Sáng nay 9/11, tại xứ Đồng Lống thuộc Tổ dân phố Tuần Cầu, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức làm điểm Lễ ra quân cải tạo, phá bỏ ô thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng đất  chuyên trồng lúa.

    Theo thống kê, hiện nay xứ Đồng Lống thuộc Tổ dân phố Tuần Cầu, phường Trung Lương có 7 ha đất ruộng gồm có 120 thửa, bố trí thành 7 vùng với 62 hộ tham gia; có 3 vùng đất mạ với tổng diện tích 9.000 m2. Sau khi cải tạo xong xứ Đồng Lống thuộc Tổ dân phố Tuần Cầu chỉ còn 11 ô thửa lớn.

Tiến hành phá bỏ bờ thửa cũ để hình thành bờ thửa mới

    Thành công của việc cải tạo nhằm tạo ra các thửa ruộng bằng phẳng, đồng nhất, có hệ thống bờ vùng, hệ thống tưới tiêu khoa học hợp lý, thuận tiện, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu bờ cỏ làm nơi trú ngụ và sinh sản của chuột và các loại sâu bệnh gây hại. Việc cải tạo phá bỏ ô thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn tạo thuận lợi để đưa cơ giới hóa, giải phóng sức lao động, giảm chi phí, sản xuất hàng hóa tập trung theo chuỗi và tăng thu nhập cho người nông dân trên 1 đơn vị diện tích. Từng bước hình thành cánh đồng mẫu lớn, trên cánh đồng sản xuất một loại giống có liên doanh, liên kết trong sản xuất.

Hiện nay, trên xứ Đồng Lống có 1 Trạm bơm và 400 m kênh mương do HTX nông nghiệp quản lý và vận hành, có 5 tuyến đường nội đồng nên rất thuận tiện cho việc cải tạo phá bỏ ô thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn nâng cao chất lượng, hiệu quả  sử dụng đất  chuyên trồng lúa. Dự kiến kinh phí cho việc cải tạo tại xứ Đồng Lống trên 70 triệu đồng.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.929.733
    Online: 2