Sáng ngày 15/9, Ban chỉ đạo xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt đô thị loại III; xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025 tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

Tham dự có các đồng chí trong Thường trực Thị ủy, Trưởng, Phó, thành viên Ban chỉ đạo.

Đồng chí Lê Thành Đông, TUV, Bí thư Thị ủy chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm từng bước hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III; Xây dựng phường đạt các tiêu chí đô thị văn minh, nâng cao tiêu chí nông thôn mới, quan tâm công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng các sản phẩm OCOP.

Đồng chí Hoàng Thanh Sơn, Trưởng phòng Kinh tế : Tập trung hướng dẫn, hỗ trợ các sản phẩm đã đăng ký tham gia chương trình tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tiêu chí sản phẩm để tham gia đánh giá, phân hạng theo chu trình

Kết quả, đến nay đã đạt 55/63 tiêu chí đô thị loại III, tổng số điểm đạt 72,56 điểm. Tập trung cao xây dựng các tiêu chí phường đạt chuẩn đô thị văn minh, 5/5 phường được Ủy ban nhân dân thị xã ban hành quyết định phê duyệt Đề án và đang triển khai thực hiện xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh theo lộ trình, kế hoạch (các phường: Nam Hồng, Bắc Hồng, Đậu Liêu đăng ký đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2024; phường Đức Thuận và phường Trung Lương đăng ký đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2025)

Đồng chí Đặng Quang Vinh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh việc thực hiện Nghị quyết 37 hỗ trơ trợ xây dựng nhà văn hóa các thôn, TDP trên địa bàn

Các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu được quan tâm; Công tác giảm nghèo bền vững đạt kết quả khá, qua rà soát cuối năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo còn 2,62%, hộ cận nghèo 3,04%. 9 tháng đầu năm 2023, có 34 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây nhà ở, tiền sử dụng đất ở, tổng kinh phí hơn 2.160 triệu đồng.

Đồng chí Mai Văn Danh, Trưởng phòng LĐTB&XH: 9 tháng đầu năm 2023, có 34 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây nhà ở, tiền sử dụng đất ở, tổng kinh phí hơn 2 tỷ160 triệu đồng.

9 tháng đầu năm hướng dẫn, hỗ trợ 02 sản phẩm mới tham gia Chương trình OCOP triển khai phương án sản xuất kinh doanh, thiết kế bao bì nhãn mác, xây dựng hồ sơ sản phẩm, hoàn thiện tiêu chí sản phẩm theo chu trình OCOP, dự kiến tổ chức đánh giá phân hạng vào cuối năm 2023. Tiếp tục hỗ trợ 04 sản phẩm đạt chuẩn OCOP tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho sản phẩm. 

Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Chủ tịch UBMTTQ Thị xã: MTTQ và các tổ chức đoàn thể phối hợp thực hiện và đẩy mạnh công tác tuyên truyền cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế như: Vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước; chưa phát huy cao vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.  Một số tiêu chí NTM mặc dù đã đạt chuẩn, tuy nhiên chất lượng còn thấp và thiếu tính bền vững.

Về khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, nhà văn hóa các thôn chưa đẹp, chưa xây dựng được cảnh quan xanh, sạch, đẹp; việc sắp xếp đồ đạc, vệ sinh môi trường tại các hộ gia đình chưa ngăn nắp, không khoa học; tỷ lệ bao phủ hàng rào cây xanh chưa đảm bảo quy định, nhất là tại các vườn mẫu; việc chăm sóc cây xanh, bồn trồng cây, hoa tại các tuyến đường thực hiện chưa tốt; việc triển khai xây dựng công trình xử lý nước thải sinh hoạt hộ gia đình còn hạn chế.

Đồng chí Nguyễn Huy Hùng, Phó bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND Thị xã: Các phòng ban, đơn vị, các phường, xã căn cứ lộ trình kế hoạch, đề án đã đề ra để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình, dự án nhằm góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh.

Tại hội nghị, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, các thành viên Ban chỉ đạo cũng đã tập trung phân tích, đánh giá những tồn tại hạn chế và đưa ra các giải pháp sát với tình hình thực tiễn ở cơ sở để tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ thời gian tới của đơn vị mình phụ trách.

Đồng chí Nguyễn Thăng Long, Phó bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND Thị xã: Cần phải có những cách làm hiệu quả, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ. Phát huy vai trò trách nhiệm, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí, nội dung nhiệm vụ. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, còn vướng mắc…

Kết luận hội nghị Bí thư Thị ủy Lê Thành Đông ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong thực hiện 05 nhóm nhiệm vụ của Ban chỉ đạo; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Thời gian tới, đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị các tổ chức trong hệ thống chính trị cần tập trung, quyết tâm cao trong thực hiện các nhiệm vụ. Giao UBND Thị xã chỉ đạo các phòng, ban liên quan chỉ đạo, bám sát thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ của Ban chỉ đạo, cụ thể; rà soát cụ thể các tiêu chí cấp Thị xã và cấp phường, xã thực hiện để liên thông đồng bộ trong thực hiện các tiêu chí. Chỉ đạo phòng Quản lý đô thị lên phương án trang trí ánh sáng đô thị; chỉ đạo hoàn thiện nhà văn hóa đang thi công cơ bản trước ngày 18/11, tiếp tục bố trí nguồn kinh phí  xây dựng các Nhà văn hóa tiếp theo. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn hồ sơ thanh quyết toán các công trình, dự án đã hoàn thiện. Quan tâm điều chỉnh các quy hoạch phù hợp theo yêu cầu, các công trình đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thị ủy Lê Thành Đông ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong thực hiện 05 nhóm nhiệm vụ của Ban chỉ đạo; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục

Đề nghị HĐND Thị xã rà soát lại các cơ chế, chính sách liên quan, tiếp tục tham mưu đúng quy định thực hiện các nội dung về xây dựng đô thị loại III, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững,  xây dựng đô thị văn minh, sản phẩm OCOP. Đối với Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu và hưởng ứng tham gia một cách tích cực, tự giác tạo khí thế thi đua thúc đẩy phong trào, huy động lực lượng tham gia thực hiện các nội dung, tiêu chí của 05 nhóm nhiệm vụ, tập trung thực hiện kế hoạch tháng Thành động vì người nghèo sắp tới.

Đồng chí Bí thư Thị ủy cũng đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo tăng cường bám nắm cơ sở, chỉ đạo, hướng dẫn kịp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.102.957
    Online: 60