Như chúng tôi đã đưa tin, trong 2 ngày 27 và 28/12/2021, dưới sự chủ trì của Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã Đặng Thanh Hải và PCT HĐND thị xã Nguyễn Quang Vinh, HĐND thị xã khóa VII đã tổ chức Kỳ họp thứ tư để đánh giá tình hình KT-XH, QP-AN năm 2021; nhiệm vụ và giải pháp năm 2022. Đồng thời quyết nghị một số nội dung quan trọng trong năm 2022.

Theo tiến trình của kỳ họp, trong sáng ngày 28/12 kỳ họp đã được nghe đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu tiếp thu và giải trình tại kỳ họp về các nội dung liên quan ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND và một số lĩnh vực khác.

Đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Chủ tịch UBND thị xã phát biểu tiếp thu và giải trình tại kỳ họp

Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã cho rằng: Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4 HĐND thị xã khóa VII, UBND thị xã đã trình Kỳ họp các nội dung thường lệ theo quy định của Luật. Các báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 đã được UBND thị xã chuẩn bị chu đáo về nội dung, đúng trình tự, thủ tục; đã được BTV Thị ủy cho ý kiến; được các ban HĐND thị xã thẩm tra kỹ lưỡng, được các đại biểu HĐND thị đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, cụ thể, nhằm đảm bảo các nhiệm vụ, giải pháp được thực hiện có hiệu quả trong cuộc sống. 

Trước kỳ họp thứ 4, cử tri thị xã đã kiến nghị 27 nội dung, liên quan đến 5 nhóm lĩnh vực. Tại kỳ họp, có 6 ý kiến thảo luận tại hội trường đóng góp vào các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết. Các đại biểu HĐND cũng đã yêu cầu chất vấn với 9 câu hỏi trên 6 lĩnh vực, thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao của đại biểu HĐND thị xã đối với các nội dung kỳ họp. Có 10 lượt đại biểu tiếp tục nêu ý kiến chất vấn trực tiếp tại kỳ họp trên 5 lĩnh vực:  Tài chính, đầu tư; quản lý đô thị; môi trường; văn hóa thể thao; xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân.

UBND thị xã đã phân công các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã phụ trách lĩnh vực, Trưởng các phòng, ngành báo cáo trước HĐND thị xã các nội dung chất vấn gửi đến kỳ họp lần này. Có  5 đồng chí trưởng phòng, ngành đã trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp. Ngoài ra, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu Hội đồng, ngoài trách nhiệm tham mưu của các phòng, ngành thuộc lĩnh vực quản lý, UBND thị xã cũng đã chỉ đạo Chủ tịch UBND các phường, xã cùng phối hợp làm rõ trách nhiệm liên quan đối với những nội dung và đại biểu HĐND thị xã và cử tri quan tâm liên quan đến công tác quản lý nhà nước tại các phường, xã, thể hiện trong báo trả lời chất vấn gửi kỳ họp.

Thay mặt UBND thị xã, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi, giám sát, đánh giá, kiến nghị, chất vấn rất trách nhiệm, tâm huyết của cử tri, Nhân dân thị xã và các vị đại biểu HĐND thị xã. UBND thị xã và xin tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND thị xã; đồng thời nghiêm túc nhận trách nhiệm và sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, có giải pháp quyết liệt, hiệu quả trong thời gian tới; trên quan điểm xử lý tổng thể, tháo gỡ toàn diện, giải pháp bền vững.

Ngay sau kỳ họp, UBND thị xã sẽ yêu cầu các phòng, ngành, địa phương thực hiện kịp thời chỉ đạo của UBND thị xã về trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND; gắn với việc kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện, phối hợp giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đáp ứng yêu cầu, kiến nghị đề xuất và nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân thị xã.

Tại kỳ họp lần này, đồng chí chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh thêm một số một số yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành đó là: UBND thị xã sẽ kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 ngay từ đầu năm, sớm triển khai thực hiện các chính sách mà HĐND thị xã ban hành tại Kỳ họp này ngay từ năm đầu kỳ. Thực hiện kịp thời các nội dung trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; trả lời chất vấn của đại biểu HĐND thị xã; gắn với việc kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện.  

 Tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm đó là : Chủ động các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống, cấp độ của dịch để phục hồi kinh tế, thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19. Kiểm soát tốt, không để dịch lây lan, bùng phát tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhất là địa bàn cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất lớn và khu dân cư, trường học. Chủ động phương án phòng chống thiên tai, hạn hán, bão lũ, phòng cháy chữa cháy rừng. 

Hoàn thiện Đề án huy động nguồn lực xây dựng đô thị thị xã Hồng Lĩnh trình UBND tỉnh phê duyệt. Triển khai ngay các nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐND tỉnh về các cơ chế, chính sách đặc thù cho thị xã Hồng Lĩnh. Hoàn thành Chương trình phát triển đô thị đến năm 2030 trình phê duyệt. Tập trung xúc tiến các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh về bổ sung quy hoạch 2 Khu công nghiệp, bổ sung và thành lập cụm công nghiệp Cổng Khánh 3. Tổ chức thực hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Hồng Lĩnh. Tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư. Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng; tiếp tục thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh. Tập trung xây dựng phường Nam Hồng đạt chuẩn văn minh đô thị. Chỉ đạo xã Thuận Lộc xây dựng kế hoạch đạt các tiêu chí của phường trước năm 2025.

Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính; triển khai có hiệu quả, chất lượng Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về lãnh đạo công tác cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2025.  Hoàn thành các công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Thị xã (2/3/1992 – 2/3/2022) gắn với tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm theo Kế hoạch đã đề ra. 

Triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển văn hoá - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Tham mưu ban hành Nghị quyết của BCH Đảng bộ thị xã về phát triển du lịch văn hóa - tâm linh. Tiếp tục tập trung giải quyết tồn đọng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Bảo đảm an ninh trật tự; giữ vững ổn định tình hình. Tổ chức tốt diễn tập phòng thủ khu vực thị xã.

Tăng cường quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực liên quan đến tài nguyên, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đầu tư, tài chính ngân sách, phòng chống thiên tai....Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ. Thực thi nghiêm công vụ; kỷ luật kỷ cương; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý nghiêm túc trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có cán bộ công chức sai phạm, có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Đề cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ.

Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành từ UBND thị xã đến các phòng, ngành, UBND phường, xã. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm của cơ quan tham mưu. Các phòng, ngành, địa phương được UBND thị xã giao nhiệm vụ chủ trì phải tham mưu sâu về chuyên môn, nêu rõ chính kiến, đề xuất rõ quan điểm. Đối với nhiệm vụ theo chức năng tham mưu của phòng, ngành thì chủ động triển khai thực hiện, tham mưu kịp thời, đặc biệt là xử lý kiến nghị đề xuất của địa phương, doanh nghiệp.

Trước mắt, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các phòng, ban, ngành, các địa phương tiếp tục triển khai kịp thời các giải pháp phù hợp ứng phó với dịch bệnh Covid-19. Tập trung phòng chống rét hại, phòng trừ dịch bệnh cây trồng, vật nuôi. Triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công. Bảo đảm cung ứng hàng hoá cuối năm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Tăng cường quản lý thị trường, chống hàng cấm, buôn lậu, gian lận thương mại, ổn định giá cả thị trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón năm mới 2022 và tết Nguyên đán Nhâm Dần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện, tổ chức các hoạt động chăm sóc thăm hỏi các gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên Đán. Giải quyết kịp thời các vụ việc từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp về an ninh trật tự, giữ vững ổn định tình hình. Thực hiện tốt công tác tuyển giao quân năm 2022.

Nhận xét việc thảo luận và trả lời chất vấn và kết luận một số nội dung liên quan chất vấn, đề xuất của đại biểu HĐND tại kỳ họp, đồng chí Đặng Thanh Hải - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã cho rằng: Về đề xuất hỗ trợ kinh phí cho Đoàn viên thanh niên xây dựng mô hình kinh tế thuộc lĩnh vực TMDV, đề nghị Thị Đoàn, Phòng Kinh tế phối hợp đề xuất UBND thị xã, báo cáo Ban Thường vụ để xem xét. Về đấu thầu thuê đất công ích, đề nghị phân cấp cho phường, xã đấu thầu, nếu có hiệu quả đề nghị UBND thị xã xem xét, nghiên cứu; những trường hợp đã thực hiện nhưng chưa đúng quy định, quá thời gian quy định đề nghị thu hồi. Về quan điểm thu hút đầu tư đối với các dự án ngoài hiệu quả kinh tế phải đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường. Về các tuyến đường giao thông có lòng đường trên 7,5 m nếu lãnh đạo cấp ủy, chính quyền vận động bà con nhân dân hiến 100% đất để xây dựng đường theo quy hoạch, thị xã sẽ huy động nguồn lực để thực hiện. 

Tình trạng lấn chiếm  của các hộ gia đình tại tuyến đường Ngô Đức Kế - Phường Bắc Hồng, đề nghị UBND kiểm tra xử lý nghiêm nếu vi phạm. Đề xuất kinh phí duy tu Kè Bình Lạng, hồ Điều hòa ở phường Bắc Hồng: Nhất trí như ý kiến đề xuất. Xây dựng hạ tầng các khu dân cư nhất là khu vực Đồi Cao: Đề xuất cấp ủy, chính quyền xã Thuận Lộc phối hợp các phòng, ban đề xuất UBND thị xã thực hiện. Các thiết chế văn hóa cơ sở: Nhà văn hóa chưa đủ diện tích theo quy định mới, Phòng Văn hóa phối hợp các phường, xã rà soát để có đánh giá phù hợp, tìm giải pháp. Xây dựng 02 trường định kỳ kiểm tra lại đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là Mầm non Thuận Lộc và Tiểu học Trung Lương cần có khảo sát, xây dựng lộ trình và đề xuất đề án cụ thể. 

Xây dựng đội ngũ CBCC và kinh phí cho cán bộ chi đoàn, chi hội thì về xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đã có ưu tiên trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cả về kinh phí và tạo điều kiện về thời gian học tập. Xử lý nghiêm, quyết liệt các cán bộ công chức có vi phạm. Về tuyển dụng cán bộ công chức phường, xã đang chờ ban hành chủ trương của tỉnh. Về chế độ hỗ trợ cán bộ chi đoàn, chi hội ở cơ sở, HĐND xin được tiếp thu, đề xuất UBND thị xã nghiên cứu, xem xét.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh - PCT HĐND thị xã điều hành nội dung thông qua các nghị quyết kỳ họp

Về đề xuất có cơ chế cho Phường Đậu Liêu xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh, nếu phường xét đủ điều kiện, đăng ký UBND thị xã, trình Ban Thường vụ xem xét, tuy nhiên Phường phải có rà soát, xây dựng đề án đánh giá xem xét từng tiêu chí cụ thể. Đối với công tác phối hợp của các phòng, ban, đoàn thể trong chỉ đạo xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2021, đề nghị phường Bắc Hồng soát xét, báo cáo UBND, trình BTV Thị ủy để tiếp tục chỉ đạo trong thời gian tới. Về xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh thống nhất thực hiện theo QĐ 18 của UBND Tỉnh là xây dựng  Đô thị văn minh. 

Đồng chí Đinh Văn Thái - Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND thị xã, Thư ký kỳ họp thông qua nội dung một số nghị quyết tại kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nhất trí thông qua 05 nghị quyết, gồm: Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Nghị quyết về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2022; Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND thị xã về thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Hồng Lĩnh;  Nghị quyết về việc giao UBND thị xã quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách thị xã.

100% đại biểu đã nhất trí thông qua các nghị quyết  

Sau 1,5 ngày làm việc tích cực khẩn trương và nghiêm túc, kỳ họp thứ tư, HĐND thị xã đã thành công tốt đẹp.

Trong bài diễn văn bế mạc, đồng chí Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã Đặng Thanh Hải yêu cầu các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND thị xã cần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp và vai trò, trách nhiệm của các đại biểu HĐND trước cử tri và Nhân dân trong thị, tăng cường giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu dân cử với cử tri, kịp thời nắm bắt, phản ánh và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri; tăng cường hoạt động theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, đưa Nghị quyết của kỳ họp đi vào thực tiễn của cuộc sống người dân.

Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2021, thị xã Hồng Lĩnh đã trải qua chặng đường rất khó khăn, gian lao trong cuộc chiến chống dịch Covid-19; cùng với sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn dân, dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, đưa thị xã trở về trạng thái bình thường mới. Do đó, đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan trong hệ thống chính trị và toàn thể cử tri và nhân dân hãy trân trọng và giữ vững thành quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch, không lơ là, chủ quan, cùng quyết tâm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, hoàn thành ở mức cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2022./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.352.800
    Online: 76