Sáng 11/1, Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác thi đua - khen thưởng năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Dự hội nghị có Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Đại tá Lê Hồng Nhân – Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng.

Bí thư Thị ủy Đặng Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nguyễn Thăng Long và Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì hội nghị.

Năm 2021, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở TX Hồng Lĩnh tiếp tục được chăm lo và có sự chuyển biến tích cực về mọi mặt. Theo đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân được thực hiện thường xuyên, sâu rộng. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên được tăng cường, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Hoạt động kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc. 

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nguyễn Thăng Long báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021

Cùng với đó, hoạt động nội chính và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp có nhiều đổi mới và ngày càng sâu sát với thực tiễn... 

Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Đinh Văn Hồng báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả nổi bật, các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 130 tỷ đồng, tăng 70% kế hoạch, tăng 40% so với cùng kỳ. Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại III. Đến nay, TX Hồng Lĩnh đã đạt 50/59 tiêu chí đô thị loại III. 

Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh Đặng Thanh Hải triển khai nhiệm vụ năm 2022

Trên cơ sở nội dung phát động thi đua của tỉnh, thị xã đã tổ chức phát động phong trào thi đua cụ thể, triển khai sâu rộng đến tận cơ sở. Nội dung thi đua bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể hoá các nhiệm vụ thành chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của từng địa phương, đơn vị, hướng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Phó Ban Tổ chức Thị ủy Hồng Lĩnh Võ Xuân Trường: “Đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sinh hoạt chi bộ để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của các tổ chức đảng”

Năm 2021, phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập TX Hồng Lĩnh, các địa phương, đơn vị đã tổ chức, phát động các phong trào thi đua phù hợp, có hiệu quả thiết thực. Qua đó, tạo sức lan tỏa trong quần chúng Nhân dân, huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc khá tích cực.

Bí thư Đảng ủy phường Đậu Liêu Bùi Chiến Thắng: “Tổ chức đảng cần tập trung cao tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp để triển khai thực hiện hiệu quả chỉ tiêu, kế hoạch đề ra“

Sau khi nghe nội dung báo cáo, các đại biểu dự hội nghị đã phát biểu thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc và đề xuất các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022.

Bí thư Đảng ủy phường Bắc Hồng Đặng Ngọc Vệ: Tham luận “Tập trung huy động nguồn lực xây dựng phường Bắc Hồng đạt chuẩn đô thị văn minh theo Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND, ngày 7/8/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh”.

Năm 2022, TX Hồng Lĩnh đề ra những nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện hoàn thành các nội dung theo Chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác cấp ủy. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực, xây dựng thị xã Hồng Lĩnh từng bước trở thành đô thị trung tâm phía Bắc tỉnh. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, ưu tiên phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường. Phát triển toàn diện văn hoá, xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh. Tổ chức thành công các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập TX Hồng Lĩnh trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị Thị ủy Hồng Lĩnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến tận cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cho rằng, BTV Thị ủy Hồng Lĩnh đã tập trung cao cho triển khai thực hiện quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị và kết luận của tỉnh; Công tác chỉnh trang đô thị có nhiều bước tiến nổi bật; nhiều chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt kết hoạch đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Trần Thị Minh - Bí thư Chi bộ TDP 8, phường Nam Hồng, có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng ở một số tổ chức đảng còn chậm, thiếu cụ thể, chưa sát với tình hình thực tiễn; Chất lượng, chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ tại một số tổ chức đảng chưa đạt yêu cầu; Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án đầu tư còn chậm;  Các công trình chỉnh trang đô thị được khởi công xây dựng không đạt kế hoạch đề ra...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh Đặng Thanh Hải trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho 3 tập thể..

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị, Thị ủy Hồng Lĩnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến tận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chương trình hành động thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025; hoàn thành các nội dung theo Chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác cấp ủy đã xây dựng.

và danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho các tập thể.

Tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng; quy chế hoạt động của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; Thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; Xây dựng, tổ chức thực hiện hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Thị ủy năm 2022; Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hồng Lĩnh Nguyễn Thăng Long trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Huy động các nguồn lực tập trung hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp đã được phê duyệt đầu tư; Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án triển khai trên địa bàn; Hoàn thành và triển khai thực hiện chương trình phát triển đô thị TX Hồng Lĩnh đến năm 2030; Đẩy mạnh công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống thoát nước, cây xanh và đường giao thông, thực hiện tốt kế hoạch chỉnh trang đô thị năm 2022.

Tổ chức ký giao ước thi đua năm 2022

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2021; UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua của UBND cho 3 tập thể, danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 6 tập thể, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 3 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.088.818
    Online: 40