Ngày 30/6/2023, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy khóa VII đã họp Kỳ thứ 14, đồng chí Hoàng Bá Khang, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy chủ trì kỳ họp. 

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau: 

1. Đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Sáu tháng đầu năm, cấp ủy và ủy ban kiểm tra 2 cấp ở thị xã đã triển khai thực hiện khá toàn diện và đạt được nhiều kết quả tích cực các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định. Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 21 tổ chức đảng và 24 đảng viên; giám sát đối với 17tổ chức đảng và 19 đảng viên. Ủy ban kiểm tra 2 cấp tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 06 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đối với 17 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng, việc thu nộp, quản lý sử dụng đảng phí đối với 17 tổ chức đảng; giám sát 12 đảng viên và 10tổ chức đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã thi hành kỷ luật 06 đảng viên, bằng hình thức khiển trách.

Thống nhất triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Trọng tâm là tham mưu giúp cấp ủy và trực tiếp triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụtrong chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã đề ra. Trước mắt, tập trung kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và giải quyết các phản ánh, kiến nghị của dân đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND phường Trung Lương, Đức Thuận; thực hiện giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tồn đọng về đất đai đối với Đảng ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các phường, xã, trong đó trực tiếp giám sát tại Đảng ủy phường Nam Hồng; xây dựng kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý; rà soát, nắm tình hình để triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của UBKT các cấp là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới; giải quyết kịp thời, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại (nếu có).

2. Xem xét kết luận giám sát đối với Chi ủy vàđồng chí Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty, đồng chí Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hồng Lĩnh. Ủy ban Kiểm tra Thị ủy nhận thấy, bên cạnh ưu điểm, vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm: Việc xây dựng và ban hành quy chế làm việc còn có một số thiếu sót, chưa đảm bảo quy trình, quy định; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ còn có mặt hạn chế; công tác tự phê bình và phê bình chưa thường xuyên; việc lãnh đạo, chỉ đạo một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty hiệu quả chưa cao, như việc thực hiện một số dịch vụ công ích trên địa bàn: Thu gom, vận chuyển rác thải; quản lý các bãi chứa, xử lý rác thải sinh hoạt và xây dựng; quản lý các hồ điều hòa, tiểu công viên; hợp đồng khơi thông cống rảnh...

Ủy ban Kiểm tra Thị ủy yêu cầu Chi ủy và đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục kịp thời những khuyết điểm, hạn chế nêu trên và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của UBKT Thị ủy trong Thông báo kết luận giám sát. 

3. Xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Lương. Ủy ban Kiểm tra Thị ủy nhận thấy: Với cương vị là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng đồng chí Nguyễn Thị Hạnh thiếu gương mẫu, vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình trong trường hợp sinh con thứ 3. Vi phạm của đồng chí Nguyễn Thị Hạnh đã làm ảnh hưởng không tốt đến uy tín của cá nhân đồng chí và tổ chức đảng, cơ quan nơi đồng chí sinh hoạt, công tác.

Ủy ban Kiểm tra Thị ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Thị Hạnh bằng hình thức Khiển trách./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.084.470
    Online: 53