Ngày 30/12,  HĐND xã Thuận Lộc khóa XVIII đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 3. Tham dự có các đồng chí trong Đoàn chỉ đạo của Thị ủy, Thường trực  UBMTTQ thị xã, các vị đại biểu HĐND thị xã được bầu trên địa bàn.

Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện vẫn còn có nhiều khó khăn, thách thức, thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền và cả hệ thống chính trị, nhìn chung tình hình KT-XH của xã tiếp tục phát triển. Tổng giá trị các ngành kinh tế trong năm đạt trên 1634,5 tỷ đồng, đạt 101,5% kế hoạch;  năng suất lúa đạt  trên 54,6 tạ/ha, xây dựng 3 cách đồng mẫu tại các thôn tân Hoà, Thuận Giang và Thuận Trung;  tổng tu ngân sách ước đạt  18,9 tỷ đồng,  đạt 197% so với kế hoạch;  thu nhập bình quân đầu người đạt 44,93 triệu đồng/năm; đã huy động các nguồn lực đầu tư 10 công trình, dự án với tổng nguồn vốn gần 39 tỷ đồng, hoàn thành 22/25 tuyến đường chỉnh trang đô thị; đồng thời  làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động Nhân dân tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tại kỳ họp, HĐND xã đã nghiên cứu, xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND, kết quả thẩm tra của các ban HĐND xã và qua nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri, các vị đại biểu HĐND xã và đại biểu tham dự kỳ họp đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực bổ sung vào các báo cáo, tờ trình và xây dựng, hoàn thiện các nghị quyết. Trên cơ sở đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, dự báo những thuận lợi, khó khăn trong thời gian tới, kỳ họp đã thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong năm 2022./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.084.535
    Online: 31