Chiều ngày 22/8/2017, Đảng bộ phường Nam Hồng tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết TW3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước; sơ kết 3 năm triển khai thực hiện đề án " Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ thôn, tổ dân phố" ban hành kèm theo Quyết định số 387- QĐ/TU ngày 25/8/2014 của Ban thường vụ Thị ủy. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thị ủy, các đồng chí trong đoàn chỉ đạo của Thị ủy tại Đảng bộ phường Nam Hồng.

Thực hiện Nghị quyết TW3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ CNH - HĐH đất nước và các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy Đảng các cấp, Đảng ủy phường Nam Hồng đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đó, đạt được nhiều thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế - văn hóa tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, kết cấu hạ tầng kỷ thuật đô thị tiếp tục được đầu tư xây dựng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt, công tác xây dựng Đảng được tăng cường, chính quyền mặt trận và các đoàn thể, các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh. Cán bộ và Nhân dân phường được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng ba, Hạng nhì. Trên cơ sở phương hướng mục tiêu và giải pháp được đề ra trong Nghị Quyết và sự chỉ đạo hướng dẫn của các cấp. Đảng ủy phường đã cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc để xây dựng đội ngũ cán bộ theo yêu cầu thời kỳ CNH - HĐH đất nước. Các khâu của công tác cán bộ như: Đánh giá cán bộ, đào tạo bỗi dưỡng, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử, quy hoạch, luân chuyển, tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra giám sát, chính sách cán bộ được thực hiện nghiêm túc đúng theo quy trình, quy định. Vì vậy tập thể cán bộ công chức phường cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, số lượng, cơ cấu được đảm bảo, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có uy tín, có đạo đức lối sống, có trình độ năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Về Đề án 387 của Ban Thường vụ Thị ủy, sau khi được quán triệt học tập, Đảng ủy phường đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt đề án cho toàn thể cán bộ cốt cán từ phường đến tổ dân phố; xây dựng kế hoạch hiện đề án, thành lập Ban chỉ đạo, ban hành Nghị quyết phù hợp. Đến nay đội ngũ cấp ủy ở các chi bộ tổ dân phố đảm bảo đủ số lượng, đáp ứng yêu cầu đề ra, các chi bộ sinh hoạt đúng định kỳ, thường xuyên đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của chi bộ, chất lượng sinh hoạt ngày càng được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn tồn tại đó là: công tác quy hoạch cán bộ đoàn thể, cán bộ tổ dân phố, cán bộ chi đoàn, chi hội còn khó khăn, cán bộ trẻ tham gia hoạt động ở cơ sở ngày càng giảm, chế độ chính sách, phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách phường và cán bộ tổ dân phố không đảm bảo. Một số cán bộ đảng viên thiếu tính tiên phong gương mẫu trước quần chúng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Xuân Trường - Thị ủy viên - Phó ban tổ chức Thị ủy đã đánh giá cao về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác cán bộ của địa phương đặc biệt là công tác đào tạo bồi dưỡng và chế độ chính sách cho cán bộ. Trong thời gian tới đồng chí đề nghị Đảng ủy phường tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo bồi dưỡng, đặc biệt là phải có tính chuyên sâu trong chuyên môn và có tính kế thừa trong công tác cán bộ.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Quang Vinh - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy đã quán triệt nội dung Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 05 của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh về lãnh đạo xây dựng nâng cao chất lượng, nếp sống văn hóa văn minh đô thị giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo./.

Lệ Hằng - Thanh Mai - UBND phường Nam Hồng


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
 Liên kết website
Thống kê: 1.281.514
Online: 60