Sáng ngày 14/7, HĐND thị xã khóa VI khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 11, kỳ họp thường lệ giữa năm 2020. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Văn Hổ - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh bầu trên địa bàn.; đồng chí Đặng Thanh Hải – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; các đồng chí trong BTV Thị ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Thị xã, các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã, đại diện cấp ủy, chính quyền, HĐND - UBMTTQ các phường, xã và các vị đại biểu HĐND thị xã.

Đúng 7h30 phút kỳ họp chính thức khai mạc. Trong bài phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Hải - PBT thường trực Thị ủy - HĐND thị xã nhấn mạnh: Tại kỳ họp lần này, các đại biểu sẽ tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2020; thảo luận, phân tích, xem xét, đề xuất quyết nghị các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tích cực hơn, khả thi hơn, hiệu quả hơn để đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã đề ra. Xem xét, thảo luận, cho ý kiến về báo cáo tình hình hoạt động của HĐND thị xã 6 tháng đầu năm 2020; báo cáo của UBND thị xã về quyết toán ngân sách năm 2019; thu, chi ngân sách, đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2020; công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri. HĐND thị xã sẽ nghe UBMTTQVN thị xã báo cáo hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kỳ họp thứ 11; nghe các Ban của HĐND thị xã báo cáo kết quả giám sát các chuyên đề theo kế hoạch; báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, tình hình hoạt động của các cơ quan tư pháp thị xã và báo cáo thẩm tra các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Thảo luận, xem xét và quyết nghị thông qua các nghị quyết trên các lĩnh vực, trong đó có chương trình giám sát năm 2021 của HĐND thị xã. Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là hình thức hoạt động giám sát của HĐND, của cử tri và Nhân dân thông qua tại kỳ họp, nhất là giám sát việc thực hiện sau trả lời của các cơ quan hữu quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đọc diễn văn khai mạc kỳ họp

Các đại biểu tham dự Kỳ họp

 Đồng chí Đinh Văn Hồng - PCT UBND thị xã đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Tiếp đó, đồng chí Đinh Văn Hồng - PCT UBND thị xã đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Báo cáo nêu rõ: Triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp song thị xã Hồng Lĩnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở, sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội của Thị xã tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu đạt và có khả năng vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu tăng 14,2% so với cùng kỳ; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 775 tỷ đồng, đạt 67,1% kế hoạch năm, vượt 0,8 % so với cùng kỳ, thu hút đầu tư mới 6 dự án, tăng 3 dự án so với cùng kỳ, số vốn đăng ký tăng 467% so với cùng kỳ;  công tác chỉnh trang đô thị tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh; thu ngân sách đạt 53,2% kế hoạch.Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống người dân được cải thiện. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì 6 tháng đầu năm vẫn còn một số khó khăn đó là sản phẩm công nghiệp - TTCN gặp khó khăn trong việc xuất khẩu do dịch Covid-19; tốc độ tăng trưởng giá trị trên lĩnh vực thương mại dịch vụ giảm so với cùng kỳ; số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ, số doanh nghiệp, hợp tác xã chấm dứt hoạt động có xu hướng tăng, tỷ lệ doanh nghiệp, hợp tác xã có phát sinh thuế bằng 84,2% so với cùng kỳ; một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội gặp khó khăn trong thực hiện do ảnh hưởng của dịch bệnh,... Những hạn chế trong quản lý trật tự xây dựng, vệ sinh ATTP, tài nguyên - môi trường chưa có giải pháp giải quyết triệt để; Trật tự xã hội ở một số địa bàn có lúc còn diễn biến phức tạp, phạm pháp hình sự có chiều hướng tăng lên,... 

Các đại biểu tập trung theo dõi các nội dung báo cáo

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, UBND thị xã đã đề ra các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp cụ thể trên các lĩnh vực, trong đó tiếp tục phối hợp, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Hạ tầng cụm công nghiệp Cổng Khánh 1, Cổng Khánh 2 và Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh và một số dự án khác đưa vào hoạt động theo kế hoạch. Quan tâm công tác quy hoạch, giao thông, xây dựng, môi trường; xây dựng nông thôn mới và đô thị loại III. Tập trung cao nhiệm vụ thu ngân sách, kiểm soát chặt chẽ nhiệm vụ chi ngân sách, tìm giải pháp để thu hút đầu tư về trên địa bàn. Quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Văn Hổ - Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu trên địa bàn thị xã đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa 17

Phát biểu tại kỳ họp đồng chí Nguyễn Văn Hổ - Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy -Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu trên địa bàn thị xã đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa 17.  Đồng thời đồng chí cũng đã ghi nhận những kết quả đạt được của thị xã Hồng Lĩnh 6 tháng đầu năm đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội trên địa bàn. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, mặc dù dự báo tình hình trong nước, trong tình gặp rất nhiều khó khăn,nhưng tin rằng cấp ủy, chính quyền thị xã đoàn kết, tập trung trí tuệ để  thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2020. Trước mắt, đề nghị thị xã Hồng Lĩnh lập kế hoạch KT-XH năm 2021 sát đúng với thực tế, lập các dự án đầu tư công để trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, tập trung giải phóng mặt bằng để thu hút các nhà đầu tư về trên địa bàn, tập trung cao cho công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, trật tự đô thị, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất và người dân tạo điều kiện về vốn, chính sách, cải cách hành chính, đảm bảo AN – QP trên địa bàn. Huy động mọi nguồn lực để chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước tạo khí thể thi đua sôi nổi trong toàn thị bằng các công trình phần việc cụ thể để xây dựng thị xã Hồng Lĩnh ngày càng giàu đẹp văn minh

Đồng chí Lê Hồng Hạnh – Phó trưởng Ban kinh tế - xã hội báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề quản lý sử dụng nguồn kinh phí sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp giai đoạn 2017 - 2019

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng – Phó chủ tịch UBMTTQ thị xã báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri

Kỳ họp được tiến hành trong 1,5 ngày (14,15/7), tiến trình của kỳ họp chúng tôi sẽ cập nhật để chuyển tới độc giả./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.909.725
    Online: 18