Ngày 22/8, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về "Kết quả thực hiện Nghị quyết 55/2013/NQ-HĐND tỉnh về tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở" đã tiến hành giám sát tại thị xã Hồng Lĩnh. Theo đó, Đoàn đã đi khảo sát thực địa tại nhà văn hóa, các thiết chế TDTT, các di tích văn hóa tại các tổ dân phố thuộc phường Đức Thuận, phường Đậu Liêu, trao đổi với cấp ủy, chính quyền hai phường và tổ chức làm việc với UBND thị xã.

Đồng chí Đoàn Đình Anh, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh kết luậncuộc làm việc

Sau 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 55, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thị xã đến cơ sở đã quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện, thường xuyên có cơ chế ưu tiên, hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tằng cường đầu tư ngân sách xây dựng nhiều công trình văn hóa - thể thao, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân và làm thay đổi diện mạo hạ tầng đô thị và cơ sở thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thị xã.

Theo đó, đến nay, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng Nhà văn hóa thị xã; có 3/6 phường, xã có nhà hội trường đa năng được xây dựng mới đạt chuẩn (đạt tỷ lệ 50%), 5/6 đơn vị có sân vận động; có 52/52 thôn, tổ dân phố có Nhà văn hóa; 20 CLB thể dục thể thao; 06 CLB Dân ca Ví, Giặm; 06 CLB văn nghệ quần chúng; có 17 di tích lịch sử được xếp hạng quốc gia và cấp tỉnh. Từ 2013 đến nay, đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp, xây mới 39 công trình nhà văn hóa, khu thể thao với kinh phí gần 100 tỷ đồng. 6/6 phường, xã đã được quy hoạch đất xây dựng công trình văn hóa thể thao theo Thông tư 33/TT-BXD, đạt tỷ lệ 100%; 33/53 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố được cấp GCNQSD đất, đạt tỷ lệ 63,46%. Công tác đào tạo nguồn nhân lực và tổ chức hoạt động nghiệp vụ được tập trung quan tâm, hàng năm tổ chức từ 3-5 lớp tập huấn cho cán bộ cơ sở phụ trách văn hóa, TDTT, du lịch; cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn ở tỉnh. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng được tổ chức, trung bình từ 20-30 chương trình văn hóa, văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị; tổ chức 4-6 giải thể thao cấp thị, tham gia 100% giải thể thao cấp tỉnh. Tại cuộc làm việc, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, trao đổi và đề nghị giải trình, làm rõ một số nội dung về: việc tuyên truyền triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết; tình hình cấp GCN quyền sử dụng đất cho các nhà văn hóa; việc xử lý các nhà văn hóa sau sáp nhập; công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ cơ sở phụ trách văn hóa, TDTT, du lịch; vấn đề kiểm tra, giám sát của huyện đối với các đơn vị, cơ sở; công tác vệ sinh môi trường xung quanh nhà văn hóa thôn; chất lượng, hiệu quả hoạt động của các CLB trên địa bàn; việc triển khai xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở gắn với công tác phát triển thị xã Hồng Lĩnh đạt đô thị loại 3…

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Đoàn Đình Anh - Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết 55/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh tại thị xã Hồng Lĩnh, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết, thực hiện các chính sách và việc đào tạo, bồi dưỡng, phát triển lực lượng văn hóa, thể thao cơ sở. Đồng chí đề nghị Thị xã cần quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa bên trong và bên ngoài nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; nâng cao hiệu quả, phát huy công năng sử dụng các nhà văn hóa; tiếp tục duy trì, hoạt động có hiệu quả các câu lạc bộ trên địa bàn… Đồng thời, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của thị xã để gửi đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết../.

BÌNH NGUYÊN - PHƯƠNG TRANG


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
 Liên kết website
Thống kê: 1.281.312
Online: 79