Sáng ngày 29/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo vệ rừng, PCCR, PCTT và TKCN năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Về phía đầu cầu thị xã Hồng Lĩnh đồng chí Tôn Quang Ngọc - Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Năm 2021, công tác bảo vệ rừng, PCCR, PCTT và TKCN được các cấp các ngành ở thị xã Hồng Lĩnh chú trọng xây dựng phương án, kế hoạch, bố trí lực lượng, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”, thể hiện được sự chuyển đổi mạnh mẽ từ bị động đối phó sang chủ động phòng ngừa nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Công tác kiểm tra được thực hiện thường xuyên, công tác cảnh báo, dự báo và thông tin về thiên tai từ BCĐ PCTT thị xã đã đến các đơn vị phường xã nhanh chóng, kịp thời nên đã tạo ra sự chủ động phòng chống của nhân dân.

Tuy vậy, công tác bảo vệ rừng, PCCR, PCTT và TKCN năm 2021 vẫn còn một số tồn tại như: Công tác tuyên truyền về biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, lụt bão và các biện pháp phòng ngừa còn hạn chế; Việc tổ chức chỉ huy, phân công nhiệm vụ khi thiên tai đến có đơn vị chưa kịp thời và cụ thể, việc tổ chức trực ban trong mùa lụt bão ở một số phường xã và cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu, lực lượng thường trực ít, một số công trình trọng điểm chưa bố trí người tuần tra, canh gác khi có mưa, bão xẩy ra; Việc nắm bắt và chủ động triển khai công tác phòng chống thiên tai một số đơn vị còn thiếu sự chủ động, chủ quan trong việc thực hiện các biện pháp cấp bách nên ảnh hưởng công tác phòng chống chung của toàn thị xã; Một số địa phương công tác chuẩn bị các phương án phòng tránh còn yếu, chỉ đạo thiếu quyết liệt, đặc biệt là phương án 4 tại chỗ, việc chấp hành lịch thời vụ, cơ cấu giống, phương thức canh tác trong vụ sản xuất hè thu nên dẫn đến thiệt hại sản lượng và chất lượng các loại cây trồng của nhân dân….

Với phương châm “Chủ động phòng tránh - ứng phó kịp thời - khắc phục khẩn trương và có hiệu quả”, trong đó lấy chủ động phòng và né tránh là chính; chuẩn bị tốt phương án “4 tại chỗ” để chủ động ứng phó. Giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Ngay từ thời điểm này, các ban ngành đoàn thể, các đơn vị, địa phương cần chuẩn bị tốt các phương án ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra; chủ động thành lập các đoàn kiểm tra công trình xung yếu, trọng điểm và nếu có hư hỏng, xuống cấp thì nhanh chóng có phương án đảm bảo an toàn; tổ chức rà soát, cập nhật, xác định những vùng nguy cơ xảy ra ngập lũ sâu, sạt lở đất để xây dựng phương án cụ thể về di dời, sơ tán dân; kiểm tra, rà soát quy trình vận hành hồ chứa…/.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.352.820
    Online: 79