Chiều ngày 26/3, đồng chí Tôn Quang Ngọc, Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã cùng lãnh đạo phòng Kinh tế đã đi kiểm tra tình hình trên lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn để đôn đốc các cơ sở, doanh nghiệp đầu tư xây dựng tại hạ tầng Cụm công Nghiệp Cổng khánh 1 và kiểm tra sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Cùng đi có lãnh đạo các phường xã.

Kiểm tra đôn đốc các cơ sở, doanh nghiệp đầu tư xây dựng tại hạ tầng Cụm Công Nghiệp Cổng Khánh 1

Kiểm tra tiến độ lắp đặt thiết bị dây chuyền tại nhà máy sợi Nghệ Tĩnh

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã cùng đoàn đã đi kiểm tra đôn đốc các cơ sở, doanh nghiệp đầu tư xây dựng tại hạ tầng Cụm Công Nghiệp Cổng khánh 1;  kiểm tra tiến độ lắp đặt thiết bị dây chuyền tại nhà máy sợi Nghệ Tĩnh. Qua kiểm tra cho thấy hiện nay tiến độ lắp đặt thiết bị dây chuyền tại nhà máy sợi Nghệ tĩnh đang được tiến hành cơ bản đúng tiến độ.

Kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại phường Đức Thuận

Về tình hình sản xuất nông nghiệp, hiện nay lúa trên các cánh đồng sinh trưởng tốt, một số giống mẫn cảm, nhiễm đạo ôn lá. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo các phường, xã tập trung tuyên truyền,vận động nhân dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện sâu bệnh hại lúa và có biện pháp phòng trực kịp thời để lúa phát triển tốt./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.505.008
    Online: 93