Sáng ngày 8/9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 9 năm 2023 theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Điểm cầu Hồng Lĩnh do Ban Tuyên giáo Thị ủy điều hành. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu ở các xã, phường trên địa bàn. Đồng chí Đặng Ngọc Huấn, Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo chủ trì điểm cầu Hồng Lĩnh.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe báo cáo chuyên đề “Những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024 và định hướng lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trong thời gian tới” và đường lối đối ngoại của Việt Nam trong tình hình cạnh tranh chiến lược của các nước lớn trên thế giới.

Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng GD&ĐT”, năm học 2023-2024, ngành giáo dục tập trung vào 12 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Cụ thể: Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục; thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; bố trí, phân bổ ngân sách Nhà nước và huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng - an ninh; tăng cường công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học; bảo đảm an toàn trường học, chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh.

Cùng đó, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; hội nhập quốc tế trong giáo dục; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực GD&ĐT; tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành; tăng cường công tác truyền thông giáo dục.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.706.888
    Online: 27