Chiều ngày 8/9,  Ban chỉ đạo xây dựng xã Thuận Lộc đạt các tiêu chí của phường; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 tổ chức hội nghị sơ kết hiện công tác xây dựng xã đạt các tiêu chí của phường; chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 09 tháng đầu năm và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2023.

Về dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Bình, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy, Trưởng đoàn công tác tại xã Thuận Lộc cùng các đồng chí trong đoàn chỉ đạo của Thị ủy tại xã Thuận Lộc

9 tháng đầu năm, Thuận Lộc đã tăng cường vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, phát huy sức mạnh của Mặt trận Tổ quốc và cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM, KDC kiểu mẫu, các tiêu chí của phường. Tranh thủ sự quan tâm giúp đở của các cấp, các ngành và huy động mọi nguồn lực xây dựng nâng cao các tiêu chí NTM gắn với các tiêu chí của phường nên đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Qua rà soát, đánh giá hiện trạng các tiêu chí của phường, hiện nay xã Thuận Lộc đã có 11/17 tiêu chí đạt chuẩn phường, đây là những tiêu chí đạt ở mức tương đối cao so với quy định và 06 tiêu chí chưa đạt .

Đồng chí Phan Văn Sự, Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Lộc báo cáo kết quả xây dựng xã đạt các tiêu chí của phường; chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 09 tháng đầu năm và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2023

Về xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, 9 tháng đầu năm xã Thuận Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và huy động các nguồn lực xây dựng nâng cao các tiêu chí bền vững. Đến nay, đã có thôn Thuận Sơn, thôn Chùa đạt các tiêu chí KDCKM theo tiêu chí mới; hoàn thành 10/10 tiêu chí và được thị xã ra quyết định công nhận thôn Phúc Thuận, Tân Hòa đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng 02 thôn đăng ký xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2023 (thôn Thuận Trung và Hồng Lam). Trồng mới, trồng bổ sung và thường xuyên chăm sóc cắt tỉa hàng rào xanh, chậu hoa trên địa bàn, trồng cây xanh bóng mát

Bí thư Đảng ủy Đinh Văn Thái phát biểu ý kiến tại hội nghị 

Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm đó là xã Thuận Lộc tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ xã và Đề án huy động nguồn lực xây dựng các tiêu chí phường cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân đề tạo sự lan tỏa, thống nhất thực hiện. Hoàn thành xây dựng 19 công trình chỉnh trang đô thị còn lại. Phối hợp thị xã khởi công xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa thôn Thuận Trung, Hồng Lam, Hồng Nguyệt. Phối hợp lập hồ sơ, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng hạ tầng KDC Hồng Nguyệt, Nhà Nếp.  Hoàn thành giải phóng mặt bằng mở rộng khuôn viên Xây dựng nhà đa năng, bể bơi, sân bóng đá nhân tạo Trường TH&THCS.

Tổ chức rà soát, đánh giá các tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí mới của tỉnh ban hành theo Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh để chỉ đạo, tuyên truyền và thực hiện. Tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền, đôn đốc các thôn đã được công nhận đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu củng cố, nâng cao các tiêu chí đã đạt và còn nợ như: Hố xử lý nước thải hộ gia đình, hố xử lý rác thải hộ gia đình; hàng rào xanh; vệ sinh môi trường, vườn hộ, các công trình phụ trợ....  Chỉ đạo, hướng dẫn 02 thôn (Thuận Trung, Hồng Lam) xây dựng đạt 10/10 tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 4 thôn (Thuận Sơn, thôn Chùa, Phúc Thuận, Tân Hòa) củng cố, xây dựng bổ sung nâng cao tiêu chí theo quy định mới của UBND Tỉnh; các thôn còn lại tiếp tục xây dựng các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, nhất là các tiêu chí: Hàng rào xanh, vệ sinh môi trường, bể xử lý nước thải hộ gia đình, vườn hộ, hố xử lý rác thải .v.v. Chỉ đạo thôn Hồng Nguyệt lập phương án xây dựng khu dân cư NTM Kiểu mẫu, hoàn thành phê duyệt trước 30/10/2023.

Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao hơn ý thức tự giác, trách nhiệm của người dân trong việc củng cố, nâng cáo chất lượng 20/20 tiêu chí nông thôn mới đã đạt; thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân duy trì thực hiện phong trào dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm đảm bảo xanh, sạch, đẹp và bền vững; nhân rộng phong trào xây dựng vườn mẫu, xóa vườn tạp, xử lý ao tù nước đọng; vận động nhân dân xây dựng bể thu gom xử lý nước thải sinh hoạt, hố phân loại rác thải hộ gia đình. Thực hiện 2 đến 3 mô hình ”Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và ”Gia đình 05 có, 03 sạch”; hoàn thành việc gắn biển gia đình đã được công nhận: ”5 không, 3 sạch”; ”Gia đình 05 có, 03 sạch”; ”Gia đình 5 có NTM’... đã được công nhận năm 2022 và 2023. Chỉ đạo HTX sản xuất kinh doanh rượu bia nước giải khát Phúc Hội thực hiện các quy trình, đầu tư cơ sở vật chất để xây dựng sản phẩm OCOP. Tuyên truyền, chỉ đạo các thôn duy trì thường xuyên ngày Chủ Nhật xanh để làm vệ sinh môi trường trong khu dân cư; trồng hàng rào xanh, cây xanh đảm bảo đạt chuẩn. /.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.728.733
    Online: 51