Hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Hồng Lĩnh luôn quan tâm đến công tác xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, tạosự chuyển biến tích cực về ý thức của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn trong thực hiện lối sống lành mạnh, từng bước hình thành chuẩn mực về hành vi ứng xử văn hóa, văn minh đô thị, gắn với xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng thị xã dưới chân núi Hồng trở thành đô thị loại III vào năm 2020.

Một góc thị xã dưới chân núi Hồng

Đểđảm bảo điều kiện người dân thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị, bằng nhiều nguồn vốn cấp trên hỗ trợ, thị xã Hồng Lĩnh đã tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo bộ mặt đô thị ngày càng khang trang hiện đại.Nhiều công trình được xây dựng như: trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng; hệ thống điện chiếu sáng; hệ thống cống rãnh thoát nước; bê tông các đường trong khu dân cư. Đến nay, toàn thị có 100% hộ dân sử dụng điện; trên 95% hộ dân dùng nước máy, 100% hộ dân có phương tiện nghe nhìn, loa truyền thanh được phủ kín trong các khu dân cư; 6/6 phường, xã có hệ thống trường học, trụ sở, trạm y tế cao tầng, 52/52 khu dân cư có hội nhà văn hóa đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; 26 cổng làng văn hoá được đầu tư xây dựng; 87,4% đường giao thông nội thị được bê tông hóa hoặc nhựa hóa; lượng rác thải thu gom đạt 95%. Thị xã là đơn vị đầu tiên của tỉnh đã hoàn chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 ở các phường và quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thuận Lộc; hệ thống cây xanh đô thị đạt trên 3.200 cây xanh, 2.000m2 cây cảnh, 14.000m2 cây lá màu và thảm cỏ, 32,5km đường điện chiếu sáng và 150 điểm đèn led hiện đại (tăng 37% so với 2010); 6/6 phường, xã có trụ sở cao tầng, toàn thị xã xây dựng được 325 tổ tự quản giao thông. Đề án "Đường an toàn - xanh, sạch, đẹp", có 52/52 Thôn, Tổ dân phố tham gia, có 359 tuyến đường được đăng ký với tổng chiều dài 78.5km, 128 tuyến đường có rảnh thoát nước, 127 tuyến đường có điện chiếu sáng; 100% thôn, tổ dân phố đều có tổ vệ sinh theo đề án của Uỷ ban nhân dân thị xã để thu gom rác thải và hợp đồng với Công ty Cổ phần môi trường đô thị Hồng Lĩnh để vận chuyển, xử lý theo đúng quy trình.

Việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn thị xã đã có những chuyển biến tiến bộ, phù hợp với bản sắc văn hoá truyền thống và phong tục tập quán của địa phương. Lễ hội truyền thống được duy trì tổ chức cơ bản phát huy và khơi dậy được các giá trị truyền thống văn hóa. Các lễ hội gắn với tín ngưỡng, tâm linh được tổ chức đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Việc phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể cũng đang từng bước được khơi dậy, 6/6 phường xã thành lập và tổ chức hoạt động có hiệu quả Câu lạc bộ Dân ca, Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực. Gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở khu dân cư, các Ban, Hội đoàn thể tại các phường, xã đến khu dân cư tập trung xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, trong đó tập trung chủ yếu vào các nội dung: xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hoá,cơ quan văn hóa, phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xã nông thôn mới kiểu mẫu và đã đạt được những kết quả phấn khởi. Cán bộ công chức, lao động, người dân đã tự giác, nâng cao ý thức xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, từ việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống… Ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị, trật tự đô thị, công sở lịch sự, thân thiện tronggiao tiếp ứng xử, vệ sinh môi trường đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương. Đến nay toàn thị xã đã có 52/52 Nhà văn hoá Thôn, Tổ dân phố; 3 nhà văn hoá phường, xã; 40 tủ sách, 5 cụm panô lớn cổ động, 600 tấm áp phích, 8 cụm treo băng rôn đảm bảo điều kiện để phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị. Mức hưởng thụ văn hoá của Nhân dân ngày càng được nâng cao: 100% khu dân cư trên toàn thị xã được phủ sóng phát thanh truyền hình; 100% người dân được nghe đài; 95,5% được xem truyền hình; phát huy tốt hệ thống truyền thanh cơ sở. 86,02% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa trên tổng số 10.424 hộ gia đình; 30/52 thôn, tổ dân phố phố được công nhận đạt danh hiệu Thôn, Tổ dân phố văn hóa; 26/61 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã công nhận đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2015 - 2016. Công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực được quan tâm với nhiều hình thức phong phú. Đặc biệt, Cổng Thông tin điện tử thị xã, Đài Truyền thanh Truyền hình thị xã và hệ thống Đài truyền thanh phường, xã thường xuyên phản ánh các hoạt động trên địa bàn vào các cung giờ đều đặn hàng ngày, tất cả đã tạo cho phong trào từng bước đi vào chiều sâu và phát triển bền vững.

Đại hội thể dục thể thao phường Nam Hồng (Ảnh: QT)

Xácđịnh việc thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài trong sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng thị xã đạt chuẩn văn minh đô thị, trở thành đô thị loại III như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa VI đã đề ra, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/12/2016 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt đô thị loại III vào năm 2020 và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/4/2017 về lãnh đạo xây dựng, nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ, tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2017, Hội đồng nhân dân thị xã đã thông qua nội dung Đề án xây dựng, nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo, hiện Uỷ ban nhân dân thị xã đã hoàn thiện Đề án, ban hành và chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, Đề án xây dựng, nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo đặt ra các chỉ tiêu như: 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các chức sắc, chức việc gương mẫu thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; 100% hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được tuyên truyền, vận động, ký cam kết, hưởng ứng tích cực và tự giác thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; Trên 90% hộ gia đình đảm bảo vệ sinh môi trường, không lấn chiếm lòng đường, hè phố, gây cản trở giao thông, không đặt biển quảng cáo sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị và nông thôn, có hành vi ứng xử văn hóa trong gia đình, nơi cộng cộng và ngoài xã hội; 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có cam kết và thực hiện cam kết, đảm bảo các điều kiện vệ sinh môi trường theo quy định; Phấn đấu tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 92%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa đạt 90%, trong đó có 70% thôn, tổ dân phố giữ vững danh hiệu 3 năm liên tục; tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa trên 90%; tỷ lệ doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên 30%; có từ 2 đến 3 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Hình thành và thực hiện được các chuẩn mực ứng xử, giao tiếp theo nếp sống văn minh đô thị; Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, các di tích, danh thắng trên địa bàn gắn với phát triển du lịch văn hóa tâm linh; có 100% lễ hội được tổ chức đảm bảo thuần phong, mỹ tục và đúng với quy định của pháp luật hiện hành; 60% trở lên nhà ở xây dựng mới hoặc cải tạo của người dân đảm bảo được làm đẹp kiến trúc đô thị; Hàng năm, tại mỗi phường triển khai đăng ký và xây dựng một khu đô thị văn minh; một khu phố bảo đảm an toàn giao thông và một tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị; 100% hộ gia đình thực hiện tốt về trật tự an toàn và mỹ quan đô thị; không để tái diễn việc lấn chiếm lòng đường trong tổ chức đám cưới, đám tang, trừ trường hợp bất khả kháng được cấp có thẩm quyền cho phép; 100% nhà dân có nhà vệ sinh hợp vệ sinh, trong đó có trên 85% gia đình sử dụng nhà vệ sinh tự hoại; 100% hộ gia đình sử dụng nước sạch (nước máy); 100% lễ hội được tổ chức trên địa bàn phải đảm bảo việc báo cáo và được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền về quy mô, thời gian, công tác tổ chức của lễ hội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; Đến năm 2020, có 100% đường, ngõ phố có biển tên và 100% nhà của hộ gia đình dọc theo các tuyến đường, ngõ được gắn biển số nhà; 100% di tích văn hóa lịch sử, di tích danh thắng trên địa bàn có biển chỉ dẫn, nội quy tham quan và lời giới thiệu.

Khánh thành cổng tam quan chùa Thiên Tượng, chùa Long Đàm (ẢNh: QT)

Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Văn Hồng - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thị xã cho biết: "Cái khó khăn, vướng mắc hiện nay trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị vẫn là Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của thị xã hiện nay vẫn còn thấp; nếp sống văn minh đô thị chưa trở thành ý thức thường xuyên trong một bộ phận Nhân dân; tình trạng vi phạm trật tự đô thị còn xảy ra; vấn đề vệ sinh môi trường ở những nơi công cộng, chưa được giải quyết dứt điểm, một số tệ nạn xã hội còn tiểm ẩn diễn biến phức tạp,... Để nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, ngoài các giải pháp theo Đề án thì rất cần sự quyết tâm và sự nỗ lực chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân từ những việc làm cụ thể như giữ gìn vệ sinh chung, gương mẫu chấp hành quy định của Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực; hình thành nếp sống văn minh, lịch sự để trở thành điểm nhấn, bản sắc riêng của con người Hồng Lĩnh trong lòng du khách".

Với tinh thần quyết tâm cao, tin tưởng Đảng bộ và Nhân dân thị xã Hồng Lĩnh sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ratrong Đề án nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, góp phần xây dựng thị xã dưới chân núi Hồng trở thành thành phố trẻ năng động, văn minh, giàu đẹp trong tương lai./.

Hồng Hạnh-Bảo Phương


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
 Liên kết website
Thống kê: 1.340.036
Online: 20