Chiều ngày 5/7, 3 Ban chỉ đạo: Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và công tác Tôn giáo thị xã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị 

  

Đồng chí Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Trưởng các Ban chỉ đạo của Thị xã và đồng chí Đinh Thị Hương, Ủy viên BTV, Trưởng Ban dân vận Thị ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đinh Thị Hương, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện quy chế DCCS, phong trào thi đua Dân vận khéo và công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

6 tháng đầu năm, các Ban Chỉ đạo đã chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Tình hình thực hiện quy chế DCCS, 6 tháng đầu năm 2024 đạt được những kết quả rõ nét, nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ngày càng được phát huy; tác động tích cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Năng lực quản lý điều hành của chính quyền, tác phong lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được đổi mới, hiệu quả. Thực hiện tốt việc tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư công dân, sáu tháng đầu năm 2024 các phường, xã đã tiếp dân 60 cuộc, tổ chức 15 hội nghị đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân; tiếp nhận 34 đơn, trong đó khiếu nại 5 đơn, tố cáo 03 đơn, phản ánh, kiến nghị 26 đơn, đã phân loại, xử lý, giải quyết 34 đơn/34 đơn.

Đồng chí Phạm Thị Thu Hương, Chủ tịch LĐLĐ thị xã tham luận về tình hình thực hiện quy chế DCCS tại các doanh nghiệp

 Vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện quy chế DCCS được nâng cao, nhất là trong công tác phối hợp với chính quyền, đơn vị lực lượng vũ trang, các ngành chức năng có liên quan tham gia tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp, khiếu nại của nhân dân, tham gia giám sát và phản biện xã hội; Thông qua việc thực hiện quy chế DCCS, quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy; Ý thức chấp hành pháp luật, thực hành dân chủ trong nhân dân được cải thiện. 

Đồng chí Nguyễn Thị Thắm, Chủ tịch Hội LHPN thị xã thảo luận làm rõ thêm kết quả xây dựng các mô hình dân vận khéo tại các hội cơ sở và kế hoạch xây dựng đường hoa tại một sơ đơn vị

Đồng chí Hoàng Xuân Hùng, Chủ tịch CCB thị xã phát biểu về mô hình CCB với mô hình tham gia bảo vệ môi trường

Công tác chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình “Dân vận khéo” có nhiều đổi mới, chọn việc trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo xây dựng mô hình; đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, vận động Nhân dân nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, chăm lo đời sống của hội viên, đoàn viên và Nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở tiếp tục phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tổ chức đăng ký thực hiện mới 57 mô hình và nhân rộng hơn 100 mô hình được công nhận năm 2022 và 2023. Đã tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ  vững quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã.

Đồng chí Bùi Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy phát biểu phân tích, làm rõ thêm nguyên nhân của những tồn tại hạn chế và đề xuất một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới

Các mô hình xây dựng đa dạng trên các lĩnh vực; có tên, địa chỉ cụ thể; có sự phối hợp và huy động được nhiều lực lượng cùng tham gia; có tính bền vững, sức lan tỏa, kế thừa và phát triển, mang lại hiệu quả thiết thực, được nhân dân hưởng ứng, đồng thuận cao; đặc biệt là giải quyết được những khó khăn, những nhiệm vụ chính trị mà cấp ủy, chính quyền đã có chủ trương và đang tập trung thực hiện. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục khơi dậy và phát huy được vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với nhiều kết quả tích cực; Qua kiểm tra, đánh giá đến nay đã có 32/57 mô hình triển khai thực hiện xong đạt 56% và 25 mô hình đang triển khai thức hiện.

Chủ tịch UBMTTQ thị xã Đặng Ngọc Sơn phát biểu tại hội nghị khẳng định sự vào cuộc quyết liệt của MTTQ  và các đoàn thể trong xây dựng các mô hình dân vận khéo…

Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” thị xã thường xuyên theo dõi, đôn đốc quá trình triển khai thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” đã đăng ký để đánh giá thực chất  tiến độ, kết quả thực hiện, kịp thời biểu dương những địa phương, đơn vị thực hiện tốt và chấn chỉnh những hạn chế, sự thiếu quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào.

Trong công tác tôn giáo, tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động chức sắc, chức việc, đồng bào tôn giáo chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quán triệt, triển khai sâu rộng Chỉ thị số 41-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình mới”; Hoạt động của Khối dân vận ngày càng có hiệu quả, quan tâm giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tổ chức tôn giáo, đồng bào theo đạo; tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức tôn giáo, bà con giáo dân, phật tử tổ chức các hoạt động lễ nghi tôn giáo, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo đúng pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Khoa Đăng, Ban chỉ huy Quân sự thị xã phát biểu ....

Đồng chí Phan Thanh Hải, Phó Trưởng Công an thị xã đánh giá rõ hơn về công tác tôn giáo trên địa bàn

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế; đồng thời nêu lên nhiều giải pháp, kiến nghị, đề xuất để trong thời gian tới công tác dân vận, công tác tôn giáo, thực hiện quy chế DCCS đạt kết quả cao hơn.

Đồng chí Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Trưởng 3 Ban chỉ đạo kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Trưởng 3 Ban chỉ đạo đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm; đồng thời đồng chí cũng đã phân tích, làm rõ nguyên nhân của ngững tồn tại, hạn chế. Về nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Phó Bí thư thường trực Thị ủy đề nghị: Về xây dựng mô hình Dân vận khéo tập trung xây dựng và hoàn thiện các mô hình theo Kế hoạch đã đăng ký; đồng thời bổ sung, đăng ký thêm một số mô hình dân vận khéo trong 6 tháng cuối năm, đặc biệt là các mô hình dựng đường hoa đô thị; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công hội thi dân vận khéo. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế DCCS; các cơ quan đơn vị quan tâm thực hiện quy chế dân chủ, tiếp tục tổ chức tốt việc đối thoại, tiếp công dân…Về công tác tôn giáo, đồng chí đề nghị, BCĐ tham mưu để lãnh đạo thị xã làm việc với các cơ sở tôn giáo trên địa bàn; Tăng cường quản lý hoạt động của các di tích lịch sử văn hóa, các cơ sở tôn giáo; Ban dân vận Thị ủy, Ban chỉ đạo tham mưu quản lý tài chính tại các di tích…./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.706.841
    Online: 94