Sáng ngày 8/7, Trung tâm Chính trị Thị xã tổ chức Lễ bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khoá XI.

Toàn cảnh hội nghị 

Đại biểu tham dự Lễ bế mạc 

Tham dự có đồng chí Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ , Chủ tịch HĐND Thị xã; đồng chí Đặng Ngọc Huấn, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thị uỷ; lãnh đạo Ban Tổ chức Thị uỷ; Ban giám đốc và giảng viên Trung tâm Chính trị Thị xã cùng 65 học viên đã hoàn thành khoá học.

Đồng chí Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã nhấn mạnh: Lớp học đã hoàn thành đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, tiến độ thời gian đề ra và đã thành công tốt đẹp. Kết quả đó thể hiện sự trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng của các đồng chí cán bộ, giảng viên. Đồng chí cũng biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được của học viên. Đồng thời cũng yêu cầu học viên cần phát huy và vận dụng sáng tạo, kiến thức đã được học vào thực tiễn chuyên môn để xử lý tốt các vấn đề do nhiệm vụ công tác đặt ra đóng góp tích cực vào thành tích chung của địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Trong thời gian 01 tháng, các học viên sẽ được nghiên cứu 18 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác -  Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh; Mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới; Xã hội loài người và sự vận động phát triển của xã hội loài người; Chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó; Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa; Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Công nghiệp hóa - Nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ; Nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; Cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền; Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng; Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975 - 2011).

 Ngoài ra, các học viên được nghe cáo tình hình KT - XH của Thị xã và của Tỉnh.Đặc biệt các giảng viên đã linh động lồng ghép, cập nhật thêm những vấn đề chính trị, thời sự trong nước và thế giới; tìm hiểu về truyền thống lịch sử của huyện, tình hình, nhiệm vụ chính trị tại địa phương; từ đó, giúp các học viên củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng và vận dụng những kiến thức được học vào thực tiễn nhiệm vụ. Sau khóa học, học viên được đi học tập, nghiên cứu thực tế, tại một số địa chỉ đỏ.

Các đồng chí lãnh đạo trao khen thưởng các đồng chí có thành tích cao trong học tập

Các đồng chí lãnh đạo Thị xã trao giấy chứng nhận cho các học viên

Tại buổi bế giảng đã khen thưởng cho 11 đồng chí học viên đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện. Đây cũng là cơ sở, điều kiện quan trọng để mỗi cơ quan, đơn vị chọn cử các đồng chí tham gia học tập chương trình đào tạo trình độ Trung cấp lý luận chính trị trong thời gian tới, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị cho mỗi cán bộ, đảng viên./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.707.284
    Online: 60