Chiều ngày 11/01, UBND thị xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế, cơ sở hành chính năm 2021 thị xã Hồng lĩnh phải tiến hành điều tra 271 Doanh nghiệp, 52 đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội, 2941 cơ sở kinh doanh cá thể và 18 cơ sở Tôn giáo tín ngưỡng. Để thực hiện tốt phương án, kế hoạch cuộc Tổng điều tra Ban chỉ đạo tổng điều tra thị xã đã huy động hơn 100 người tham gia bao gồm: BCĐ thị xã 12 người, tổ giúp việc cho BCĐ 12 người, số lượng thành viên BCĐ các phường xã từ 6-7 người và hơn 30 điều tra viên trực tiếp tham gia Tổng điều tra. Sau khi tuyển chọn được đội ngũ điều tra viên, giám sát viên BCĐ thị xã đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các điều tra viên, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ thị đến các phường xã. Đây là cuộc Tổng điều tra được ứng dụng công nghệ trong tất cả các công đoạn từ công tác chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu nhập công tin đến kiểm tra, nghiệm thu, sửa lỗi sai sót, tổng hợp, nhập tin…. Vì vậy BCĐ các phường xã đã tuyển chọn đội ngũ điều tra viên tâm huyết, nhiệt tình, sử dụng công nghệ thông tin thành thạo.  Kết quả thị xã đã tiến hành điều tra 271 doanh nghiệp, 20 đơn vị hành chính, 25 đơn vị sự nghiệp, 7 tổ chức hiệp hội, 2897 cơ sở cá thể và 18 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đảm bảo thời gian.

Đồng chí Bùi Đức Nhàn - Chi cục trưởng Chi cục Thống kê thị xã báo cáo kết quả tổng điều tra

 Thảo luận tại hội nghị nhiều ý kiến cho rằng: Tổng điều tra kinh tế năm 2021 diễn ra trong bối cảnh địa phương tiến hành tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nên đã chi phối về thời gian và ảnh hưởng đến công tác thực hiện một số khâu trong TĐT; Trong quá trình thực hiện TĐT dịch bệnh Covit-19 diễn ra khá phức tạp nên ảnh hưởng đến công tác tập huấn nghiệp vụ, tiếp cận các đối tượng TĐT để thu thập thông tin TĐT; Các đối tượng TĐT có tâm lý e ngại trong việc cung cấp thông tin TĐT…. Nên phần nào cũng ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng TĐT.

Tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ Tổng điều tra

Với những kết quả đạt được, cuộc TĐT kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 thị xã Hồng Lĩnh được BCĐ tỉnh tặng giấy khen cho 01 tập thể và 05 cá nhân; chủ tịch UBND thị xã tặng giấy khen cho 02 tập thể và 07 cá nhân. /.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.595.162
    Online: 4