Thực hiện chương trình công tác, trong 3 ngày 29, 30 và 31/12/2021, Thường trực Thị ủy vừa tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân Ban thường vụ Thị uỷ, đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ thuộc diện BTV Thị ủy quản lý.

Các đồng chí  Võ Hồng Hải, UVBTV - Trưởng ban tổ chức Tỉnh uỷ, Lê Hồng Nhân, UVBTV Tỉnh uỷ - Chỉ huy trưởng BCH quân sự tỉnh, Trưởng đoàn chỉ đạo của tỉnh uỷ tại Thị xã Hồng Lĩnh cùng các đồng chí trong đoàn chỉ đạo của Tỉnh ủy đã tham dự.

 

Đồng chí Đặng Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị uỷ đã chủ động đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung, phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Năm qua, tập thể BTV Thị uỷ đã  tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, phòng chống tham nhũng, tư pháp… Cấp uỷ cơ sở kiểm tra  48 tổ chức đảng, 55 đảng viên; UBKT các cấp  kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 4 tổ chức đảng và 18 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Thăng Long - PBT thường trực Thị ủy báo cáo kiểm điểm tập thể  BTV Thị ủy

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ  phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, phát triển đô thị, mặc dù gặp nhiều khó khăn  do thiên tai, dịch bệnh nhưng Ban thường vụ Thị ủy đã đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch 19/21 chỉ tiêu đề ra.

 Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển đúng định hướng, quốc phòng- an ninh, trật tự ATXH được giữ vững. Tốc độ tăng trưởng một số ngành kinh tế chủ yếu đạt 11,3%, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 130 tỷ đồng, bằng 179% kế hoạch; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1851 tỷ đồng, tăng 60,2%% so với cùng kỳ; thu hút 3 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký 611 tỷ đồng.

Tiếp tục  xây dựng và nâng cao tiêu chí đô thị loại III; công tác chỉnh trang đô thị  được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đã khởi công xây dựng 100/137 công trình; sản xuất nông nghiệp  vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, đã có 6/8 sản phẩm tham dự được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021; tổ chức tốt các sự kiện văn hoá trên địa bàn, đời sống văn hoá tinh thần của người dân  tiếp tục có bước phát triển toàn diện, trong năm đã thực hiện tốt công tác phóng chống dịch Covid-19. 

Tại hội nghị, các đồng chí trong BTV Thị ủy đã tập trung thảo luận đánh giá rõ những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục trong năm 2022 với các nhiệm vụ giải pháp cụ thể. 

Đồng chí Võ Hồng Hải,  UVBTV Tỉnh ủy - Trưởng ban tổ chức Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo

Đại tá Lê Hồng Nhân, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban chi huy quân sự, Trưởng đoàn chỉ đạo của Tỉnh uỷ tại TX Hồng Lĩnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, các đồng chí Võ Hồng Hải,  UVBTV Tỉnh ủy - Trưởng ban tổ chức Tỉnh uỷ và đồng chí Lê Hồng Nhân, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban chi huy quân sự, Trưởng đoàn chỉ đạo của tỉnh uỷ tại thị xã Hồng Lĩnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể BTV thị uỷ Hồng Lĩnh trong năm 2021; đồng thời các đồng chí  đánh giá việc kiểm điểm tập thể, cá nhân của BTV Thị ủy được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; các thành viên dự hội nghị nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình, thẳng thắn, trách nhiệm trong góp ý và nhận trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế; chuẩn bị các báo cáo nghiêm túc, sát thực tế tình hình của địa phương và lĩnh vực được phân công phụ trách. Các đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh, nghiêm túc nhìn nhận những mặt tồn tại, hạn chế; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ và quyết tâm chính trị cao; đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh ./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.358.677
    Online: 58