Để chủ động phòng ngừa, ứng phó và ngăn chặn có hiệu quả nguy cơ cháy rừng, hạn chế thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy rừng gây ra, Hạt Kiểm lâm Hồng Lĩnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Hạt kiểm lâm Hồng Lĩnh phối hợp với Trường TH -THCS Đậu Liêu tuyên truyền về công tác BV rừng và phòng chống cháy rừng cho cán bộ giáo viên và học sinh

Theo đó, Hạt kiểm lâm Hồng Lĩnh đã phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo và Trường Tiểu học - THCS Đậu Liêu tổ chức tuyên truyền một số nội dung cơ bản của luật Lâm nghiệp, các quy định của nhà nước, của địa phương về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là vào mùa nắng nóng cho hơn 300 học sinh và cán bộ, giáo viên.

Ông Kiều Đình Linh - Hạt phó Hạt kiểm lâm Hồng Lĩnh nhấn mạnh về công tác BV rừng và PCCR cho cán bộ GV và học sinh, nhất là thời điểm nắng nóng

Nội dung của buổi tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về rừng và đất Lâm nghiệp; các quy định về quản lý, bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng; thông báo về cấp dự báo cháy rừng; cảnh báo các nguy cơ gây cháy rừng; kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng, ven rừng; kiểm soát người ra vào rừng…để từ đó nâng cao nhận thức và từ đó các em có những hành động cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện tốt hơn công tác quản lý, bảo vệ rừng và chấp hành nghiêm các quy định về PCCR, nhất là trong thời điểm nắng nóng, các em về nghỉ hè trên địa bàn.

Đồng thời tổ chức ký cam kết với cán bộ, giáo viên và học sinh về công tác bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng.

Thông qua các hoạt động đã góp phần nâng cao nhận thức, kêu gọi cán bộ, giáo viên và các em học sinh chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế về công tác phòng cháy chữa cháy rừng; tích cực, tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ và phòng chống cháy rừng; tạo phong trào thi đua rộng khắp trong cán bộ, giáo viên và học sinh trên toàn thị xã về xây dựng môi trường rừng an toàn, xanh - sạch - đẹp, góp phần chung tay bảo vệ rừng, bảo vệ sự sống của nhân loại.

Phòng ngừa là chính, chữa cháy phải kịp thời và có hiệu quả”. Đó là một trong những phương châm mà thị xã Hồng Lĩnh đang tập trung triển khai đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ rừng, ý thức tham gia phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) của người dân, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra trên địa bàn trong thời điểm thời tiết nắng nóng kéo dài./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.749.970
    Online: 26