Sáng ngày 30/12, HĐND phường Đức Thuận khoá XXII nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ III. Đến dự có các vị đại biểu HĐND thị xã bầu trên địa bàn.

Năm 2021, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn phường Đức Thuận đạt hơn 350 tỷ đồng, tăng 1,06% so với cùng kỳ và đạt 90% so với kế hoạch trong đó: Tổng giá trị sản xuất hàng hoá trên lĩnh vực CN-TTCN và xây dựng đạt 138,54 tỷ đồng, tăng 7,42% so với cùng kỳ, đạt 94,37 % kế hoạch năm 2021.Tổng giá trị thu nhập trên lĩnh vực TM - DV và thu nhập khác đạt 171,8 tỷ đồng giảm 4,34% so với cùng kỳ và đạt 86,16% so với KH năm 2021. Đức Thuận đã hoàn thành kế hoạch phá ô thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn với diện tích 9 ha ở xứ đồng Trọt Đoán TDP Đồng Thuận. Năm 2021 phường Đức Thuận đã đăng ký 21 danh mục công trình, đến nay đã thực hiện được 18 công trình; thảm nhựa được hơn 5 km đường giao thông. Lĩnh vực văn hoá xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, Quốc phòng – An ninh tiếp tục được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được báo cáo cũng đã nêu rõ những tồn tại, hạn chế như: Giá trị sản xuất phát triển chưa đồng đều trên các lĩnh vực đặc biệt trên lĩnh vực công nghiệp và thương mại dịch vụ giảm so với cùng kỳ và đạt thấp so với kế hoạch; sản xuất nông nghiệp chưa thực hiện được cơ cấu một xứ đồng một loại giống. Công tác tài chính- ngân sách còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong quyết toán các công trình xây dựng dự án, chỉnh trang đô thị; Công tác quản lý đô thị tuy đã được tăng cường nhưng vẫn còn những hạn chế, tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông vẫn còn xẩy; việc giải quyết tồn đọng đất đai tiến độ vẫn còn chậm, để nhân dân có nhiều ý kiến; Các hoạt động Văn hóa - TDTT, do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 nên một số hoạt động không hoàn thành kế hoạch đề ra; Làm chế độ bảo trợ xã hội cho người từ đủ 80 tuổi trở lên còn để sót đối tượng; thực hiện khảo sát, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà ở theo QĐ 22 của Tỉnh chưa chặt chẽ gây khó khăn khi nghiệm thu, trao tiền hỗ trợ…

 Báo cáo cũng đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 với các chỉ tiêu cụ thể: Tăng trưởng giá trị sản xuất trên 11,36%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên 100 tỷ đồng; Tổng thu ngân sách 3,869 tỷ đồng; Duy trì tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên 99%; Tỷ lệ hộ nghèo (chuẩn nghèo đa chiều) giảm xuống dưới 5%; hộ cận nghèo dưới 4%; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên 95%; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong độ tuổi lao động đạt trên 45%; Giữ vững và nâng cao chất lượng chuẩn Quốc gia 03 trường học; Giữ vững và nâng cao chất lượng 100% TDP văn hoá; cơ quan công sở đạt tiêu chuẩn văn hoá; 94% gia đình văn hoá; xây dựng mới thêm 01 nhà văn hóa, nâng cấp 01 công trình phụ trợ nhà văn hóa đạt chuẩn theo Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh; Phường đạt tiêu chuẩn An toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu và ổn định chính trị - xã hội. 

Tại kỳ họp, HĐND phường đã nghiên cứu, xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND, kết quả thẩm tra của các ban HĐND phường và qua nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri, các vị đại biểu HĐND phường và đại biểu tham dự kỳ họp đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tập trung thảo luận dân chủ, trí tuệ, tâm huyết, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực bổ sung vào các báo cáo, tờ trình và xây dựng, hoàn thiện các nghị quyết. Trên cơ sở đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021, dự báo những thuận lợi, khó khăn trong thời gian tới và ý kiến chỉ đạo của cấp trên, kỳ họp đã thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo Quốc phòng, An ninh năm 2022./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.358.981
    Online: 27