Để hoàn thành 16 công trình chỉnh trang đô thị đã đăng ký năm 2021,  ngay từ đầu năm, phường Trung Lương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất hiến tài sản, giải phóng mặt bằng để thực hiện xây dựng các tuyến đường đã được phê duyệt kinh tế kỹ thuật.

Theo đó, trong thời gian này phường Trung Lương đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường dài gần 300 mét tại TDP Tuần Cầu với nền đường rộng 6,2 mét, mặt đường rộng 4,25 mét. Tuyến đường có mương thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng lắp đặt theo đúng tiêu chuẩn quy định. Công trình có tổng mức đầu tư trên 3 tỷ đồng, trong đó ngân sách Tỉnh và Thị xã hỗ trợ 1,5 tỷ đồng số còn lại do nhân dân đóng góp. Công trình này hoàn thành sẽ góp phần phục vụ Nhân dân đi lại an toàn, thuận tiện, văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo kế hoạch, trong tháng 7 này, phường Trung Lương sẽ khởi công tiếp 5 công trình chỉnh trang đô thị đã được phê duyệt kinh tế kỹ thuật./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 795.582
    Online: 36