Sáng ngày 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh. Dự hội nghị có Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành cấp Tỉnh. Hội nghị được trực tuyến đến cấp huyện, thị xã, thành phố, các phường xã với 225 điểm cầu và hơn 24.000 đại biểu tham dự.

Điểm cầu thị xã Hồng Lĩnh ...

Về phía đầu cầu thị xã tham dự có các đồng chí Lê Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; Phó bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Nguyễn Thăng Long; Phó Bí thư Thị ủy,Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Huy Hùng cùng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã; Trưởng, Phó các ban xây dựng Đảng, UBKT, Văn phòng Thị ủy, Trung tâm Chính trị; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBMTTQ; Trưởng, Phó các tổ chức Chính trị - xã hội; Trưởng các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND; Ban Thường vụ Đảng ủy các phường, xã; Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. 

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Kết luận số 49-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đại biểu cũng được nghe quán triệt Kết luận số 50-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; quán triệt Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 06/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.490.840
    Online: 99