Thực hiện Công văn số 2344/KBNN-CNTT ngày 24/4/2023 của Kho bạc Nhà nước (KBNN) về việc triển khai diện rộng Chương trình thanh toán tự động khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông theo ủy quyền của đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước(ĐVSDNS), sau khi báo cáo UBND thị xã, KBNN Hồng Lĩnh thực hiện triển khai chương trình tới tất cả các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn. 

Theo đó, kể từ ngày 27/4/2023, trên Cổng trao đổi dữ liệu trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), các cơ quan, đơn vị có thể thực hiện ủy quyền cho KBNN nơi giao dịch để thực hiện tự động trích tài khoản đối với các giao dịch thanh toán: các khoản chi tiền điện, tiền nước với các Nhà cung cấp dịch vụ điện, nước có triển khai dịch vụ thu hộ tiền điện, nước với Ngân hàng VietinBank và các khoản chi cước Dịch vụ viễn thông do VNPT Vinaphone cung cấp.

Sau khi ủy quyền, hàng tháng các ĐVSDNS không phải gửi yêu cầu thanh toán đối với các khoản chi điện, nước và viễn thông qua hệ thống DVCTT của KBNN. Trên cơ sở Bảng kê sử dụng dịch vụ điện, nước, viễn thông trong tháng theo hóa đơn sử dụng thực tế do VietinBank (đối với dịch vụ điện, nước) và VNPT-Vinaphone (đối với dịch vụ viễn thông) gửi, KBNN Hồng Lĩnh thực hiện kiểm soát theo quy định, nếu đủ số dư sẽ tự động trích tiền từ tài khoản của ĐVSDNS để thanh toán cho Nhà cung cấp dịch vụ.

Thanh toán tự động khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, bổ sung thêm tiện ích cho đơn vị sử dụng ngân sách, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính trên địa bàn./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.773.633
    Online: 91