Sáng ngày 28/11, HĐND phường Bắc Hồng tổ chức kỳ họp thứ 8, kỳ họp giải quyết phát sinh đột xuất.

Tham dự có các đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên BTV, Trưởng Ban tổ chức Thị ủy; Hoàng Bá Khang, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy, Trưởng đoàn chỉ đạo của Thị ủy tại phường Bắc Hồng và  đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã cùng các đồng chí phó đoàn chỉ đạo của Thị ủy tại phường Bắc Hồng và các vị đại biểu HĐND phường.

Phó Chủ tịch HĐND phường Bắc Hồng Phan Đình Thắng thông qua nội dung chương trình kỳ họp thứ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP, ngày 25/01/2016 của Chính phủ Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bắc Hồng Đặng Ngọc Vệ khai mạc Kỳ họp

Các đại biểu bỏ phiều bầu Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021 -2026

Xét đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ông Nguyễn Viết Khanh - đại biểu HĐND phường khóa X; Tại kỳ họp đã thực hiện quy trình miễn nhiệm đại biểu hội đồng nhân dân phường Bắc Hồng khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Ông Nguyễn Viết Khanh vì lý do chuyển công tác.  

Các đồng chí lãnh đạo thị xã tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Minh Toàn

Xét đề nghị của Chủ tịch HĐND tại tờ trình số 16/Tr-CT.HĐND, ngày 28/11/2023 của chủ tịch HĐND phường về việc đề nghị đại biểu HĐND phường bầu chức vụ Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tại kỳ họp đại biểu HĐND phường đã bầu Ông Nguyễn Minh Toàn - Phó bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020 - 2025 trúng cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bắc Hồng nhiệm kỳ 2021 -2026 với kết quả đạt 100% số phiếu bầu tại kỳ họp.

Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng Nguyễn Minh Toàn phát biểu nhận nhiệm vụ

 Phát biểu nhận nhiệm vụ ông Nguyễn Minh Toàn, Chủ tịch UBND dân phường Bắc Hồng nhiệm kỳ 2021 -2026 đã cảm ơn sự tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo thị xã và các vị đại biểu hoHĐND phường và hứa sẽ phấn đấu nỗ lực cống hiến hết sức mình cùng với tập thể cán bộ xây dựng phường Bắc Hồng ngày càng phát triển./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.352.672
    Online: 74