Chiều ngày 05/2, Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN thị xã Hồng Lĩnh tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024; Tổ chức ký kết chương trình phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn năm 2024.

Các đại biểu Thị xã đến dự 

Các đồng chí Tôn Quang Ngọc, UVBTV Thị uỷ, Phó Chủ tịch UBND Thị xã, Phó trưởng ban chỉ đạo; đồng chí Hồ Văn Phong, Giám đốc BHXH thị xã Hồng Lĩnh chủ trì hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2023, với sự quyết tâm, nỗ lực của toàn ngành BHXH và cả hệ thống chính trị nên toàn Thị đã có 5.844 người, đạt 99% KH tham gia BHXH bắt buộc; có 2.936 người, người tham gia BHXH tự nguyện đạt 107% kế hoạch giao, tăng 385 người so với năm 2022. Số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 164,2 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch.

Đồng chí Hồ Văn Phong, Giám đốc BHXH Thị xã báo cáo kết quả thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023 và Kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội thị xã với các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024

Tỷ lệ bao phủ BHXH đạt 39% lực lượng lao động trong độ tuổi (đạt tỷ lệ 47% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia các hoạt động kinh tế); Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 97% dân số trên địa bàn. Công tác BHYT học sinh: năm học 2023-2024 đạt 100% trường và học sinh tham gia BHYT.

Các phòng, ngành, đơn vị có liên quan ở cấp Thị xã, UBND các phường, xã thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông về BHXH, BHYT, BHTN với nhiều hình thức khác nhau để người dân hiểu rõ ý nghĩa, tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT, tạo chuyển biến về nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND Phường Trung Lương: Thời gian qua phường Trung Lương đã chú trong đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền các chính sách BHXH, BHYT qua đó đã nâng cao nhận thức của người dân tham gia BHXH, BHYT

Công tác phối hợp giữa các đơn vị trong  triển khai thực hiện chính sách BHXH; giám sát triển khai thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; vận động hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Kiểm soát công tác chi trả BHTN đối với NLĐ. Kiểm soát chặt chẽ chi phí KCB BHYT tại các cơ sở y tế đạt kết quả tốt.

Đồng chí Phan Thị Hoài Thu, Giám đốc Bưu điện Hồng Lĩnh: Bưu điện Hồng Lĩnh triển khai công tác chi trả các chế độ lương hưu và trợ cấp BHXH, giải quyết kịp thời các chế độ BHXH cho người thụ hưởng; phát triển việc chi trả các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân ATM

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ ra những tồn tại hạn chế đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ năm 2024 đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời đánh giá kết quả phối hợp của các tổ chức, đơn vị trong công tác phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT và tiến hành ký kết chương trình phối hợp năm 2024.

Đồng chí Bùi Tuấn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy:  Tiếp tục phối hợp thực hiện Báo cáo viên các nội dung liên quan đến tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các hội nghị báo cáo viên thị xã, phường xã trong năm 2024 để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Kết luận hội nghị, đồng chí Tôn Quang Ngọc, UVBTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND Thị xã, Phó trưởng Ban chỉ đạo ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua. Thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị: Các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN thị xã Hồng Lĩnh; BHXH Thị xã phối hợp các phòng, ngành, đoàn thể cấp thị xã và UBND các phường, xã đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng trên từng địa bàn, đảm bảo hiệu quả, hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT năm 2024 được các cấp, ngành giao.  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, rà soát, đối chiếu số liệu các doanh nghiệp, hợp tác xã và số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc tham mưu giải pháp để đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động chấp hành nghiêm túc việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động. Kịp thời cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết, xử lý các vướng mắc ở cơ sở, đảm bảo quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT. Thực hiện tốt công tác tổng hợp báo cáo, thống nhất các số liệu làm căn cứ phân tích, đánh giá các chỉ tiêu BHXH, BHYT trên địa bàn. Phối hợp với các đơn vị có liên quan làm việc với các đơn vị nợ đóng BHXH, BHYT để đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động đóng nộp BHXH, BHYT kịp thời theo đúng quy định; đề nghị Bảo hiểm Xã hội tỉnh thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với đơn vị sử dụng lao động có dấu hiệu vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong các hoạt động nghiệp vụ BHXH, BHYT; tiếp tục triển khai hiệu quả việc cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số; cập nhật Định danh cá nhân, Căn cước công dân (CCCD) vào dữ liệu người tham gia, phục vụ đồng bộ với dữ liệu Quốc gia về dân cư theo Đề án 06 của Chính phủ. Tổ chức kịp thời công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, giải quyết kịp thời các chế độ BHXH cho người thụ hưởng; phát triển việc chi trả các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân ATM theo Quyết định số 241/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Tôn Quang Ngọc, UVBTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND Thị xã, Phó trưởng Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN thị xã Hồng Lĩnh kết luận hội nghị

Đối với các phòng, ngành, đơn vị liên quan, UBND các phường, xã căn cứ vào chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai tốt các nhiệm vụ được giao trong công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp tuyên truyền, đối thoại, phổ biến sâu rộng những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT đến các tổ chức, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động và nhân dân, vận động các tổ chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và nhân dân tích cực tham gia BHXH, BHYT theo chương trình phối hợp liên ngành, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình trong năm 2024.

Các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã ký kết chương trình phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn năm 2024

Tại hội nghị các đồng chí lãnh đạo đã trao giấy khen của UBND Thị xã cho 3 tập thể

... và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.505.090
    Online: 69