Chiều ngày 23/11, UBND thị xã Hồng Lĩnh ra mắt thực hiện thí điểm mô hình thị xã Hồng Lĩnh không có tội phạm ma tuý năm 2024. Đây là mô hình thí điểm cấp huyện duy nhất toàn quốc hiện nay, do Công an Tỉnh chỉ đạo thực hiện và đăng ký với Bộ Công an.

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt 

Tham dự có đồng chí Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Phó phòng III, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Bộ Công an. Về phía đại biểu tỉnh có đồng chí Đại tá Nguyễn Hồng Phong, UVBTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an Tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh. Lãnh đạo CA Tỉnh Nghệ An và Quảng Bình.

Về phía Thị xã có đồng chí Lê Thành Đông, TUV, Bí thư Thị uỷ; đồng chí Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch HĐND Thị xã; đồng chí Nguyễn Huy Hùng, Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND Thị xã cùng các đồng chí trong BTV Thị uỷ - HĐND - UBMTTQ, các phòng, ban, ngành, cơ quan đơn vị Thị xã; Lãnh đạo phường, xã, các trường học, cán bộ, đoàn viên, hội viên các đoàn thể cùng đông đảo các em học sinh. 

Thượng tá Đặng Duy Điền, Phó Trưởng Công an Thị xã Hồng Lĩnh báo cáo tình hình tội phạm ma tuý trên địa bàn thị xã   giai đoạn 2018 - 2023

Thời gian qua, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn Thị xã Hồng Lĩnh tương đối ổn định, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ có nhiều loại tội phạm hoạt động, trong đó có các hành vi vi phạm về buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Do vậy việc xây dựng mô hình "Thị xã Hồng Lĩnh không có tội phạm ma túy" có ý nghĩa rất quan trọng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, kiên quyết không để phát sinh tình hình phức tạp, không phát sinh tụ điểm, đường dây, điểm bán lẻ, điểm nóng liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy. Phấn đấu 100% phường, xã được triển khai, thực hiện, tuyên truyền về vai trò và tầm quan trọng của mô hình cho người dân, tổ chức cho người dân tham gia ký cam kết không phạm tội tệ nạn ma túy, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, nêu cao phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, tăng cường phát hiện tố giác tội phạm.Tại buổi lễ đã thông qua Quyết định thành lập mô hình "Thị xã Hồng Lĩnh không có tội phạm ma túy", Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô hình "Thị xã Hồng Lĩnh không có tội phạm ma túy" và ban hành quy chế hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư thường trực Thị uỷ quán triệt Chỉ thị số 19-CT/ThU của Ban thường vụ Thị uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống ma tuý và thực hiện thí điểm mô hình “Thị xã Hồng Lĩnh không có tội phạm ma tuý” năm 2024.

Thượng tá Phan Thanh Hải, Phó Trưởng Công an thị xã thông qua Quyết định thành lập mô hình "Thị xã Hồng Lĩnh không có tội phạm ma túy" trong năm 2024

Thượng tá Nguyễn Công Dũng, Trưởng Công an thị xã thông qua Kế hoạch của UBND thị xã về tổ chức thực hiện thí điểm mô hình "Thị xã Hồng Lĩnh không có tội phạm ma túy" trong năm 2024

Đồng chí Phạm Thị Hoàng Yến, Phó chủ tịch UBND phường Bắc Hồng đại diện lãnh đạo UBND các phường, xã phát biểu hưởng ứng

Trong thời gian tới, Thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục phát huy vai trò hoạt động của cả hệ thống chính trị, nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, trường học, các ngành  mặt trận và các tổ chức thành viên và Nhân dân trong triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về ma túy, luật phòng chống ma túy; tham gia cảm hóa, giáo dục những đối tượng là thanh thiếu niên hư có biểu hiện nghi vấn sẽ tham gia sử dụng ma túy để cắt đứt nguồn hình thành tụ điểm về ma túy trên địa bàn thị xã gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới tại địa phương, quyết tâm xây dựng và giữ vững Thị xã Hồng Lĩnh "không có ma túy".

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, UVBTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an Tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Lễ ra mắt

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo có vai trò tích cực tuyên truyền, vận động, khích lệ để mỗi người dân, mỗi hộ dân tự làm tốt công tác dân vận; tự quản lý, giáo dục các thành viên trong gia đình, dòng họ chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như nội quy, quy ước của bản làng. Mọi người sống hoà thuận, đoàn kết với nhau và thực hiện nếp sống văn hoá, không để người trong gia đình vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội, nhất là ma tuý. Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; tích cực tham gia quản lý, giáo dục, cảm hoá người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, tạo điều kiện giúp đỡ họ sớm hoàn lương, tái hoà nhập cộng đồng và trở thành công dân tốt. Mô hình "Thị xã Hồng Lĩnh không có tội phạm ma túy" được tổ chức triển khai thực hiện nhằm nhân rộng mô hình ra các địa phương trong toàn tỉnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thị xã.

Đồng chí Nguyễn Huy Hùng, Chủ tịch UBND thị xã Kết luận, Bế mạc Lễ ra mắt

Kết luận Lễ ra mắt, đồng chí Nguyễn Huy Hùng, Chủ tịch UBND thị xã khẳng định: Để thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm ma tuý và thực hiện có hiệu quả mô hình "Thị xã Hồng Lĩnh không có tội phạm ma túy" trong năm 2024 cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cấp uỷ các cấp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan đơn vị, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn; việc thực hiện thí điểm mô hình "Thị xã Hồng Lĩnh không có tội phạm ma túy" là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư, các thôn, tổ dân phố và mỗi gia đình, không khoán trắng cho lực lượng công an, cần xác định rõ  những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện mô hình thí điểm thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã đã nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện. Cụ thể: đối với Công an thị xã cần phối hợp với Ban tuyên giáo Thị uỷ và các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu BTV Thị uỷ, UBND thị xã  tổ chức tuyên truyền, quán triệt  Chỉ thị và Kế hoạch hoạt động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân  dân; bám sát địa bàn, bám sát chỉ tiêu cụ thể trong Kế hoạch để xây dựng lộ trình, triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình; Định kỳ hàng tháng, hàng quý báo cáo kết quả về UBND thị xã.

Đối với các phòng, ban, ngành thị xã  trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị của BTV Thị uỷ, Kế hoạch của UBND thị xã; đồng thời quyết liệt trong thực hiện các chỉ tiêu đề ra. UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động phòng chống ma tuý trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân tham gia phòng chống ma tuý”. Đối với UBND các phường xã cần tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị của BTV Thị uỷ, Kế hoạch của UBND thị xã; đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, hiệu quả, có lộ trình đến tận thôn, tổ dân phố; lồng ghép vào mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương  với chương trình hành động phòng chống ma tuý; đồng thời thực hiện có hiệu quả các công trình, dự án tạo việc làm cho người lao động, nhất là các đối tượng sau cai nghiện; Phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; phát huy hiệu quả các mô hình, câu lạc bộ cai nghiện đang hoạt động; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, tự quản của người dân.

Tại chương trình đã diễn ra ký cam kết giữa UBND, Công an với các ban, ngành, tổ chức đoàn thể trên địa bàn Thị xã không tham gia phạm tội, tệ nạn ma túy./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.352.812
    Online: 80