

Kết quả, kiểm tra thực tế cho thấy hầu hết các doanh nghiệp đã cơ bản nghiêm túc thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý ở các lĩnh vực kiểm tra;  đảm bảo điều kiện về các quy định ATVSLĐ-PCCN tại cơ sở; đã xây dựng nội quy lao động, thực hiện khám sức khỏe đầy đủ cho người lao động, tổ chức huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động; thực hiện cơ bản các chế độ chính sách cho người lao động trong doanh nghiệp, xây dựng thang lương, bảng lương theo Bộ Luật Lao động 2019 và Nghị định 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ; 90% đơn vị được kiểm tra đã thành lập tổ chức công đoàn, thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn đầy đủ và tổ chức hoạt động theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Kiểm tra tại Công ty Vinatex Hồng Lĩnh

Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện đóng BHXH đầy đủ cho tất cả những người lao động đã kí HĐLĐ từ 1 tháng trở lên hoặc những người trong độ tuổi;  ở một số đơn vị chưa trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho người lao động theo quy định, kinh phí đầu tư trang bị phương tiện bảo hộ lao động và tổ chức diễn tập còn hạn chế; việc đầu tư về cơ sở vật chất, điều kiện đảm bảo và duy trì hoạt động ATVSLĐ-PCCN còn ít; vấn đề đảm bảo chế độ bảo hộ lao động, bồi dưỡng độc hại cho người lao động còn chưa thoả đáng; việc đóng kinh phí công đoàn theo quy định của Nghị định 191/2013/NĐ-CP ở một số đơn vị chưa đầy đủ, kịp thời.

Kiểm tra tại Công ty VLXD Trung Nam...

Quá trình kiểm tra, bên cạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tư vấn cho các doanh nghiệp, Đoàn liên ngành đã chỉ ra các hạn chế và yêu cầu các doanh nghiệp chủ động khắc phục các vi phạm trong thời gian 15 ngày, đảm bảo môi trường lao động an toàn và thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động. Sau thời gian quy định, nếu các doanh nghiệp không thực hiện, Đoàn kiểm tra sẽ lập biên bản vi phạm và đề xuất UBND thị xã xử phạt hành chính theo quy định ./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.762.114
    Online: 140