Chiều ngày 24/4, UBND thị xã tổ chức hội nghị quán triệt "Đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Khuyến học - Cựu Giáo chức thị xã đến năm 2025 và những năm tiếp theo"

Tham dự có đồng chí Trần Xuân Đức, Phó Chủ tịch UBND thị xã; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Thị ủy; Đại diện Thường trực UBMTTQ thị xã; lãnh đạo các phòng, ban ngành có liên quan; các tổ chức chính trị - xã hội; Trưởng ban khuyến học của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã; Chủ tịch UBND, Thường trực Hội Khuyến học - Cựu giáo chức, Ban giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng, công chức văn hóa cùng đại diện BGH các trường học trên địa bàn.

Thầy giáo Trần Trọng Thể - Chủ tịch Hội Khuyến học -Cựu giáo chức thị xã khai mạc hội nghị

Thầy giáo Nguyễn Trí Anh – Trưởng Phòng GD – ĐT thị xã quán triệt nội dung Đề án

Đề án “Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Khuyến học - Cựu Giáo chức thị xã Hồng Lĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo” được Chủ tịch UBND thị xã ký Quyết định ban hành ngày 21/4/2023. Nội dung đã nêu rõ sự cần thiết của việc ban hành Đề án; Đánh giá thực trạng hoạt động của Hội khuyến học, cựu giáo chức thời gian qua; chỉ rõ tồn tại, hạn chế và nguyên nhân từ đó, đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội khuyến học, cựu giáo chức  thị xã đến năm 2025 và những năm tiếp theo là: Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức  về dựng xã hội học tập; Củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội KH-CGC thị xã và Hội KH-CGC cơ sở, phát triển hội viên, góp phần xây dựng Hội vững mạnh; Hoàn thiện cơ chế, chính sách về xây dựng xã hội học tập; Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời; Đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng; Tổ chức các phong trào, cuộc vận động để thúc đẩy học tập suốt đời.

Đồng chí Trần Xuân Đức - Phó chủ tịch UBND thị xã phát biểu ý kiến chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án.

Với mục tiêu tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực quản lý, điều hành hoạt động tổ chức hội từ thị xã đến cơ sở; nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội; Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tạo chuyển biến trong xây dựng xã hội học tập để mọi người dân đều có cơ hội, bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông với nhiều mô hình, phương thức và trình độ đào tạo, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; Triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản của trung ương, của tỉnh và thị xã về công tác xây dựng xã hội học tập đến cán bộ, hội viên toàn thị xã.

Sau hội nghị này, UBND thị xã yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai các nội dung Đề án đảm bảo yêu cầu đề ra, có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội KH-CGC thị xã và các phường, xã trong thời gian tới./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.773.758
    Online: 121