Sáng ngày 18/5, Chi bộ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hồng Lĩnh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Huấn, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy.

Các đại biểu tham dự hội nghị 

Nữa nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng đảng viên luôn được Chi bộ  Công ty CP Môi trường đô thị Hồng Lĩnh quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả. Chi bộ đã quán triệt kịp thời các chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, văn bản của TW, Tỉnh và Thị xã đến tận cán bộ, đảng viên. Chi bộ luôn tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên được rèn luyện, phát triển; Phân công phân việc phù hợp theo vị trí chuyên môn cho từng đảng viên từ đó các đảng viên chịu trách nhiệm trước chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ của mình. Công tác kiểm tra, giám sát cũng được Chi bộ hết sức quan tâm, vào đầu nhiệm kỳ Chi bộ đã xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát toàn khóa.

Đồng chí Trần Thăng Long, Bí thư chi bộ Công ty CP Môi trường đô thị Hồng Lĩnh báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nữa  nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã giám sát được 02 cuộc, 04 đảng viên. Qua giám sát đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém của đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần giúp đảng viên nâng cao tinh thần, trách nhiệm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong nữa nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy chi bộ, Công ty CP Môi trường đô thị Hồng lĩnh đã có nhiều cố gắng trong hoạt động đột phá nên đã đảm bảo và bảo toàn và phát triển nguồn vốn, nâng cao giá trị doanh nghiệp. Doanh thu năm sau cao hơn năm trước từ 5-10%, hoàn thành nghĩa vụ đóng nộp thuế cho Nhà nước theo quy định. Lợi nhuận hàng năm đạt 4%, lợi tức đạt 5%/năm. Công ty cũng đã thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động không ngừng được cải thiện, mức lương bình quân của người lao động đạt gần 6 triệu đồng/người/tháng. Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ độc hại, bồi dưỡng làm ca đêm được đảm bảo, tạo sự yên tâm công tác cho người lao động; Công ty cũng đã tiếp tục thực hiện bán số cổ phần của Nhà nước còn lại theo chủ trương của UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Thanh Hoàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần môi trường đô thị Hồng Lĩnh 

 Bên cạnh những kết quả đạt được, việc mở rộng địa bàn hoạt động của Công ty nhằm tăng thị phần trong sản xuất kinh doanh còn hạn chế, chưa mở rộng được ngành nghề và địa bàn hoạt động, chủ yếu là dịch vụ công ích trên địa bàn; Việc ứng dụng đổi mới khoa học công nghệ trong quản lý và sản xuất kinh doanh còn chậm, chưa tương xướng với khả năng hiện có của Công ty đồng thời chưa có bước đột phá một cách mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ.

Đồng chí Đặng Ngọc Huấn, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Huấn, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ trong nữa nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng chia sẻ những khó khăn trong quá trình hoạt động của Công ty. Để thực hiện thắng lới các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội chi bộ đầu nhiệm kỳ đã đề ra đông chí mong muốn thời gian tới Chi bộ cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên tạo sự đoàn kết, đồng thuận cao; nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên, người lao động; Xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong chi bộ, phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và người lao động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của các tổ chức đoàn thể; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, nhất là tăng cường giám sát thường xuyên. Tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo toàn nguồn vốn nâng cao sức cạnh tranh trên thị tường; Nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ của công ty; Tăng cường công tác quản lý, điều hành sử dụng nguồn tài chính, tài sản của công ty, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.449.078
    Online: 13