Chiều ngày 24/11,  Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai quy định, hướng dẫn kế hoạch về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; hướng dẫn về thành lập Chi bộ quân sự xã, phường.

 Đồng chí Lê Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy và Trưởng Ban tổ chức Thị ủy Lê Văn Bình chủ trì hội nghị.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn Huy Hùng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã cùng các đồng chí trong BTV Thị ủy; lãnh đạo HĐND, UBND thị xã; các đồng chí Trưởng, phó đoàn công tác của BTV Thị ủy tại cơ sở; Đại diện lãnh đạo: Các ban Đảng, UBKT, Văn phòng Thị ủy, Trung tâm chính trị; các ban HĐND; các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thị xã; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã. Cấp cơ sở: Các đồng chí Thường trực Đảng ủy các phường, xã; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng ủy; Bí thư các chi bộ cơ sở; Đại diện Đảng ủy Quân sự; Ban Chỉ huy Quân sự thị xã.

Đồng chí Lê Văn Bình, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban tổ chức Thị uỷ quán triệt những điểm mới của Quy định số 124-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị” và Hướng dẫn số 25 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị” và Công văn của Thị uỷ về thành lập chi bộ quân sự xã phường

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Thị uỷ đã quán triệt những điểm mới của Quy định số 124-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị” và Hướng dẫn số 25 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”.

Quy định số 124-QĐ/TW gồm 4 chương 19 điều, có hiệu lực từ ngày 04/10/2023, thay thế Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Quy định này có một số điểm mới so với Quy định số 132-QĐ/TW như: Bổ sung nguyên tắc trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên; bổ sung căn cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại; điều chỉnh, bổ sung đối tượng kiểm điểm; bổ sung nơi kiểm điểm mới cán bộ lãnh đạo, quản lý; thêm trách nhiệm trong kiểm điểm của đảng viên...

Tiếp đó, các thành phần tham dự đã được nghe quán triệt công văn của Thị uỷ về thành lập chi bộ quân sự xã phường. Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/ThU, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW, ngày 20/9/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn (viết tắt là Hướng dẫn 24); Công văn số 2057-CV/TU, ngày 26/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn (viết tắt là Công văn 2057), Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu Đảng ủy các xã, phường tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nội dung Hướng dẫn 24 và Công văn 2057 đến đội ngũ Ban Chấp hành Đảng bộ, cán bộ, công chức xã, phường; cấp ủy, chi bộ trực thuộc, toàn thể đảng viên và Nhân dân về chủ trương thành lập chi bộ quân sự xã, phường (hoàn thành trong tháng 11/2023); Phối hợp với đảng ủy Quân sự thị xã chỉ đạo rà soát, kiện toàn lực lượng dân quân cơ động đảm bảo quy định; Triển khai thành lập chi bộ quân sự; kịp thời hướng dẫn xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra giám sát, phân công nhiệm vụ đối với đảng viên của chi bộ. Đảng ủy Quân sự thị xã phối hợp với Ban Tổ chức Thị ủy, Đảng ủy xã, phường triển khai, hướng dẫn thành lập chi bộ quân sự; chỉ đạo rà soát, kiện toàn lực lượng dân quân cơ động tại các xã, phường đảm bảo quy định. Ban Tổ chức Thị ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW.

Đồng chí Trần Nam Long, Chỉ huy trưởng BCH quân sự thị xã thảo luận một số nội dung về việc thành lập chi bộ quân sự xã, phường.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã bày tỏ đồng tình cao với các quy định, hướng dẫn mới được ban hành, đồng thời đề nghị Ban Tổ chức Thị uỷ giải đáp và làm rõ một số nội dung trong Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Hoàng Xuân Ngọc, Bí thư Đảng uỷ phường Nam Hồng  thảo luận về việc đánh giá, xếp loại đối với các đồng chí bán chuyên trách, thực hiện nhiều nhiệm vụ của phường xã.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí đồng chí Lê Thành Đông, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ khẳng định đây là những nội dung quan trọng. Về thành lập chi bộ quân sự phường xã đề nghị bám sát các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của trung ương, tỉnh, thị xã để thực hiện các bước theo quy định, phấn đấu hoàn thành trước 31/12, tốt nhất là vào dịp kỷ niệm 79 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội quốc phòng toàn dân để từ đó tập trung thực xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2024; 

Đồng chí Lê Thành Đông, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ kết luận hội nghị

Về kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và đảng viên đề nghị các đơn vị tiếp thu, nghiên cứu kỹ Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị cũng như những nội dung đã được giải thích tại hội nghị để hiểu đúng, nắm vững và thực hiện tốt; đề nghị của địa phương, đơn vị ban hành kế hoạch và quán triệt đầy đủ cho các chi bộ, tổ đảng trực thuộc; đề nghị UBND thị xã kịp thời điều chỉnh các nội dung  trong hướng dẫn kiểm điểm đã ban hành để cập nhật các điểm mới, yêu cầu mới… đảm bảo tinh thần kiểm điểm nghiêm túc, đúng quy định; nêu cao tinh thần phê bình, tự phê bình, tự soi, tự sửa, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.084.533
    Online: 29