Sáng 25/6, Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác dân vận, dân chủ cơ sở của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp và công tác cải cách hành chính năm 2023. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Cù Huy Cẩm - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh cùng đại diện các phòng chuyên môn Sở Nội vụ.

Về phía thị xã Hồng Lĩnh, có đồng chí Nguyễn Thăng Long - Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã cùng gần 400 cán bộ, công chức, viên chức  thuộc các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, trường học và UBND các phường, xã trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên báo cáo 3 chuyên đề: Chuyên đề về nâng cao nhận thức, phát huy hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp; chuyên đề 2 quán triệt các nội dung chính, điểm mới của Luật Thực hiện dân chủ cơ sở năm 2022; chuyên đề 3 về công tác cải cách hành chính, thực trạng công tác cải cách hành chính của thị xã và giải pháp khắc phục.

Đồng chí Nguyễn Huy Hùng, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã trực tiếp quán triệt chuyên đề về nâng cao nhận thức, phát huy hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp. Chuyên đề gồm các nội dung: Khái niệm và vai trò Công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp; kỹ năng trong công tác dân vận chính quyền; các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận chính quyền; thực trạng công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp ở thị xã thời gian qua và một số nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân vận chính quyền.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trưởng Khoa Luật - Hành chính trường Đại học Hà Tĩnh phổ biến chuyên đề tuyên truyền, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022. Luật gồm có 6 chương và 91 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023. Tại hội nghị, bên cạnh việc phổ biến các nội dung, giảng viên đã phân tích làm nổi bật những điểm mới của Luật.

Đồng chí Đoàn Xuân Hoài, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, chuyên viên phòng cải cách hành chính - Văn thư Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ báo cáo chuyên đề về cải cách hành chính và tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính của thị xã Hồng Lĩnh hiện nay.

Đây là những chuyên đề quan trọng, đòi hỏi mỗi một cán bộ, công chức, viên chức, nhất là công chức thuộc khối cơ quan hành chính nhà nước các cấp phải nắm rõ, hiểu sâu để quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ đúng pháp luật và đảm bảo dân chủ.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy kết luận: Việc tổ chức hội nghị tập huấn là một trong những giải pháp mà thị xã Hồng Lĩnh lựa chọn để đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận, dân chủ cơ sở và công tác cải cách hành chính; về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện công tác dân vận, công tác cải cách hành chính, bảo đảm công tác dân vận luôn gần gũi với Nhân dân và công tác cải cách hành chính luôn hướng đến quyền lợi của người dân.

Đồng thời đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy cũng giao nhiệm vụ cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các phường, xã có trách nhiệm phổ biến, quán triệt các nội dung của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố và đến tận người dân; các cơ quan, đơn vị, trường học kịp thời quán triệt, phổ biến nội dung của Luật đến cán bộ, viên chức thuộc cơ quan đơn vị quản lý./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.763.735
    Online: 32