UBND thị xã Hồng Lĩnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn Luật Phòng chống tham nhũng và hướng dẫn công tác kê khai tài sản thu nhập và triển khai một số nội dung quan trọng cho đội ngũ cán bộ và người có chức vụ quyền hạn; cán bộ lãnh đạo cấp phòng, UBND phường, xã; công chức, thanh tra viên làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng của các cơ quan, đơn vị, trường học công lập trên địa bàn.

    Tại lớp tập huấn, thành phần tham dự được các giảng viên truyền đạt những nội dung như: Một số nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức kê khai, tài sản thu nhập và quản lý, kiểm soát bản kê khai tài sản, thu nhập; xác minh tài sản, thu nhập; kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

    Thông qua lớp tập huấn đã giúp các học viên hiểu rõ hơn quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn để sau này về công tác tại đơn vị phổ biến một cách đầy đủ và chính xác nhất trong công tác kê khai tài sản thu nhập của từng các nhân trong đơn vị nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương nhằm thực hiện có hiệu quả công tác này./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 754.979
    Online: 23