Chiều ngày 13/01, UBND phường Đậu Liêu đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022. Các đồng chí trong đoàn chỉ đạo Thị uỷ tại phường và đại diện Phòng Nội vụ thị xã đã về tham dự.

Năm 2021, phong trào thi đua trên địa bàn phường tiếp tục đi vào nền nếp, từng bước có những chuyển biến tích cực; các phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, huy động được tiềm năng, sức sáng tạo và sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Qua các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Toàn cảnh hội nghị

Đặng Minh Khang - Trưởng ban Kinh tế - Xã hội - HĐND thị xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tặng giấy khen cho các tập thể..

..và các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tình hình kinh tế và đời sống - xã hội bị ảnh hưởng nặng nề nhưng phường đã triển khai các phong trào thi đua yêu nước phát triển rộng khắp, kịp thời động viên nhân dân thi đua lao động sản xuất và đạt được những kết quả nổi bật như: giá trị sản xuất CN-TTCN- XD đạt 70,5 tỷ đồng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường đạt trên 55 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách phường đạt gần 15 tỷ đồng. Công tác quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự đô thị  và phòng chống thiên tai được chú trọng; Tiếp tục vận động nhân dân hiến đất, tài sản và đóng góp kinh phí làm được 18 công trình chỉnh trang đô thị, xây dựng 8 “ngõ phố văn minh”. Lĩnh vực Văn hoá - xã hội có nhiều khởi sắc, 8/8 tổ dân phố đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được thực hiện tốt. Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch Covid-19 được cấp trên đánh giá cao. Duy trì tổ chức hoạt động có hiệu quả Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả" phường và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Các phong trào thi đua trong các lĩnh vực an sinh xã hội, công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề và giảm nghèo; lĩnh vực y tế, dân số, gia đình và trẻ em được quan tâm đẩy mạnh; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Từ đó, năm 2021 phường đã khen thưởng cho 43 tập thể và 84 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp.

Ký giao ước thi đua năm 2022

Hội nghị đã phát động phong trào thi đua và tổ chức ký cam kết thi đua thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022. Nhân dịp  này, UBND phường đã biểu dương, khen thưởng cho 9 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.762.064
    Online: 130