Sáng nay 27/12, HĐND thị xã Hồng Lĩnh khóa VII đã khai mạc Kỳ họp thứ 4 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2021. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Phó đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy tại TX Hồng Lĩnh và các vị đại đại biểu HĐND tỉnh bầu trên địa bàn.

Các đồng chí trong BTV Thị ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ thị xã, các phòng, ban nghành đoàn thể cấp thị, các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ, lãnh đạo các phường, xã.

Ông  Đặng Thanh Hải, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Đặng Thanh Hải nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII, trong điều kiện có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Song với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, thị xã chúng ta đã giành được kết quả khá trên các lĩnh vực: Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp lần này là tập trung đánh giá thật chính xác, khách quan, toàn diện về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và dự báo đúng tình hình; trên cơ sở đó, đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, có tính khả thi của năm 2022. 

 Ông Nguyễn Quang Vinh, PCT HĐND thị xã đại diện Thường trực HĐND thị xã thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022

Tiếp đó, ông Nguyễn Quang Vinh, PCT HĐND thị xã thông qua dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 4, trình HĐND quyết định. Kết quả,100% đại biểu HĐND thị xã khóa VII biểu quyết thống nhất với dự kiến chương trình kỳ họp thứ tư của HĐND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo tiến trình kỳ họp, ông Nguyễn Huy Hùng - Chủ tịch UBND thị xã báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH, QP-AN năm 2021; nhiệm vụ và giải pháp năm 2022.

Năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh nhưng kinh tế tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng đạt trên 11%; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 1.800 tỷ đồng, tăng 60,2% so với cùng kỳ; Thu ngân sách đạt trên 134 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ; Diện tích gieo trồng và sản lượng lương thực đều vượt kế hoạch đề ra; Phong trào chỉnh trang đô thị tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tăng cả về số lượng và giá trị công trình. Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng của tỉnh, năm 2021 có 3 dự án được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, với tổng vốn đăng ký 611,2 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, an sinh xã hội được chú trọng và đạt kết quả rõ nét.

Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội luôn được giữ vững. Các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thị xã được tổ chức hiệu quả, thiết thực, tạo thành phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, được các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; hệ thống chính quyền 2 cấp được kiện toàn và sớm đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, đó là: Thu nhập bình quân đầu người không đạt kế hoạch; chưa hoàn thành hồ sơ để đề nghị tỉnh công nhận phường Bắc Hồng đạt chuẩn đô thị văn minh. Hoạt động thương mại, dịch vụ gặp nhiều khó khăn. Phong trào chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới chưa đồng đều giữa các phường, xã; giữa các thôn, tổ dân phố; công tác nghiệm thu, quyết toán các công trình chậm. GPMB một số dự án vẫn khó khăn, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Việc tuyển giáo viên bậc tiểu học gặp khó khăn; thực hiện việc khai báo y tế khi có người nhà ở ngoại tỉnh về hoặc khi có biểu hiện ho, sốt, mệt mỏi chưa thực sự nghiêm; khảo sát nhà ở của nhân dân xuống cấp để hỗ trợ một số nơi chưa sát đúng đối tượng. Một số loại tội phạm vẫn còn tiềm ẩn.

Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, thị xã Hồng Lĩnh quyết tâm phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch COVID-19; giữ vững ổn định sản xuất nông nghiệp; phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, thúc đẩy thu hút công nghiệp hỗ trợ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và chủ động thu hút đầu tư theo hướng công nghiệp hiện đại. Chú trọng phát triển hạ tầng các khu đô thị theo quy hoạch; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai. Quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, du lịch văn hoá tâm linh; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Tăng cường kết nối với các huyện phụ cận, giữ vững ổn định tình hình. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Mục tiêu chủ yếu: Giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu: (theo giá cố định 2010) tăng từ 10% -11%; Thu nhập bình quân đầu người trên 65 triệu đồng/người/năm; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 1.850 tỷ đồng.Thu ngân sách trên 172,56 tỷ đồng. Duy trì tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên 99%. Tiếp tục củng cố và nâng cao 50 tiêu chí đô thị loại III đã đạt.

Nâng cao chất lượng tiêu chí chưa đạt; mật độ đường giao thông (tính đến đường có chiều rộng phần xe chạy ≥ 7,5m) tăng 10% chất lượng.Tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) giảm 0,5%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên 97%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong độ tuổi lao động trên 44%. Giải quyết việc làm mới trên 1.200 người. Duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%.

Xây dựng 02 trường định kỳ kiểm tra lại đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Giữ vững và nâng cao chất lượng 100% thôn, tổ dân phố văn hóa, duy trì trên 94% gia đình văn hoá; trên 97% cơ quan công sở đạt tiêu chuẩn văn hóa; xây dựng mới thêm 05 nhà văn hóa, sửa chữa và nâng cấp 01 - 02 nhà văn hóa đạt chuẩn theo Quyết định số 18 của UBND tỉnh. Xây dựng  phường Nam Hồng đạt chuẩn văn minh đô thị. 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện; 6/6 phường, xã an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Ông Nguyễn Thái Diễn - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch UBND thị xã, báo cáo tóm tắt tình hình thu, chi NS năm 2021; nhiệm vụ năm 2022.

 

 Ông Đinh Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND thị xã thay mặt lãnh đạo UBND thị xã trình kỳ họp thông qua các tờ trình về việc phê chuẩn các nghị quyết chuyên đề: Dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022;  Dự thảo nghị quyết về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2022;  Dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND thị xã thông qua quy hoạch sử dụng đất thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn 2021-2030; Dự thảo nghị quyết về việc giao UBND thị xã quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công từ nguồn ngân sách thị xã. 

 Ông Đặng Minh Khang, Trưởng ban Kinh tế - xã hội  HĐND thị xã thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về các báo cáo, dự thảo nghị quyết lĩnh vực kinh tế - xã hội.

 

Ông Hoàng Bá Khang, Trưởng ban  Pháp chế HĐND thị xã thông qua  Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về các báo cáo, dự thảo nghị quyết lĩnh vực pháp chế.

 

Bà Lê Hồng Hạnh, Phó  ban  Kinh tế - xã hội  HĐND thị xã thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Xã hội 

Ông Nguyễn Việt Hùng,  Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri

Ông Nguyễn Văn Danh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chỉ đạo của Tỉnh ủy tại thị xã Hồng Lĩnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh bầu trên địa bàn, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khoá XVIII và Phát biểu chỉ đạo kỳ họp.

Đồng chí đã đánh giá cao kết quả chỉ đạo, điều hành của HĐND, UBND thị xã về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Đặc biệt thị xã có 19/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 02 chỉ tiêu không đạt.

Về chỉ tiêu năm 2022 là xây dựng phường Nam Hồng, phường Bắc Hồng đạt chuẩn đô thị văn minh cần có giải pháp cụ thể sau kỳ họp của HĐND để đạt chỉ tiêu; Cần quan tâm lựa chọn  các dự án về trên địa bàn không chỉ thu hút lao động mà còn phải có hiệu quả kinh tế cao vì quỹ đất của thị xã Hồng Lĩnh không nhiều; Thị xã Hồng Lĩnh đang phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại III mà năm 2021 các chỉ tiêu về TMDV không đạt, cần có các giải pháp cụ thể, phù hợp; các chỉ số về phát triển nông nghiệp đi sâu chưa phù hợp xu thế phát triển của thị xã; thu ngân sách năm 2022 cần có những đột phá, cần có giải pháp cho việc phát triển doanh nghiệp và đưa các doanh nghiệp vào hoạt động hiệu quả; bổ sung chỉ số về phát triển các doanh nghiệp với tỷ lệ lao động qua đào tạo.

Tại Kỳ họp này, HĐND thị xã Hồng Lĩnh tập trung xem xét, quyết định một số nội dung đó là: Tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; thảo luận, phân tích, xem xét, quyết nghị các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tích cực hơn, khả thi hơn nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022. /.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.505.180
    Online: 126